Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Program Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme)

Program Cyfrowa Europa ma na celu wspieranie procesu cyfrowej transformacji europejskiej gospodarki, europejskiego przemysłu i społeczeństwa, zapewnienie płynących z niej korzyści obywatelom, organom administracji publicznej i przedsiębiorstwom w całej Unii Europejskiej, jak również zwiększenie konkurencyjności Europy w światowej gospodarce cyfrowej.

Program Digital Europe to m.in. budowa ogólnoeuropejskiej infrastruktury dla obliczeń wielkiej skali, w tym z wykorzystaniem technologii kwantowych, budowę wspólnych i interoperacyjnych baz danych w kluczowych sektorach, umożliwienie testowania i rozwoju technologii sztucznej inteligencji, wzmacnianie cyberbezpieczeństwa, rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych oraz szereg innych inicjatyw dotyczących cyfryzacji sektora publicznego oraz przedsiębiorstw.

Digital Europe to program finansowy Unii Europejskiej dysponujący budżetem w wysokości 7,5 mld euro na lata 2021-27.

Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu Cyfrowa Europa (KPK DEP) działa w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa i realizuje następujące zadania:

  • wspiera uczestnictwo polskich podmiotów w Programie,
  • odpowiada na pytania dotyczące Programu Cyfrowa Europa, jego priorytetów, warunków uczestnictwa, procedury aplikowania oraz zasad realizacji projektów,
  • udziela wsparcia zarówno potencjalnym wnioskodawcom, jak i beneficjentom Programu w trakcie całego cyklu życia projektu,
  • prowadzi stronę internetową informującą o Programie, prowadzonych naborach oraz efektach wdrażania Programu,
  • prowadzi bazę dokumentów związanych z realizacją Programu, a także bazę danych kontaktowych do instytucji zaangażowanych w realizację Programu,
  • udziela wsparcia w poszukiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych do formułowania i realizacji projektów.

Zasady działania

Rolą KPK DEP jest przybliżenie zainteresowanym podmiotom możliwości uczestnictwa w programie, co z kolei oznacza włączenie się w budowę, wdrażanie i rozwój strategicznych ogólnoeuropejskich projektów w obszarze cyfryzacji oraz pozyskiwanie środków na ich realizację. Jego celem jest ułatwienie polskim instytucjom i przedsiębiorcom udziału w realizacji programu, a także szersze korzystanie z jego rezultatów.

KPK DEP działa we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, Komisją Europejską, Krajowymi Punktami Kontaktowymi dla Programu Cyfrowa Europa w innych krajach, KPK dla innych programów UE (w tym z KPK dla Programu Horyzont Europa), a także innymi instytucjami pełniącymi role w Programie.

Usługi Krajowego Punktu Kontaktowego DEP są świadczone nieodpłatnie.

Kontakt:

E-mail: dep@cppc.gov.pl

Telefon: +48 532 336 386 (w dni robocze w godzinach 9:00-15:00)

Strona internetowa KPK DEP

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.