Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Partnerstwo Processes4Planet

Typ partnerstwa: współprogramowane

Zadaniem partnerstwa Processes4Planet (P4Planet) jest działanie na rzecz transformacji europejskiego przemysłu procesowego w celu osiągnięcia do 2050 r. pełnej cyrkularności i neutralności klimatycznej, przy jednoczesnym zwiększeniu jego globalnej konkurencyjności. P4Planet to europejskie, współprogramowane partnerstwo publiczno-prywatne, ustanowione przez stowarzyszenie A.SPIRE – jako podmiot prywatny – oraz Komisję Europejską w ramach Klastra 4 (Digital, Industry and Space) Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont Europa. Partnerstwo jest realizowane przez cały okres trwania programu Horyzont Europa, t.j. w latach 2021-2027. Implementacja partnerstwa jest oparta o jego Strategiczną Agendę Badawczą.

Zmiana systemowa wymagana do transformacji do cyrkularnego i neutralnego dla klimatu społeczeństwa wymaga czegoś więcej niż tylko innowacji technologicznych. Partnerstwo Processes4Planet promuje holistyczne, systemowe podejście do zmian społecznych i gospodarczych. Partnerstwo ma strategiczne znaczenie dla przemysłu europejskiego, wywierając wpływ na jego globalną przewagę technologiczną, jak również na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji.

Partnerstwo jest budowane jako kontynuacja partnerstwa Sustainable Process Industry,  powołanego wraz z rozpoczęciem Programu Ramowego Horyzont 2020.

Członkami stowarzyszenia A.SPIRE są dwie polskie instytucje: Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Główny Instytut Górnictwa.

W gospodarce Polski bardzo duże znaczenie mają sektory: chemiczny, rafineryjny, metali nieżelaznych, surowców mineralnych, ceramiczny, cementowy, papierniczy. Dlatego technologie opracowywane w ramach tego partnerstwa będą miały duże znaczenie dla transformacji polskiego przemysłu. Polskie organizacje mają bardzo duży potencjał w kierunku tego partnerstwa, co potwierdza relatywnie duży udział podmiotów polskich w partnerstwie SPIRE implementowanym w latach 2014-2020.

Osoby do kontaktu:

dr inż. Jarosław Piekarski
Tel.: 664 032 133
Jaroslaw.Piekarski@ncbr.gov.pl

Małgorzata Kapica
Tel.: 668 935 258
Malgorzata.Kapica@ncbr.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.