Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy.

ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz Agencji Wykonawczej (European Research Council Executive Agency – ERCEA). Członkowie Rady Naukowej – 20 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego – działają we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub narodowych. Przewodniczącą jest prof. Maria Leptin.

Rada Naukowa określa specyfikę grantów i poziom ich finansowania, opracowuje roczny program prac, ustala procedurę oceny wniosków, powołuje ekspertów oceniających wnioski, a także monitoruje wdrożenie programu z naukowego punktu widzenia.

ERC finansuje kilka rodzajów grantów badawczych:

  • ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
  • ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
  • ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

Zwiększenie budżetu o 1 mln euro, możliwe jest w trzech przypadkach:

  1. przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego,
  2. zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości,
  3. konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej.
  • ERC Synergy Grant – dla 2-4 liderów (PIs) i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin, dla wspólnego rozwiązywania ambitnych problemów badawczych: do 10 mln euro na projekt trwający do 6 lat. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów.

Zwiększenie budżetu o 4 mln euro możliwe jest w trzech wymienionych wyżej przypadkach.

Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia dla lidera i członków zespołu, badań, aparatury (zgodnie z zasadami amortyzacji), odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.

Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator lub w przypadku Synergy Grant – Corresponding Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie (co zdarza się wyjątkowo rzadko) bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.

Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.

Wniosek składa lider zespołu, w porozumieniu z instytucją goszczącą, która zobowiązuje się do zapewnienia liderowi wraz zespołem niezależności badawczej i udzielenia wszelkiego wsparcia w czasie trwania projektu. Udział w projekcie innych instytucji wymaga uzasadnienia (oczywiście nie w przypadku Synergy Grant).  Wniosek składa się drogą elektroniczną, poprzez portal Funding & Tenders.

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące wielokrotnego składania wniosków (ograniczenia te ulegają zmianom; należy sprawdzić aktualny Program Pracy lub Przewodnik dla wnioskodawców).

Jedynym kryterium oceny jest jakość naukowa projektu, w rozbiciu na 2 elementy: osoba i dorobek lidera oraz naukowa wartość pomysłu. Szczegóły – w Programie Pracy.

ERC finansuje także dwa dodatkowe rodzaje projektów:

  • dla wykonawców ww. grantów badawczych – Proof of Concept Grant – na komercjalizację wyników badań osiągniętych w projekcie ERC (do 150 000 euro),
  • akcje koordynujące i wspierające – Coordination and Support Actions – projekty dla realizacji zadań określonych przez Radę Naukową.

Informacje o wszystkich zaakceptowanych projektach można znaleźć na stronie ERC.

Kalendarz najbliższych naborów wniosków przedstawia się następująco:

Starting GrantConsolidator GrantAdvanced Grant
Otwarcie konkursu23 września 202119 października 202120 stycznia 2022
Zamknięcie konkursu13 stycznia 202217 marca 202228 kwietnia 2022
Budżet (mln euro)749776555
Przewidywana liczba grantów502388223

.

Program Pracy ERC 2022

W 7. Programie Ramowym w Polsce realizowanych było 16 grantów. W programie Horyzont 2020 polskie instytucje zdobyły łącznie 29 grantów. W Horyzoncie Europa polscy naukowcy będą realizować 12 grantów (stan na kwiecień 2022).

Informacje o wszystkich grantach – w tabelach poniżej.

Horyzont Europa

KonkursAkronim projektuImię i nazwiskoInstytucja
AdG-2021TERAPLASMWojciech KnapInstytut Wysokich Ciśnień PAN
CoG-2021Abortion FigurationsMarta BucholcUniwersytet Warszawski
CoG-2021MAMBAJarosław WilczyńskiInstytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
StG-2021ForestFutureMichał BogdziewiczUniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
StG-2021NMERPiotr GarbaczUniwersytet Warszawski
StG-2021LUMIFIELDSzymon ChorążyUniwersytet Jagielloński
StG-2021SpectralRecyclingKarolina Ćwiek-RogalskaInstytut Slawistyki PAN
StG-2021IMDPiotr DworczakFundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii
StG-2021AlternativeEndsKinga Kamieniarz-GdulaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
StG-2021STONE-MASTERSPaweł NowakowskiUniwersytet Warszawski
StG-2021LSP-MISTDorota SkowronUniwersytet Warszawski
StG-2021StemMemoKrzysztof SzadeUniwersytet Jagielloński
StG-2021QuantMolMichał TomzaUniwersytet Warszawski

Horyzont 2020

KonkursAkronim projektuImię i nazwiskoInstytucja
CoG-2020PRAGMAPiotr FaliszewskiAkademia Górniczo-Hutnicza
CoG-2020tRNAslationSebastian GlattUniwersytet Jagielloński
CoG-2020MULTILING-HISTJustyna OlkoUniwersytet Warszawski
SyG-2020UniverScaleGrzegorz Pietrzyński, Bożena CzernyCentrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
StG-2020BioCom4SavEnUrszula StachewiczAkademia Górniczo-Hutnicza
StG-2020INFSYSWojciech CzerwińskiUniwersytet Warszawski
StG-2020BOBRMichał PilipczukUniwersytet Warszawski
PoC-2020TROJANMagdalena KrólSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
AdG-2019PROCONTRAStefan DziembowskiUniwersytet Warszawski
CoG-2019LABFERAnna MatysiakUniwersytet Warszawski
CoG-2019KnowStudentsValentina LepriInstytut Filozofii i Socjologii PAN
StG-2019MitoRepairosomeMichał SzymańskiUniwersytet Gdański
StG-2018KAPIBARAPiotr AchingerInstytut Matematyczny PAN
StG-2018BIOUNCERTAINITYTomasz ŻuradzkiUniwersytet Jagielloński
StG-2018KaraimBibleMichał NemethUniwersytet Jagielloński
StG-2018STIMUNOMagdalena WiniarskaWarszawski Uniwersytet Medyczny
CoG-2017TUgbOATPiotr SankowskiUniwersytet Warszawski
StG-2017IMMOCAPKrzysztof FicPolitechnika Poznańska
StG-2017UMMAArtur ObłuskiUniwersytet Warszawski
StG-2016CoSIEwelina KnapskaInstytut Biologii Doświadczalnej PAN
StG-2016CUTACOMBSMarcin PilipczukUniwersytet Warszawski
StG-2016McHAPMagdalena KrólSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
AdG-2015CepBinGrzegorz PietrzyńskiCentrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
CoG-2015OurMythicalChildhoodKatarzyna MarciniakUniwersytet Warszawski
CoG-2015LIPAMikołaj BojańczykUniwersytet Warszawski
StG-2015SiCMetabolGrzegorz SumaraInstytut Biologii Doświadczalnej PAN
StG-2015TOTALMarek CyganUniwersytet Warszawski
StG-2015INDEXPiotr NowakInstytut Matematyczny PAN
PoC-2015PAAL-POCPiotr SankowskiUniwersytet Warszawski

7. Program Ramowy

KonkursAkronim, wwwTytułImię i nazwiskoInstytucja goszcząca
2013-CoGNAMONarrative Modes of Historical Discourse in AsiaUlrich Timme KraghUniwersytet im. Adama Mickiewicza
2013-StGFields-KnotsQUANTUM FIELDS AND KNOT HOMOLOGIESPiotr SułkowskiUniwersytet Warszawski, Wydz. Fizyki
2012-StGPAPs&PUPsRegulation of Gene Expression by non-canonical poly(A) and poly(U) polymerasesAndrzej DziembowskiInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
2012-StGCULTURECONTACTEurope and America in contact: a multidisciplinary study of cross-cultural transfer in the New World across timeJustyna OlkoUniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales”
2012-PoCeRNAsesEngineered Sequence-Specific RNases: New Reagents for RNA biotechnologyJanusz BujnickiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2011-StGNERCOMPStructural studies of Nucleotide Excision Repair ComplexesMarcin NowotnyMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2011-StGmicroCODE,Microfluidic Combinatorial On Demand Systems: a Platform for High-Throughput Screening in Chemistry and Biotechnology.Piotr GarsteckiInstytut Chemii Fizycznej PAN
2011-AdGQOLAPSQuantum resources: conceptuals and applicationsRyszard HorodeckiUniwersytet Gdański
2010-StGPAALPractical Approximation AlgorithmsPiotr SankowskiUniwersytet Warszawski
2010-StGBLASTEclipsing binary stars as cutting edge laboratories for astrophysics of stellar structure, stellar evolution and planet formationMaciej KonackiCentrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Toruń
2010-StGRNA+P=123DBreaking the code of RNA sequence-structure-function relationships: New strategies and tools for modelling and engineering of RNA and RNA-protein complexesJanusz BujnickiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2009-StGSosnaExpressive Power of Tree LogicsMikołaj BojańczykUniwersytet Warszawski, Wydz. Informatyki
2009-StGPGPEPublic Goods through Private Eyes. Exploring Citizens’ Attitudes to Public Goods and the State in Central Eastern EuropeNatalia LetkiUniwersytet Warszawski, Inst. Socjologii
2009-AdGOGLEIVOptical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational AstronomyAndrzej UdalskiUniwersytet Warszawski
2008-AdGFunDMSFunctionalisation of Diluted Magnetic SemiconductorsTomasz DietlInstytut Fizyki PAN
2007-StGCNTMCryptography on non-trusted machinesStefan DziembowskiUniwersytet Warszawski

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.