Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Horyzontalne Punkty Kontaktowe

Z początkiem 2022 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) powołało, w wyniku przeprowadzonego konkursu, sieć 6 Horyzontalnych Punktów Kontaktowych prowadzących działalność w 6 makroregionach Polski.

Nowe jednostki wspierają Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) ds. Programu Ramowego Horyzont Europa, umiejscowiony w NCBR, przede wszystkim w zakresie działań o charakterze horyzontalnym, mających na celu zwiększanie udziału polskich podmiotów w Programie Ramowym Horyzont Europa.

Oferta sieci jest kompleksowa dzięki specjalizacjom przypisanym poszczególnym HPK i wspólnemu dla całej sieci kalendarium seminariów i szkoleń, które obecnie odbywają się przede wszystkim on-line, są więc dostępne bez ograniczeń geograficznych.

Sieć HPK jest zintegrowana wizerunkowo i organizacyjnie z KPK, a jej podstawowym zadaniem jest poszukiwanie nowych polskich uczestników Programu Ramowego Horyzont Europa, jak również dostosowanie metod i sposobów pracy do specyfiki oraz potrzeb poszczególnych makroregionów:

  • Polska północna: województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie,
  • Polska zachodnia: województwo wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie,
  • Polska południowo-zachodnia: województwo opolskie, śląskie, dolnośląskie,
  • Polska południowo-wschodnia: województwo małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
  • Polska wschodnia: województwo lubelskie, podlaskie,
  • Polska centralna: województwo łódzkie, mazowieckie (bez m.st. Warszawy).

Specjalizacje Horyzontalnych Punktów Kontaktowych są to zagadnienia, w których dany HPK ma największą wiedzę i doświadczenie. Prosimy zatem o konsultowanie wniosków zgodnie ze specjalizacją tylko w bardzo trudnych i skomplikowanych przypadkach. W pierwszej kolejności prosimy kontaktować się zawsze z HPK działającym na terenie Państwa regionu.

Działania związane z prowadzeniem i finansowaniem sieci HPK stanowią realizację zadania powierzonego KPK w NCBR przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Makroregion Polska Płd-Zach Makroregion Polska Zachodnia Makroregion Polska Północna Makroregion Polska Płd-Wsch Makroregion Polska Centralna Warszawa Makroregion Polska Wschodnia

Krajowy Punkt Kontaktowy do PR Horyzont Europa

NCBR | Dział Krajowego Punktu Kontaktowego
ul. Chmielna 69
00-801 Warszawa

Kontakt ws. sieci HPK
Justyna Gadomska
kom: +48 502 052 241
justyna.gadomska@ncbr.gov.pl

Horyzontalne Punkty Kontaktowe

Makroregion Polska Północna

Lider:
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12,  80-233 Gdańsk
tel. 58 347 24 12; 58 348 64 47; 58 348 60 58
hpk@pg.edu.pl

Obszar: woj. pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie

Specjalizacja:
– Jak zostać ekspertem oceniającym wnioski Horyzontu Europa,
– Funding and Tenders Portal – rejestracja jednostki, powołanie LEAR, role w projekcie, dokumenty programowe i projektowe, zarządzanie projektem, komunikacja w projekcie,
– Rozwój kariery naukowej poprzez udział w Horyzoncie Europa.

 

Partner:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 3, 10-719 Olsztyn
tel. 89 523 34 67
hpk@uwm.edu.pl

Obszar: woj. warmińsko-mazurskie

Specjalizacja:
Poszukiwanie partnerów do projektów Programu Ramowego Horyzont Europa – jak wykorzystać statystyki Komisji Europejskiej i inne dostępne narzędzia informatyczne

Strona WWW

Makroregion Polska Zachodnia

Lider:
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

Rubież 46, 61-612 Poznań
tel. 61 827 97 45; 61 827 97 48,
kom. 734 464 528
hpk@ppnt.poznan.pl; jk@ppnt.poznan.pl; agata.bartoszewska@ppnt.poznan.pl

Obszar: woj. wielkopolskie, woj. lubuskie

Specjalizacja:
– finanse w Horyzoncie Europa.

 

Partner:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin
tel. 91 449 47 23; 91 449 41 53
hpkszczecin@zut.edu.pl

Obszar: woj. zachodniopomorskie, woj. lubuskie

Specjalizacja:
– wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Horyzoncie Europa

– otwarta nauka (Open Science), otwarty dostęp (Open Access), zarządzanie danymi (Data Management).

Strona WWW

Makroregion Polska Południowo-Zachodnia

Lider:
Politechnika Śląska
ul. Banacha 10, 44-100 Gliwice
tel. 32 237 19 98; 32 237 20 92
hpk@polsl.pl

Obszar: woj. śląskie i woj. opolskie

Specjalizacja:
Finanse – koszty, raporty, audyty

Partner: 
Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 21 89; 71 320 41 96
hpk@pwr.edu.pl

Obszar: woj. dolnośląskie

Specjalizacja:
Komercjalizacja w RIA i IA

Strona WWW

Makroregion Polska Południowo-Wschodnia

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 12 628 25 88; 12 628 26 60
hpk@transfer.edu.pl

Obszar: woj. małopolskie, woj. podkarpackie, woj. świętokrzyskie

Specjalizacja:
– Granty ERC,
– Aspekty prawne w Horyzoncie Europa, Prawa własności intelektualnej

Strona WWW

Makroregion Polska Wschodnia

Lider: 
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4, pok. 206, 20-290 Lublin
tel. 81 744 50 61 wew. 118
astep@ipan.lublin.pl

Obszar: woj. lubelskie

Specjalizacja:
– Finanse – budżetowanie i rozliczanie projektów w Horyzoncie Europa, w tym PAKT,
– Plan Równości Płci (Gender Equality Plan),
– Otwarta nauka (Open Science), otwarty dostęp (Open Access), zarządzanie danymi (Data Management).

 

Partner:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok
tel. 508 908 838
d.puch@pb.edu.pl

Obszar: woj. podlaskie

Specjalizacja:
Aspekty prawne – Prawa własności intelektualnej, umowa konsorcjum.

Strona WWW

 

Makroregion Polska Centralna

Lider: 

Uniwersytet Łódzki
ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
tel. 42 635 52 61; 500 754 841

michal.kaczmarek@uni.lodz.pl; hpkmpc@uni.lodz.pl

Obszar: woj. łódzkie, woj. mazowieckie (bez m.st. Warszawy)

Specjalizacja:
Udział przedsiębiorstw w Horyzoncie Europa.

 

Partnerzy: 

Politechnika Warszawska
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa
tel. 726 006 255, 726 004 993
hpk.mpc@pw.edu.pl

Specjalizacja:
Aspekty etyczne w Horyzoncie Europa.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa
tel. 539 694 903
hpk.mpc@ippt.pan.pl

Specjalizacja:
Udział przedsiębiorstw w Horyzoncie Europa

Strona WWW

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.