Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

ERC Mentoring Initiative

Jest to inicjatywa zaproponowana przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w celu zwiększenia uczestnictwa w grantach ERC instytucji z krajów, które osiągają mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych (w tym z Polski). Rada utworzyła bazę mentorów, w skład której weszli naukowcy, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureaci grantów ERC, i udostępniła tę bazę państwom członkowskim.

W Polsce do inicjatywy przystąpiły największe agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

Zasady

 1. Agencje umożliwiły swoim laureatom spełniającym kryteria aplikowania o grant ERC: Starting (2 do 7 lat po doktoracie), Consolidator (7 do 12 lat po doktoracie) oraz  Advanced (dla naukowców z imponującym dorobkiem ostatnich 10 lat) skorzystanie z inicjatywy i pokrycie kosztów udziału w niej ze środków finansowych pochodzących z już realizowanych projektów finansowanych przez ww. agencje. Więcej w punkcie: Kto może aplikować o udział w ERC MI.
 2. Zainteresowani naukowcy (aplikujący) zgłaszają się do KPK w NCBR poprzez wypełnienie formularza wskazując, jaki grant krajowy realizują. KPK po zweryfikowaniu tej informacji będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem.
 3. Następnie aplikujący ustalą wraz z mentorem zakres mentoringu w ramach następujących przyjętych zasad realizacji:
  • Współpraca obejmuje przynajmniej jedno spotkanie on-line, poprzedzone przesłaniem pomysłu na projekt do mentora. Proces mentoringu będzie zakończony poprzez przesłanie aplikującemu informacji zwrotnej, zawierającej m.in. wskazówki dotyczące dalszego postępowania, przygotowanej na formularzu wspólnym dla wszystkich agencji.
  • Cały proces objęty finansowaniem powinien trwać maksymalnie 24 godziny robocze, przy dogodnym dla obu stron rozłożeniu w czasie. Wynagrodzenie dla mentora wynosić będzie 100 euro brutto za dzień pracy (1 dzień = 8 godzin).
  • Jednostka, w której realizowany jest grant NCBR, FNP lub NCN podpisze umowę z mentorem (proponowany wzór umowy jest dostępny w sekcji Dokumenty), na podstawie której zobowiąże go do przygotowania raportu. Następnie na podstawie raportu wypłaci mu wynagrodzenie z bieżącego projektu krajowego. W przypadku stypendiów NAWA instytucją podpisującą umowę z mentorem będzie NAWA.
 4. Rozliczenie:
  • Podstawą do rozliczenia będzie raport przygotowany przez mentora i przesłany do instytucji finansującej, KPK i jednostki realizującej. Raport powinien zawierać niezbędne informacje potwierdzające realizację inicjatywy, w tym liczbę godzin poświęconych na mentoring. Obowiązujący wzór raportu jest dostępny w sekcji Dokumenty.
  • Aplikujący są zobowiązani do wypełnienia kwestionariusza oceniającego i odesłania do KPK.
  • KPK przesyła rocznie listę naukowców objętych wsparciem do ERC (wymóg ERC).
 5. Możliwość ponownego skorzystania z inicjatywy występuje dopiero w kolejnym roku kalendarzowym, pod warunkiem przedstawienia potwierdzenia złożenia wniosku do ERC i przejścia do drugiego etapu oceny wniosków w wyniku pierwszego uczestnictwa w ERC MI.  

Kto może aplikować o udział w ERC MI?

O wsparcie w ramach Mentoring Initiative mogą się ubiegać osoby, które planują złożenie wniosku do ERC w najbliższym konkursie i spełniają wymogi ERC aplikowania o jeden z wymienionych grantów:

 • Starting – 2 do 7 lat po doktoracie
 • Consolidator – 7 do 12 lat po doktoracie
 • Advanced – dla naukowców z imponującym dorobkiem ostatnich 10 lat

oraz realizują jeden z niżej wymienionych typów projektów:

Programy Kto może aplikować o ERC MI
LIDER kierownik projektu – Lider
Programy Kto może aplikować o ERC MI?
OPUS (wraz z Opus-LAP i Opus-WEAVE) Kierownik projektu
SONATINA Kierownik projektu
SONATA Kierownik projektu
SONATA BIS Kierownik projektu
PRELUDIUM Kierownik projektu
PRELUDIUM BIS Kierownik projektu
HARMONIA Kierownik projektu
MAESTRO Kierownik projektu
SYMFONIA Kierownik projektu
POLONEZ BIS Kierownik projektu
Wszystkie projekty badawcze realizowane w ramach międzynarodowej współpracy dwustronnej (Mozart, Beethoven, Beethoven Classic, Beethoven Life, Daina, Sheng, Alphorn, CEUS, WEANE) i wielostronnej w ramach sieci: EQUIP, HERA, JPI CH, NORFACE, URBAN EUROPE, CHANCE, T-AP, BIODIVERSA, BIODIVERSA+, ERA-CAPS, FORESTVALUE, INFECT-ERA, JPI HDHL JPIAMR, JPND, ASPERA, CHIST-ERA, M-ERA-NET, QUANTERAMSOLAR-DRIVEN CHEMISTRY​ Kierownik polskiej części projektu
Projekty realizowane w ramach funduszy norweskich: POLs Kierownik projektu
Projekty realizowane w ramach funduszy norweskich: IdeaLab, Grieg Kierownik projektu do 7 lat po doktoracie

 

Program Kto może aplikować o ERC MI?
Polskie Powroty NAWA Kierownik grantu PP
NAWA Chair Kierownik grantu
Bekker NAWA Stypendysta
Ulam NAWA Stypendysta
Program Kto może aplikować o ERC MI?
 • Team
 • Team Tech (w tym konkursy typu Core Facility)
 • First Team
 • Homing
 • Powroty
 • Team-Net
 • MAB
kierownicy projektów; w Team-Net i MAB: kierownicy projektów oraz liderzy zespołów zaakceptowani przez FNP; wyłącznie w okresie, kiedy kandydat jest kierownikiem/liderem zespołu

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz

 

Dokumenty

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.