Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dział Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK), funkcjonujący w strukturze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od listopada 2020 r., wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa.

Zadania

Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie analiz statystycznych, publikacji i biuletynów. Dla bardziej zaawansowanych beneficjentów proponujemy pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz wsparcie na różnych etapach realizacji projektów. Bezpłatną pomocą służy Państwu kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających wiedzę z zakresu równości płci, budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, przygotowania wniosków projektowych, lobbingu, koordynacji i rozliczeń formalno-finansowych projektów. Istotne wsparcie otrzymacie Państwo również w przypadku rozwiązywania problemów prawnych, własności intelektualnej, pozyskania kredytów i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zespół

W NCBR stanowimy duży,  50-osobowy Dział, funkcjonujący w 4 sekcjach i 1 zespole. Dyrektorem DKPK jest od 2020 r. Magdalena Bem-Andrzejewska. Zastępca dyrektora DKPK Maria Śmietanka nadzoruje tzw. sekcje klastrowe, odpowiedzialne za kwestie związane z II filarem HE – Sekcję Wyzwań Globalnych i Sekcję Konkurencyjności Przemysłowej. W kompetencjach zastępcy dyrektora Roberta Grabeła pozostają Sekcja Koordynacji i Działań Horyzontalnych, Sekcja ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej (I filar HE, ERA i tzw. Widening) oraz Zespół ds. Innowacyjnej Europy (III filar HE).

Eksperci KPK to osoby oficjalnie mianowane przez Komisję Europejską i pełniące funkcję National Contact Points – oznacza to, że ich obowiązkiem jest nieść zainteresowanym podmiotom pomoc w uczestnictwie w PR UE. Dodatkowo, ich status gwarantuje dostęp do wiedzy bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz pozwala na udział w pracach nad założeniami i zasadami wszelkich inicjatyw w ramach Horyzontu Europa. Eksperci KPK są jednocześnie aktywnymi członkami kilkunastu komitetów programowych Horyzontu Europa – gremiów, których zadaniem jest monitorowanie funkcjonowania poszczególnych elementów Programu i kształtowanie ich w optymalny sposób. Pełnienie funkcji NCP i praca w komitetach programowych to unikatowe na skalę Polski zestawienie kompetencji, które czyni z pracowników KPK jedynych tak wszechstronnych ekspertów w zakresie PR UE Horyzont Europa.

Działania

Wykorzystujemy cały nasz potencjał i 25-letnie doświadczenie dotyczące prowadzenia unijnej polityki i mechanizmów wsparcia dla obszaru badań, rozwoju technologii i innowacji. Zespół KPK wniósł swój znaczący wkład w budowę Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) oraz w przygotowanie kolejnych programów ramowych – 6.PR, 7.PR, Horyzontu 2020 i Horyzontu Europa. W ramach NCBR współpracowaliśmy m.in. przy programowaniu działań ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz stale działamy na rzecz harmonizacji grantowej oferty krajowej z ofertą aktualnego programu ramowego.

Ponadto, KPK finansuje i koordynuje działalność sześciu Horyzontalnych Punktów Kontaktowych – w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi i Poznaniu. Tworzymy wspólnie komplementarną sieć wsparcia, która obejmuje cały kraj i oddaje do Państwa dyspozycji wiedzę w sumie około 100 ekspertów.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług konsultacyjnych i szkoleniowych.

Potrzebujesz zwięzłych informacji o Krajowym Punkcie Kontaktowym (KPK) i Programie Ramowym Horyzont Europa? Teraz znajdziesz je w jednym miejscu – w naszej najnowszej ulotce, którą możesz pobrać tutaj:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.