Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

European Defence Fund (EDF) – Europejski Fundusz Obronny

 • Finansowanie wspólnych prac badawczych i rozwojowych w zakresie sprzętu wojskowego i technologii obronnych
 • Program obronny UE ukierunkowany na rozwój zdolności wojskowych oraz wzmacnianie konkurencyjności, efektywności i innowacyjności europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego w całej Unii
 • Budżet na lata 2021-2027: 7,95 mld euro
 • 2,65 mld euro na badania naukowe oraz
 • 5,30 mld euro na prace rozwojowe

Cele EDF:

 1. Obronne:
 • Zapewnienie przyszłych zdolności wojskowych
 • Eliminacja luk technologicznych
 • Interoperacyjność od poziomu architektury
 1. Gospodarcze i Przemysłowe:
 • zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności sektora obronnego
 • wsparcie Europejskiej Bazy Technologiczno-Przemysłowej Sektora Obronnego (EDTIB) – aby skutecznie zaspakajać potrzeby sił zbrojnych

Główne założenia EDF:

 • W konkursach EDF (call for proposals) mogą startować konsorcja przemysłowo-naukowe: min. 3 podmioty z min. 3 państw członkowskich UE (lub stowarzyszonych – Norwegia).
 • Finansowanie głównie przez granty w ramach konkursów (możliwe też inne formy, np. bezpośrednie finansowanie, przetarg).
 • Projekty badawcze finansowane w 100% z budżetu UE.
 • Projekty rozwojowe finansowane z budżetu UE w wysokości od 20% do 100% wartości projektu
 • Preferencje dla SME i midcaps (szczególnie w zakresie transgranicznej współpracy)
  • Bonusy finansowe (przy projektach rozwojowych);
  • Premia przy punktowaniu.
 • Własność wyników / IPR
  • W projektach badawczych po stronie wykonawcy;
  • W projektach rozwojowych – zgodnie z Memorandum of Understanding (MoU – porozumienie międzyrządowe stanowiące podstawę realizacji projektu);
  • Przy przetargach właścicielem wyników UE (głównie dot. studiów wykonalności);
  • Szczegóły: art. 20 (R) i 23 (D) rozporządzenia EDF.
 • Osobny mechanizm dla technologii przełomowych (od 4 do 8% budżetu).

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. EDF:

Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Innowacji

email: edf@mon.gov.pl

Więcej informacji na temat EDF, w tym o tegorocznym Programie Prac na stronie Komisji Europejskiej.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.