Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Pierwsze kroki w Programie Ramowym Horyzont Europa

 

Jest to już 9. program ramowy w zakresie badań i innowacji, przewidziany na lata 2021–2027, z rekordowym budżetem  ok. 95,5 mld euro. Każdy kolejny program jest kontynuacją poprzednich, ale też zawiera uaktualnienia wynikające ze zmieniających się uwarunkowań społecznych, gospodarczych czy ekologicznych. W nowym programie rozbudowano m.in. segment przeznaczony dla przedsiębiorców, położono duży nacisk na przeciwdziałanie szkodliwym następstwom zmian klimatycznych i – co jest bardzo korzystne dla Polski – zaproponowano spory wachlarz instrumentów wspierających wyrównywanie szans krajów członkowskich (tzw. widening).

1. Kto realizuje projekt?

Grupa młodych ludzi odbywa spotkanie
Pixabay.com

Zanim zaczniemy szukać konkursów i dokumentów,  warto się zastanowić, czy projekt będziemy realizować jako instytucja indywidualna, czy będzie to konsorcjum międzynarodowe.

W Horyzoncie Europa większość projektów realizowana jest w konsorcjach międzynarodowych, a ich podstawową cechą  jest udoskonalenie lub tworzenie nowej wiedzy/technologii/produktu czy usługi przy wykorzystaniu wiedzy partnerów składających się na konsorcjum projektowe. Należy przemyśleć, czy nasi dotychczasowi partnerzy zagraniczni będą zainteresowani wspólną aplikacją do konkursu w ramach Horyzontu Europa. Jeśli nie, w KPK podpowiemy, jak tworzyć konsorcjum.

W Horyzoncie Europa mamy również granty indywidualne – wspierające  naukowców będących na różnych etapach kariery naukowej. Są to między innymi granty Europejskiej Rady ds. Badań  (dla naukowców po doktoracie) i Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)  (tu na etapie składania wniosku naukowiec nie musi być zatrudniony, ale musi posiadać uprawnienia do rozpoczęcia studiów doktoranckich).

 

2. Kto może uczestniczyć?

Podmioty prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego. Mogą to być  jednostki z całego świata np.: uczelnie, duże przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa,  instytucje publiczne , szpitale, fundacje, organizacje międzynarodowe itp.

Horyzont Europa jest otwarty dla uczestników z całego świata, przy czym  są różne wymogi odnośnie do finansowania uczestnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej, krajów stowarzyszonych z Horyzontem Europa i  tzw. krajów trzecich., zasady ich uczestnictwa określone są zawsze w dokumentach konkursowych, między innymi w  Aneksie głównym  – General Annexes.

Informację o tym, jakie jednostki brały wcześniej udział w projektach i jakie projekty były realizowane w ramach poprzednich programów ramowych, znajdziemy na portalu CORDIS w zakładce Projekty & Rezultaty.

 

3. Gdzie znajdziemy informacje i dokumentację konkursową Horyzontu Europa?

Komisja Europejska prowadzi portal Funding & tender opportunities, gdzie znajdziemy wszystkie informacje na temat Horyzontu Europa: od dokumentów ustanawiających program, poprzez ogłaszane konkursy i dokumentację konkursową.  Portal Funding & tender opportunities to miejsce, gdzie  przebiega pełen proces związany z projektem – rejestrujemy jednostkę, zakładamy indywidualne konto, składamy wniosek i realizujemy projekt poprzez raportowanie w systemie elektronicznym portalu, dodatkowo możemy zarejestrować się jako ekspert oceniający wnioski w Horyzoncie Europa.

 

Jeśli już wiadomo, czy projekt realizujemy indywidualnie czy w konsorcjum, kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie, czy nasza jednostka jest zarejestrowana na  portalu Funding & tender opportunities – w zakładce Participant Register.  Jeżeli nie, to należy jednostkę zarejestrować, zakładamy indywidualne konto i możemy przystąpić do składania wniosków  w Horyzoncie Europa.

Pomocne w tym będą przewodniki: Horizon Europe – Programme Guide oraz  Online Manual.

4. Jak szukać konkursów? Jak zorientować się w ofercie programu?

Graficzne rozrysowanie struktury programu Horyzont EuropaKonkursów szukamy w tym samym portalu, w zakładce Search Funding & Tenders wybierając Horyzont Europa i odpowiedni obszar tematyczny.

Zanim jednak zaczniemy poszukiwania konkursów, warto zapoznać się ze strukturą programu.

Horyzont Europa  składa się z trzech filarów:

 1. Doskonała baza naukowa
 • Europejska Rada ds. Badań Naukowych – ERC
 • Działania Marii Skłodowskiej-Curie – MSCA
 • Infrastruktura badawcza
 1. Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa
 • Zdrowie
 • Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
 • Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
 • Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
 • Klimat, energia, mobilność
 • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko
 1. Innowacyjna Europa
 • Europejska Rada ds. Innowacji – EIC
 • Europejskie ekosystemy innowacji
 • Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Więcej informacji o poszczególnych filarach znajdziemy na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego:  Horyzont Europa – znajdź swój obszar.

 

5. Jak przygotować wniosek?

Zdjęcie ilustracyjne: dwie ręce z długopisami nad białą kartką
Pixabay.com

 

W Horyzoncie Europa wniosek, który musimy przygotować, składa się z dwóch części:

 • części administracyjnej wypełnianej w systemie elektronicznym na portalu Funding & tender opportunities;
 • części merytorycznej, którą przygotowujemy według szablonu podanego w systemie elektronicznym do każdego tematu w danym konkursie. Opis przygotowujemy poza systemem, gotowy wniosek wprowadzamy do systemu jako załącznik i wysyłamy. To także odbywa się na portalu Funding & tender opportunities.

 Jak wygląda szablon i co będziemy wypełniać w systemie elektronicznym, możemy zobaczyć w przygotowanych przez Komisję Europejską szablonach standardowych – Templates & forms – Application forms.

 

Uwaga: pamiętajmy, że są to tylko przykłady, natomiast właściwe wnioski przygotowujemy według szablonów podanych w systemie elektronicznym w danym temacie odpowiedniego konkursu ogłoszonego na Funding & tender opportunities.

 

6. Jakich pułapek unikać korzystając z elektronicznego systemu składania wniosków?

 

 • Prześlij ostateczną wersję swojego wniosku kilka dni przed terminem zamknięcia naboru!
 • Unikaj edytowania wniosku z więcej niż jednym użytkownikiem ze swojej organizacji w tym samym czasie!
 • Nie edytuj wniosku w więcej niż jednym oknie przeglądarki jednocześnie!
 • Często zapisuj swoje zmiany! Żadne dane nie są zapisywane, dopóki nie klikniesz ZAPISZ.
 • Nie używaj nazw plików zawierających znaki specjalne. Dozwolone są tylko znaki alfanumeryczne: A-Z, a-z, 0-9, _ (podkreślnik), – (myślnik), . (kropka) lub spacja.
 • Nie szyfruj ani nie podpisuj cyfrowo plików PDF.
 • Dwukrotnie sprawdź po przesłaniu plików, czy można je otworzyć bez problemów.

 

7. Na jakie finansowanie można liczyć?

Podstawowe typy projektów w Horyzoncie Europa :

Typ projektu

Finansowanie

Projekty badawczo-innowacyjne

(RIA – Research and innovation  action)

finansowane do 100%
Projekty innowacyjne

(IA – Innovation  action)

finansowane do 70% dla jednostek przemysłowych; dla jednostek „non-profit” do 100%
Projekty wspierające

(CSA – Coordination  and support  action)

finansowane do 100%
Działania w zakresie szkoleń i mobilności

(Training  and  mobility  action)

finansowane do 100%

.

W projektach realizowanych przez naukowców w ramach I filaru HE w Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych finansowanie wynosi do 100%, natomiast granty dla MŚP w filarze III finansowane są – w zależności od konkursu – w wysokości od 70% do 100% (Europejska Rada ds. Innowacji).

Uwaga: finansowanie nie może być przeznaczone na rozbudowę jednostki, remont czy zakup wyposażenia np. do laboratorium czy do kliniki.

 

 Słowniczek terminów używanych w PR Horyzont Europa

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Joanna Niedziałek
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Krajowego Punktu Kontaktowego
e-mail: joanna.niedzialek@ncbr.gov.pl
tel. +48 795 101 046

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.