Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Partnerstwa europejskie w Horyzoncie Europa i programie Euratom

Partnerstwa europejskie łączą Komisję Europejską oraz partnerów prywatnych i / lub publicznych w celu sprostania niektórym z najpilniejszych wyzwań Europy poprzez wspólne inicjatywy w zakresie badań i innowacji. Są kluczowym narzędziem wdrażania programów Horyzont Europa i Euratom, a także przyczyniają się znacząco do realizacji politycznych priorytetów UE.

Łącząc partnerów prywatnych i publicznych, partnerstwa europejskie pomagają uniknąć powielania inwestycji i przyczyniają się do zmniejszenia fragmentacji krajobrazu badań i innowacji w UE.

Partnerzy zrzeszeni w ramach Partnerstw:

Partnerzy mogą reprezentować przemysł, uczelnie, instytucje badawcze, małe i duże przedsiębiorstwa, fundacje i stowarzyszenia, administrację publiczną. Sposoby udziału w partnerstwach i związane z tym korzyści są zróżnicowane w zależności od typu partnerstwa.

Typy partnerstw:

Partnerstwa podzielono na trzy typy w zależności od sposobu funkcjonowania:

 1. Współfinansowane partnerstwa europejskie (Co-funded European Partnerships)
 2. Współprogramowane partnerstwa europejskie (Co-programmed European Partnerships)
 3. Instytucjonalne partnerstwa europejskie (Institutionalised European Partnerships)

Współfinansowane partnerstwa europejskie (Co-funded European Partnerships)

 • Partnerstwo publiczno-publiczne – pomiędzy Komisją Europejską, a agencjami finansującymi badania w danym kraju członkowskim lub stowarzyszonym.
 • Agencje finansujące z państw członkowskich i stowarzyszonych dołączają swoje wkłady finansowe do wkładu Komisji Europejskiej tworząc wspólny budżet partnerstwa.
 • Ze wspólnego budżetu ogłaszane są konkursy otwarte dla podmiotów z krajów, które mają swoje agencje finansujące w danym partnerstwie.
 • Z poziomu potencjalnego polskiego beneficjenta udział w konkursach ogłaszanych przez partnerstwo jest możliwy po utworzeniu się partnerstwa pod warunkiem, że przystąpi do niego polska agencja finansująca.

Współprogramowane partnerstwa europejskie (Co-programmed European Partnerships)

 • Partnerstwo publiczno-prywatne – pomiędzy Komisją Europejską, a stowarzyszeniami branżowymi reprezentującymi zainteresowane strony w określonych dziedzinach.
 • Aby stać się członkiem partnerstwa i mieć możliwość wpływania na tematy konkursowe ogłaszane w danej tematyce należy przystąpić do stowarzyszenia będącego stroną danego partnerstwa.
 • Agenda badawcza Partnerstwa jest realizowana poprzez tematy konkursowe wpisane do Programów Pracy w ramach poszczególnych klastrów programu Horyzont Europa.
 • Udział w konkursach ogłaszanych w ramach danego partnerstwa jest otwarty dla wszystkich podmiotów mających osobowość prawną, także tych nie związanych z partnerstwem.

Instytucjonalne partnerstwa europejskie (Institutionalised European Partnerships)

 • Partnerstwa publiczno-prywatne – istnieją dwa rodzaje partnerstw instytucjonalnych:
  • publiczno-prywatne (PP: Komisja Europejska – podmioty prywatne)
  • publiczno-publiczno-prywatne (PPP: Komisja Europejska – państwa członkowskie/stowarzyszone – podmioty prywatne).
 • Tego typu partnerstwa opierają się na decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 185 lub 187 TFUE (Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej).
 • Ten typ partnerstwa obejmuje również wspólnoty wiedzy i innowacji EIT, zgodnie z  rozporządzeniem o EIT (EIT Regulation) oraz Strategiczną Agendą Innowacji (EIT Strategic Innovation Agenda – SIA).
 • Wymaga zaangażowania finansowego zarówno ze strony Komisji Europejskiej, partnerów prywatnych i/lub państw członkowskich.
 • Partnerstwa instytucjonalne są wdrażane tylko wtedy, gdy dwie pozostałe formy partnerstw europejskich (czyli partnerstwa współprogramowane lub współfinansowane) nie mogą osiągnąć celów oraz jeśli będą one uzasadnione długoterminową perspektywą i wysokim stopniem integracji z ekosystemem badań i innowacji.
 • Agenda badawcza realizowana jest poprzez program pracy przygotowywany i zatwierdzany przez samo partnerstwo.
 • Aby mieć wpływ na tematy konkursowe należy przystąpić do partnerstwa, nie jest to jednak konieczne do udziału w konkursach ogłaszanych przez partnerstwo. Konkursy są otwarte dla wszystkich podmiotów.

Partnerstwa są zgrupowane w ramach następujących głównych obszarów tematycznych – które są jednocześnie klastrami tematycznymi programu Horyzont Europa:

Partnerstwa przekrojowe dotyczące zagadnień horyzontalnych:

 

Pełna lista Partnerstw planowanych w programie Horyzont Europa:

Nazwa partnerstwa Rodzaj PPP Główny obszar oddziaływania
1. European Partnership for EU-Africa Global Health Instytucjonalne Klaster 1
2. European Partnership for Innovative Health Initiative Instytucjonalne Klaster 1
3. European Partnership for Chemicals Risk Assessment Współfinansowane Klaster 1, 4, 6
4. European Partnership – ERA for Health Research Współfinansowane Klaster 1, 6
5. European Partnership on Health and Care Systems Transformation Współfinansowane Klaster 1
6. European Partnership for Personalised Medicine Współfinansowane Klaster 1
7. European Partnership on Rare Diseases Współfinansowane Klaster 1
8. European Partnership for One Health / AMR (Antimicrobial Resistance) Współfinansowane Klaster 1, 4, 6
9.  European Partnership on Pandemic Preparedness Współprogramowane Klaster 1
10. European High Performance Computing Article 187 Klaster 4
11. Key Digital Technologies Article 187 (najprawdopodobniej) Klaster 1, 2, 4, 5
12. Smart Networks and Services Article 187 (najprawdopodobniej) Klaster 1, 4, 5
13. AI, Data and Robotics Współprogramowane Klaster 4
14. Photonics Europe Współprogramowane Klaster 1, 2, 4,5,6
15. Clean Steel – Low Carbon Steelmaking Współprogramowane Klaster 4, 5
16. Processes4Planet Współrogramowane Klaster 4
17. European Metrology Article 185, co-funded Klaster 1,2,4,5,6
18. Made in Europe Współprogramowane Klaster 1, 4, 5, 6
19. Carbon Neutral and Circular Industry Współprogramowane Klaster 4, 5, 6
20. Global competitive space systems Współprogramowane Klaster 4
21. Geological Service for Europe Współfinansowane Klaster 3, 4, 5, 6
22. Transforming Europe’s rail system Article 187 or Co-programmed Klaster 5
23. Integrated Air Traffic Management Article 187 or Co-programmed Klaster 4, 5
24. Clean Aviation Article 187 or Co-programme Klaster 4, 5
25. Clean Hydrogen Instytucjonalne, Article 187 Klaster 4, 5
26. Built4People Współprogramowane Klaster 4, 5
27. Towards zero-emission road transport (2ZERO) Współprogramowane Klaster 4, 5
28. Mobility and Safety for Automated Road Transport Article 187 lub Co-programmed Klaster 4, 5
29. Zero-emission waterborne transport Współprogramowane Klaster 4, 5
30. Batteries: Towards a competitive European industrial battery value chain Współprogramowane Klaster 4, 5
31. Sustainable, Smart and Inclusive Cities and C2mmunities/ DRIVING URBAN TRANSITIONS Współfinansowane Klaster 3, 4, 5
32. Clean Energy Transition Współfinansowane Klaster 5
33. Accelerating farming systems transition: agro-ecology living labs&research infrastructures Współfinansowane Klaster 1, 5, 6
34. Animal health: Fighting infectious diseases Co-programmed lub Co-funded Klaster 1, 6
35. Environmental Observations for a sustainable EU agriculture Współfinansowane Klaster  4, 6
36. Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth Współfinansowane Klaster 1, 2, 5, 6
37. A climate neutral, sustainable and productive Blue Economy Co-programmed lub Co-funded Klaster 1, 2, 4, 5, 6
38. Safe and Sustainable Food System for People, Planet & Climate Co-programmed lub Co-funded Klaster 6
39. Circular bio-based Europe: Sustainable, inclusive and circular bio-based solutions Art.187 lub Co-programmed Klaster 4, 5, 6
40. Water4All: Water security for the planet Współfinansowane Klaster 1, 2, 4, 5, 6
41. Innovative SMEs Art.185 lub co-funded Filar III
42. European Science Cloud (EOSC) Co-programmed lub co-funded Przekrojowe przez wszystkie filary
43. EIT Climate-KIC EIT-KIC Filar III, klaster 5
44. EIT InnoEnergy EIT-KIC Filar III, klaster 5
45. EIT Digital EIT-KIC Filar III, klaster 4
46. EIT Health EIT-KIC Filar III, klaster 1
47. EIT Food EIT-KIC Filar III, klaster 5
48. EIT Manufacturing EIT-KIC Filar III, klaster 4
49. EIT Raw Materials EIT-KIC Filar III, klaster 4
50. EIT Urban Mobility EIT-KIC Filar III, klaster 5

Partnerstwa w ramach programu Euratom:

EUROfusion; co-funded, Euratom (Fusion)
Radioactive waste management; co-funded; Euratom (Fission)
Radiation protection; co-funded; Euratom (Fission)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.