Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Partnerstwa europejskie w Horyzoncie Europa i programie Euratom

Partnerstwa europejskie łączą Komisję Europejską oraz partnerów prywatnych i / lub publicznych w celu sprostania niektórym z najpilniejszych wyzwań Europy poprzez wspólne inicjatywy w zakresie badań i innowacji. Są kluczowym narzędziem wdrażania programów Horyzont Europa i Euratom, a także przyczyniają się znacząco do realizacji politycznych priorytetów UE.

Łącząc partnerów prywatnych i publicznych, partnerstwa europejskie pomagają uniknąć powielania inwestycji i przyczyniają się do zmniejszenia fragmentacji krajobrazu badań i innowacji w UE.

Partnerzy zrzeszeni w ramach Partnerstw:

Partnerzy mogą reprezentować przemysł, uczelnie, instytucje badawcze, małe i duże przedsiębiorstwa, fundacje i stowarzyszenia, administrację publiczną. Sposoby udziału w partnerstwach i związane z tym korzyści są zróżnicowane w zależności od typu partnerstwa.

Typy partnerstw:

Partnerstwa podzielono na trzy typy w zależności od sposobu funkcjonowania:

 1. Współfinansowane partnerstwa europejskie (Co-funded European Partnerships)
 2. Współprogramowane partnerstwa europejskie (Co-programmed European Partnerships)
 3. Instytucjonalne partnerstwa europejskie (Institutionalised European Partnerships)

Współfinansowane partnerstwa europejskie (Co-funded European Partnerships)

 • Partnerstwo publiczno-publiczne – pomiędzy Komisją Europejską, a agencjami finansującymi badania w danym kraju członkowskim lub stowarzyszonym.
 • Agencje finansujące z państw członkowskich i stowarzyszonych dołączają swoje wkłady finansowe do wkładu Komisji Europejskiej tworząc wspólny budżet partnerstwa.
 • Ze wspólnego budżetu ogłaszane są konkursy otwarte dla podmiotów z krajów, które mają swoje agencje finansujące w danym partnerstwie.
 • Z poziomu potencjalnego polskiego beneficjenta udział w konkursach ogłaszanych przez partnerstwo jest możliwy po utworzeniu się partnerstwa pod warunkiem, że przystąpi do niego polska agencja finansująca.

Współprogramowane partnerstwa europejskie (Co-programmed European Partnerships)

 • Partnerstwo publiczno-prywatne – pomiędzy Komisją Europejską, a stowarzyszeniami branżowymi reprezentującymi zainteresowane strony w określonych dziedzinach.
 • Aby stać się członkiem partnerstwa i mieć możliwość wpływania na tematy konkursowe ogłaszane w danej tematyce należy przystąpić do stowarzyszenia będącego stroną danego partnerstwa.
 • Agenda badawcza Partnerstwa jest realizowana poprzez tematy konkursowe wpisane do Programów Pracy w ramach poszczególnych klastrów programu Horyzont Europa.
 • Udział w konkursach ogłaszanych w ramach danego partnerstwa jest otwarty dla wszystkich podmiotów mających osobowość prawną, także tych nie związanych z partnerstwem.

Instytucjonalne partnerstwa europejskie (Institutionalised European Partnerships)

 • Partnerstwa publiczno-prywatne – istnieją dwa rodzaje partnerstw instytucjonalnych:
  • publiczno-prywatne (PP: Komisja Europejska – podmioty prywatne)
  • publiczno-publiczno-prywatne (PPP: Komisja Europejska – państwa członkowskie/stowarzyszone – podmioty prywatne).
 • Tego typu partnerstwa opierają się na decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 185 lub 187 TFUE (Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej).
 • Ten typ partnerstwa obejmuje również wspólnoty wiedzy i innowacji EIT, zgodnie z  rozporządzeniem o EIT (EIT Regulation) oraz Strategiczną Agendą Innowacji (EIT Strategic Innovation Agenda – SIA).
 • Wymaga zaangażowania finansowego zarówno ze strony Komisji Europejskiej, partnerów prywatnych i/lub państw członkowskich.
 • Partnerstwa instytucjonalne są wdrażane tylko wtedy, gdy dwie pozostałe formy partnerstw europejskich (czyli partnerstwa współprogramowane lub współfinansowane) nie mogą osiągnąć celów oraz jeśli będą one uzasadnione długoterminową perspektywą i wysokim stopniem integracji z ekosystemem badań i innowacji.
 • Agenda badawcza realizowana jest poprzez program pracy przygotowywany i zatwierdzany przez samo partnerstwo.
 • Aby mieć wpływ na tematy konkursowe należy przystąpić do partnerstwa, nie jest to jednak konieczne do udziału w konkursach ogłaszanych przez partnerstwo. Konkursy są otwarte dla wszystkich podmiotów.

Partnerstwa są zgrupowane w ramach następujących głównych obszarów tematycznych – które są jednocześnie klastrami tematycznymi programu Horyzont Europa:

Partnerstwa przekrojowe dotyczące zagadnień horyzontalnych:

 

Pełna lista Partnerstw planowanych w programie Horyzont Europa:

Nazwa partnerstwaRodzaj PPPGłówny obszar oddziaływania
1. European Partnership for EU-Africa Global HealthInstytucjonalneKlaster 1
2. European Partnership for Innovative Health InitiativeInstytucjonalneKlaster 1
3. European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals WspółfinansowaneKlaster 1, 4, 6
4. European Partnership – ERA for Health ResearchWspółfinansowaneKlaster 1, 6
5. European Partnership on Transforming Health and Care SystemsWspółfinansowaneKlaster 1
6. European Partnership for Personalised MedicineWspółfinansowaneKlaster 1
7. European Partnership on Rare DiseasesWspółfinansowaneKlaster 1
8. European Partnership for One Health / AMR (Antimicrobial Resistance)WspółfinansowaneKlaster 1, 4, 6
9.  European Partnership on Pandemic PreparednessWspółprogramowaneKlaster 1
10. European High Performance ComputingArticle 187Klaster 4
11. Key Digital TechnologiesInstytucjonalneKlaster 1, 2, 4, 5
12. Smart Networks and ServicesInstytucjonalneKlaster 1, 4, 5
13. AI, Data and RoboticsWspółprogramowaneKlaster 4
14. Photonics21WspółprogramowaneKlaster 1, 2, 4,5,6
15. Clean Steel – Low Carbon SteelmakingWspółprogramowaneKlaster 4, 5
16. Processes4PlanetWspółrogramowaneKlaster 4
17. European MetrologyArticle 185, co-fundedKlaster 1,2,4,5,6
18. Made in EuropeWspółprogramowaneKlaster 1, 4, 5, 6
19. Carbon Neutral and Circular IndustryWspółprogramowaneKlaster 4, 5, 6
20. Global competitive space systemsWspółprogramowaneKlaster 4
21. Europe’s Rail Joint UndertakingInstytucjonalne, Article 187Klaster 5
22. SESAR Joint UndertakingInstytucjonalne, Article 187Klaster 4, 5
23. Clean Aviation Joint UndertakingInstytucjonalne, Article 187Klaster 4, 5
24. Clean HydrogenInstytucjonalne, Article 187Klaster 4, 5
25. Built4PeopleWspółprogramowaneKlaster 4, 5
26. Towards zero-emission road transport (2ZERO)WspółprogramowaneKlaster 4, 5
27. Connected, Cooperative & Automated Mobility (CCAM)WspółprogramowaneKlaster 4, 5
28. Zero Emission Waterborne TransportWspółprogramowaneKlaster 4, 5
29. Batt4EU PartnershipWspółprogramowaneKlaster 4, 5
30. Driving Urban TransitionsWspółfinansowaneKlaster 3, 4, 5
31. Clean Energy TransitionWspółfinansowaneKlaster 5
32. Accelerating farming systems transition: agro-ecology living labs&research infrastructuresWspółfinansowaneKlaster 1, 5, 6
33. Animal health: Fighting infectious diseasesCo-programmed lub Co-fundedKlaster 1, 6
34. Environmental Observations for a sustainable EU agricultureWspółfinansowaneKlaster  4, 6
35. Biodiversa+WspółfinansowaneKlaster 1, 2, 5, 6
36. Sustainable Blue Economy Partnership WspółfinansowaneKlaster 1, 2, 4, 5, 6
37. Safe and Sustainable Food System for People, Planet & ClimateCo-programmed lub Co-fundedKlaster 6
38. Circular Bio-based Europe Joint UndertakingInstytucjonalneKlaster 4, 5, 6
39. Water4All: Water security for the planetWspółfinansowaneKlaster 1, 2, 4, 5, 6
40. Innovative SMEsArt.185 lub co-fundedFilar III
41. European Science Cloud (EOSC)WspółprogramowanePrzekrojowe przez wszystkie filary
42. EIT Climate-KICEIT-KICFilar III, klaster 5
43. EIT InnoEnergyEIT-KICFilar III, klaster 5
44. EIT DigitalEIT-KICFilar III, klaster 4
45. EIT HealthEIT-KICFilar III, klaster 1
46. EIT FoodEIT-KICFilar III, klaster 5
47. EIT ManufacturingEIT-KICFilar III, klaster 4
48. EIT Raw MaterialsEIT-KICFilar III, klaster 4
49. EIT Urban MobilityEIT-KICFilar III, klaster 5

.

Partnerstwa proponowane do drugiego planu strategicznego PR Horyzont Europa 2025-2027

Lista 10 nowych partnerstw

Partnerstwa w ramach programu Euratom:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.