Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Instrument STEP

O instrumencie STEP

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oferuje kompleksowe narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP) składający się z dwóch ścieżek:

  • I ścieżka – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt oraz
  • II ścieżka – Innovation Coach realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN).

Dzięki udziałowi w jednym z programów przedsiębiorcy mogą sprawdzić swój pomysł na projekt – to, czy mają szansę uzyskać na niego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), a także zbadać potencjał innowacyjny swojej firmy.

STEP I

.

I ścieżka – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt

I ścieżka adresowana jest przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani prowadzeniem prac B+R+I i którzy mają co najwyżej niewielkie doświadczenie w aplikowaniu o środki europejskie. Firmy zgłaszające się do STEP I powinny posiadać sprecyzowany pomysł na projekt i jedynie poszukiwać odpowiedniego źródła jego sfinansowania.

W celu rejestracji do STEP I, wystarczy wejść na stronę internetową www.step.gov.pl, wypełnić i wysłać formularz do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich właściwego dla miejsca realizacji pomysłu. Konsultanci sprawdzą, czy pomysł wpisuje się w Program Operacyjny Inteligentny Rozwój lub wskażą inne źródła jego sfinansowania. Jeśli pomysł wpisuje się w PO IR, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwi pomysłodawcy współpracę z ekspertem branżowym lub ekspertem z zakresu analizy finansowej. Przygotują oni analizę mocnych i słabych stron pomysłu, wskażą te elementy, które warto wzmocnić ubiegając się o środki z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

STEP II – Innovation Coach

II ścieżka – Innovation Coach

Projekt Innovation Coach to II ścieżka Instrumentu STEP realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy są gotowi rozpocząć proces wdrażania innowacji w swoich firmach. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest brak doświadczenia w aplikowaniu o środki na działania B+R+I, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Horyzont 2020.

Aby skorzystać z instrumentu wystarczy wejść na stronę www.innovationcoach.pl i zarejestrować swoją firmę. Konsultant sprawdzi poziom zaawansowania przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej oraz realizacji prac B+R+I. W dalszej kolejności przedsiębiorcy zostanie przydzielony ekspert z bazy coachów. Coach wspólnie z przedsiębiorcą przeanalizuje potencjał przedsiębiorstwa, możliwości i zasoby w zakresie B+R+I. W wyniku coachingu ekspert przygotuje indywidualne rekomendacje dla przedsiębiorcy zawierające między innymi kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie oraz wskaże  możliwość pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie dla firm na wielu etapach w ramach takich inicjatyw jak:

  • Dni Informacyjne – podczas których można dowiedzieć się więcej o projekcie Innovation Coach, I ścieżce instrumentu STEP – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt oraz dostępnych środkach dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Horyzontu Europa.
  • Konsultacje dla przedsiębiorców – prowadzone przez ekspertów z Centrum Projektów Badawczych UE mające na celu identyfikację potrzeb przedsiębiorcy oraz jego możliwości.
  • Usługę coachingu innowacji – prowadzoną przez wykwalifikowanych ekspertów branżowych. Usługa ma na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa w kontekście wdrażania innowacyjnych rozwiązań, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron firmy. Wynikiem coachingu będzie opracowanie przez eksperta indywidualnych rekomendacji dla firmy zawierających wypracowany wspólnie z przedsiębiorcą pomysł na implementacje innowacji, jak również wskazanie sposobu jej sfinansowania z wykorzystaniem funduszy europejskich.
  • Warsztaty B+R –  podczas których przedsiębiorcy mogą poznać specyfikę prowadzenia i strukturyzacji projektów badawczo-rozwojowych, tworzenia modeli finansowych, zasady ochrony własności intelektualnej czy też możliwości pozyskania dofinansowania na realizację swoich pomysłów biznesowych z Unii Europejskiej.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.