Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Stowarzyszenie Wielkiej Brytanii z Horyzontem Europa

Z lewej strony czerwono-biało-niebieska flaga Wielkiej Brytanii, z prawej strony niebieska flaga Unii Europejskiej z żółtymi gwiazdkami na tle szklanej ściany
Foto: EC – Audiovisual Service

4 grudnia 2023 r. Specjalna Komisja UE-Wielka Brytania ds. Uczestnictwa w programach unijnych przyjęła porozumienie polityczne w sprawie stowarzyszenia Wielkiej Brytanii z programem Horyzont Europa oraz Copernicus – wiodącym na świecie unijnym programem obserwacji Ziemi. Oznacza to formalne zakończenie procesu mającego na celu nadanie Zjednoczonemu Królestwu statusu państwa stowarzyszonego z Horyzontem Europa.

Zasady udziału Wielkiej Brytanii w Horyzoncie Europa i Copernicus od 1 stycznia 2024 r.

Począwszy od 1 stycznia 2024 r. badacze i organizacje z Wielkiej Brytanii będą mogli uczestniczyć w programie Horyzont Europa na równych prawach ze swoimi odpowiednikami w państwach członkowskich UE i będą mieli dostęp do finansowania w ramach programu Horyzont Europa.

Stowarzyszenie Wielkiej Brytanii z programem Horyzont Europa umożliwi pogłębienie relacji w zakresie badań, innowacji i przestrzeni kosmicznej. Porozumienie połączy społeczności badawcze we wszystkich państwach będących jego częścią aby wspólnie stawiać czoła globalnym wyzwaniom w zakresie klimatu, energii, mobilności, technologii cyfrowych, przemysłu i przestrzeni kosmicznej, zdrowia i nie tylko.

Podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii mogą ubiegać się o granty w ramach EIC Accelerator, ale nie mogą ubiegać się o pożyczki (loans) ani o inwestycje kapitałowe (equity).

Mogą one jednak uczestniczyć na równych prawach z podmiotami mającymi siedzibę w państwach członkowskich UE i innych krajach stowarzyszonych w EIC Pathfinder.

W należycie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, mogą także obowiązywać ograniczenia udziału brytyjskich podmiotów w projektach Horyzontu Europa, jeśli zostaną one wyraźnie określone w zaproszeniach do składania wniosków.

Z kolei stowarzyszenie z programem Copernicus umożliwi Wielkiej Brytanii udział w strategicznie ważnym programie kosmicznym. Wielka Brytania będzie miała dostęp do usług w ramach programu obserwacji i śledzenia przestrzeni kosmicznej, będącego elementem szerszego programu kosmicznego UE.

Wkład finansowy Wielkiej Brytanii

Szacuje się, że Wielka Brytania będzie wpłacać do budżetu UE średnio około 2,43 miliarda euro rocznie za swój udział w programie Horyzont Europa i około 154 miliony euro za udział w programie Copernicus.

Cele programów HE oraz Copernicus

Horyzont Europa to kluczowy unijny program finansowania badań naukowych i innowacji z budżetem w wysokości 95,5 mld euro na lata 2021–2027. Przeciwdziała zmianom klimatycznym, wspiera w ONZ w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju oraz pobudza konkurencyjność i wzrost gospodarczy UE. Program ułatwia współpracę i wzmacnia wpływ badań naukowych i innowacji na opracowywanie, wspieranie i wdrażanie polityk UE przy jednoczesnym stawianiu czoła globalnym wyzwaniom.

Stowarzyszenie na rzecz programu Copernicus umożliwi Wielkiej Brytanii wniesienie wkładu w strategicznie ważny program kosmiczny dzięki najnowocześniejszym możliwościom monitorowania Ziemi i dostępu do jej usług. Program Copernicus wnosi istotny wkład w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu i zerowej emisji netto.

Więcej informacji:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.