Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Stowarzyszenie Wielkiej Brytanii z Horyzontem Europa

Z lewej strony czerwono-biało-niebieska flaga Wielkiej Brytanii, z prawej strony niebieska flaga Unii Europejskiej z żółtymi gwiazdkami na tle szklanej ściany
Foto: EC – Audiovisual Service

Począwszy od 1 stycznia 2024 r. badacze i organizacje z Wielkiej Brytanii mogą uczestniczyć w programie Horyzont Europa na równych prawach ze swoimi odpowiednikami w państwach członkowskich UE oraz mają pełny dostęp do finansowania w ramach programu Horyzont Europa.

Stowarzyszenie Wielkiej Brytanii z programem Horyzont Europa przyczynia się do pogłębienia relacji w zakresie badań, innowacji i przestrzeni kosmicznej. Porozumienie łączy społeczności badawcze we wszystkich państwach będących jego częścią, aby wspólnie stawiać czoła globalnym wyzwaniom w zakresie klimatu, energii, mobilności, technologii cyfrowych, przemysłu i przestrzeni kosmicznej, zdrowia i innych obszarów tematycznych.

Podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii mogą ubiegać się o granty w ramach EIC Accelerator, ale nie mogą ubiegać się o pożyczki (loans) ani o inwestycje kapitałowe (equity). Mogą one jednak uczestniczyć w EIC Pathfinder na równych prawach z podmiotami mającymi siedzibę w państwach członkowskich UE i innych krajach stowarzyszonych.

W należycie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach i jedynie wówczas, kiedy zostaną one wyraźnie określone w zaproszeniach do składania wniosków, mogą obowiązywać ograniczenia udziału brytyjskich podmiotów w projektach Horyzontu Europa.

Z kolei stowarzyszenie z programem Copernicus umożliwia Wielkiej Brytanii udział w strategicznie ważnym programie kosmicznym. Wielka Brytania ma tym samym dostęp do usług w ramach programu obserwacji i śledzenia przestrzeni kosmicznej, będącego elementem szerszego programu kosmicznego UE.

Wkład finansowy Wielkiej Brytanii

Szacuje się, że Wielka Brytania będzie wpłacać do budżetu UE średnio około 2,43 miliarda euro rocznie za swój udział w programie Horyzont Europa i około 154 miliony euro za udział w programie Copernicus.

Cele programów Horyzont Europa oraz Copernicus

Horyzont Europa to kluczowy unijny program finansowania badań naukowych i innowacji z budżetem w wysokości 95,5 mld euro na lata 2021-2027. Przeciwdziała zmianom klimatycznym, wspiera  w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju oraz pobudza konkurencyjność i wzrost gospodarczy UE. Program ułatwia współpracę i wzmacnia wpływ badań naukowych i innowacji na opracowywanie, wspieranie i wdrażanie polityk UE przy jednoczesnym stawianiu czoła globalnym wyzwaniom.

Stowarzyszenie na rzecz programu Copernicus daje możliwość Wielkiej Brytanii wniesienia wkładu w strategicznie ważny program kosmiczny dzięki najnowocześniejszym możliwościom monitorowania Ziemi i dostępu do jej usług.

Więcej informacji:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.