Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

EURATOM

Euratom to program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021–2025. W ramach programu prowadzone są między innymi badania dotyczące kwestii bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz syntezy jądrowej.

Badania jądrowe w istotnym stopniu przyczyniają się do zrównoważenia środowiskowego i wspierają walkę ze zmianami klimatu dzięki zmniejszeniu zależności Unii od importowanej energii. Natomiast badania naukowe w dziedzinie ochrony radiologicznej umożliwiają udoskonalenie technologii medycznych, z których korzysta wielu obywateli, mogą również prowadzić do korzystnych zmian w innych sektorach, takich jak przemysł, rolnictwo, ochrona środowiska i bezpieczeństwo. Równie ważny jest wkład badań jądrowych w osiągnięcie zero emisyjności systemu energetycznego w sposób bezpieczny, wydajny i pewny.

Strona programu Euratom.

Program dzieli się na 2 obszary:

  • Euratom Fission

Obejmuje zagadnienia dotyczące rozszczepienia jądra atomowego i ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym oraz jego wykorzystanie w medycynie i innych obszarach.

  • Euratom Fusion

Obejmuje badania nad fuzją jądrową w celu wykorzystania plazmy w energetyce, które  to rozwiązania,  pozwolą na przejście od badań czysto teoretycznych, do badań związanych z projektowaniem, budowaniem i wykorzystywaniem takich instalacji jak ITER. Pozwoli to na poczynienie postępów w zakresie wykorzystania fuzji do produkcji energii elektrycznej.

Budżet programu wynosi 1.382 mld euro, w tym:

  • 583 mln euro na działania w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie syntezy jądrowej (Fusion)
  • 266 mln euro na działania w zakresie rozszczepienia jądrowego, bezpieczeństwa i ochrony przed promieniowaniem (Fission)
  • 532 mln euro na działania podjęte przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC)

Większość programu, w szczególności badania w dziedzinie energii pochodzącej z syntezy jądrowej, gospodarowania odpadami i ochrony przed promieniowaniem, będzie prowadzona w ramach współfinansowanych partnerstw europejskich:

Partnerstwo realizuje badania w zakresie fuzji jądrowej zgodne z Mapą Drogową Fuzji (Fusion Roadmap to the realization of fusion energy).

Europejskie partnerstwo na rzecz badań nad ochroną przed promieniowaniem jonizującym. Jego zadaniem jest poprawa ochrony społeczeństwa, pracowników, pacjentów i środowiska przed narażeniem środowiskowym, zawodowym i medycznym na promieniowanie jonizujące.

Bazuje na wynikach działań koordynacyjnych i wspierających projekt ORIENT-NM (Organisation of the European Research Community on Nuclear Materials), którego cel dotyczył m.in opracowania planu wspólnego programu europejskiego w sprawie materiałów jądrowych, dając podwaliny pod rozwój współfinansowanego partnerstwa europejskiego (CEP) w dziedzinie materiałów nuklearnych. Partnerstwo to realizuje działania badawcze w ramach programu prac Euratom 2023-2025.

Opiera się ono na wspólnym europejskim programie gospodarki odpadami radioaktywnymi (Joint European Programme for Radioactive Waste ManagementEURAD. Partnerstwo to realizuje działania badawcze w ramach programu prac Euratom 2023-2025.

Więcej informacji na temat Partnerstw Europejskich na stronie KPK.

Program Pracy 2023-2025

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.