Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Horyzont 2020

Program ramowy Horyzont 2020 na lata 2014-2020, zastąpiony wiosną 2021 r. przez Horyzont Europa, był ósmym programem Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji.  Jego łączny, siedmioletni budżet wynosił blisko 80 mld euro. Program stanowił narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020, mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie.  W sumie 894 polskich instytucji otrzymało łącznie 748,01 mln euro dofinansowania z budżetu programu (stan na grudzień 2021 r.). Obecnie, większość projektów z Horyzontu 2020 realizowanych jest w dużych uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN skoncentrowanych głównie w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu.

Strona internetowa KE na temat H2020

 UWAGA! Zmienione zasady dotyczące wynagrodzeń w Horyzont 2020

W lutym 2017 r. Komisja Europejska wprowadziła zmianę zasad dotyczących wynagradzania pracowników w projektach H2020. Generalnie jest ona korzystna dla polskich beneficjentów, pozwala bowiem na wypłacanie w projektach H2020 dodatków do wynagrodzeń w wysokości takiej, jak przy realizacji projektów krajowych. Wdrożenie tego systemu wymaga jednak wprowadzenia przez daną instytucję szczegółowych, opartych na obiektywnych kryteriach regulacji dotyczących wypłacania wynagrodzeń projektowych. Powinno z nich wynikać, jaka kwota dodatku w związku z udziałem w projekcie należy się konkretnemu pracownikowi.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Wytycznych do Umowy Grantowej (wersja w j. ang. Horyzont 2020 Annotated Model Grant Agreement, str. 57-62)

W związku z faktem, że pojawiło się wiele szczegółowych pytań dotyczących możliwości i sposobu implementacji nowego systemu w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy zainicjował cykl konsultacji z Komisją Europejską w celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości.

Poniżej znajdują się odpowiedzi Komisji Europejskiej na zadane przez nas pytania:

Zachęcamy również do zapoznania się z komentarzem Komisji Europejskiej do proponowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy przykładowych zapisów w regulaminach instytucji:

 

Raporty i analizy Horyzont 2020

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.