Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Zasady udziału Wielkiej Brytanii w Horyzoncie Europa

Z lewej strony czerwono-biało-niebieska flaga Wielkiej Brytanii, z prawej strony niebieska flaga Unii Europejskiej z żółtymi gwiazdkami na tle szklanej ściany
Foto: EC – Audiovisual Service

W związku z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię z dniem 1 lutego 2020 r. zmieniły się zasady udziału Wielkiej Brytanii w programie Horyzont Europa.

W tej chwili Wielka Brytania ma status państwa trzeciego w trakcie negocjacji stowarzyszenia z programem Horyzont Europa. Dopóki umowa o stowarzyszeniu Wielkiej Brytanii z programem Horyzont Europa nie wejdzie w życie, zastosowanie mają zasady określone w General Annexes to the Horizon Europe Work Programme 2023-2024 (dla całego Programu, w tym ERC, EIC, EIT oraz zinstytucjonalizowanych partnerstw europejskich).

Obecnie:

 • podmioty z Wielkiej Brytanii mogą być włączone do projektu jako potencjalni beneficjenci i ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej,
 • podmioty z Wielkiej Brytanii muszą wypełnić część A i B wniosku projektowego (łącznie z tabelą budżetową),
 • prawie wszystkie konkursy są otwarte dla organizacji brytyjskich (ewentualne wyłączenia są jednoznacznie wskazane w opisie konkursów),
 • organizacje z krajów stowarzyszonych (również z Wielkiej Brytanii) oraz państw trzecich mogą być liderami pakietów pracy (WP) – Work Package Leaders.

 

W przypadku, kiedy wniosek projektowy otrzyma dofinansowanie:

 • wszystkie podmioty, w tym te z Wielkiej Brytanii, muszą podpisać tzw. Declaration of Honour,
 • przygotowana jest umowa o dofinansowanie (Grant Agreement), która będzie mogła zostać podpisana przez partnera z Wielkiej Brytanii pod warunkiem, że UK wcześniej uzyska status kraju stowarzyszonego,
 • status Wielkiej Brytanii zmienia się na Partnera Stowarzyszonego,
 • partner z Wielkiej Brytanii ubiega się o finansowanie z UK Horizon Europe Guarantee.

Jeśli do momentu zawarcia konkretnego Grant Agreement nie zakończy się procedura stowarzyszenia Wielkiej Brytanii z programem Horyzont Europa, jednostki brytyjskie w danym konsorcjum:

 • nie kwalifikują się do otrzymania finansowania z UE, ale nadal mogą brać udział w programie,
 • nie mogą koordynować projektów,
 • nie są zaliczane do tzw. minimum trzech różnych podmiotów spośród trzech różnych kwalifikujących się krajów, a więc należy uwzględnić udział innego kraju, aby projekt kwalifikował się do realizacji,
 • finansowane są z UK Horizon Europe Guarantee.

Po uzyskaniu przez Wielką Brytanię statusu państwa stowarzyszonego z programem Horyzont Europa podmioty brytyjskie będą:

 • w pełni uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Horyzont Europa jako potencjalny beneficjent,
 • uprawnione do koordynacji wniosku projektowego,
 • klasyfikowane jako jeden z minimum trzech różnych uprawnionych podmiotów z trzech różnych kwalifikujących się krajów, o ile przynajmniej jeden z członków konsorcjum przygotowującego wniosek pochodzi z państwa członkowskiego UE.

  

Jeśli Wielka Brytania nie zostanie stowarzyszona z programem Horyzont Europa, brytyjskie organizacje nadal będą mogły uczestniczyć w konkursach otwartych dla państw trzecich, jednak:

 • nie będą mogły koordynować wniosków ani projektów,
 • nie będą uznawane jako jeden z minimum trzech różnych podmiotów tworzących konsorcjum, spełniające wymagania HE,
 • nie otrzymają finansowania z UE.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.