Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych – COST

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST (European Cooperation in  Science and Technology) jest najdłużej działającym europejskim programem wspierającym międzynarodową współpracę badaczy, inżynierów oraz uczonych w Europie.

Program COST nie finansuje badań samych w sobie, ale zapewnia wsparcie dla działań współpracy realizowanych w ramach sieci poszczególnych Akcji COST. Akcje COST, będące oddolnie tworzonymi sieciami naukowo-technologicznymi, otwarte są na nowych badaczy i interesariuszy. W trwających cztery lata Akcjach COST powinno uczestniczyć minimum siedmiu reprezentantów krajów członkowskich COST (COST Member States).

Kto może aplikować?

Uczestnictwo w Akcjach COST jest otwarte dla:

 • badaczy, inżynierów, uczonych reprezentujących:
  • szkoły wyższe (publiczne i prywatne),
  • centra/instytuty naukowo- badawcze,
  • przemysł i MŚP,
 • zarówno duże jak i małe, publiczne oraz prywatne organizacje z 36 krajów członkowskich COST.

Jak przystąpić do Programu COST?

W działania COST można zaangażować się na trzy różne sposoby:

 • udział w konkursie na nową Akcję COST w roli pomysłodawcy Akcji,
 • przyłączenie się do już istniejącej Akcji COST lub włączenie się w proces przygotowywania propozycji (wniosku) nowej Akcji COST (jako tzw. wnioskodawca wtórny – secondary proposer),
 • udział w roli zewnętrznego eksperta COST.

Działania finansowane w ramach Akcji COST:

 • spotkania, warsztaty i konferencje,
 • granty na udział w konferencjach dla doktorantów i młodych naukowców,
 • krótkookresowe wyjazdy naukowe (STSMs – Short-Term Scientific Missions),
 • szkolenia (training schools),
 • działania upowszechniające i publikacje.

Terminarz

Konkurs  w działaniach COST otwarty jest w sposób ciągły, natomiast daty nadsyłania propozycji wyznaczane są co roku. Decyzja o finansowaniu danej Akcji podejmowana jest w ciągu 8 miesięcy od daty nadsyłania wniosków. Następna data zbierania wniosków wyznaczona została na 23 października 2024 r. Informacje na temat sposobu składania wniosków dostępne są na stronie programu COST.

Osobą kontaktową do programu jest Koordynator Krajowy COST w Polsce:

Jadwiga Mrozowska, główny specjalista
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3, pok. 378
00-529 Warszawa
tel.: 22 52 92 378
e-mail: jadwiga.mrozowska@mein.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.