Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

EU Space Programme – Europejski Program Kosmiczny

Europejski Program Kosmiczny wzmacnia politykę kosmiczną Unii Europejskiej w dziedzinie obserwacji Ziemi, nawigacji satelitarnej, łączności, badań kosmicznych i innowacji oraz wspiera inwestycje w infrastrukturę krytyczną i przełomowe technologie kosmiczne.

Dążąc do wzmocnienia i rozwijania istniejących europejskich zasobów i usług związanych z przestrzenią kosmiczną, program jest również skierowany do przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, które opracowują innowacyjne rozwiązania oparte na technologiach, danych i usługach kosmicznych. Europejski Program Kosmiczny wspiera europejski przemysł kosmiczny i promuje powstawanie europejskiego ekosystemu „New Space”, który sprzyja przedsiębiorczości, innowacjom i nowym możliwościom finansowania.

Europejski Program Kosmiczny jest ukierunkowany na rozwój następujących jego komponentów:

  • Globalny system nawigacji satelitarnej (Galileo). Galileo to globalny system nawigacji, na którym opiera się wiele sektorów gospodarki Unii Europejskiej, od transportu i rolnictwa po zarządzanie ochroną granic i ratownictwo. Obecnie system Galileo jest już dostępny dla ponad 2,5 miliarda użytkowników smartfonów.
  • Europejski system nawigacji satelitarnej (EGNOSEuropean Geostationary Navigation Overlay Service). Usługi nawigacyjne EGNOS są wykorzystywane w lotnictwie, w nawigacji morskiej i naziemnej w ponad 30 krajach.
  • Niezależny europejski system obserwacji Ziemi (Copernicus). Program Copernicus jest wiodącym w świecie dostawcą danych satelitarnych służącym obserwacji Ziemi. Dane te są wykorzystywane m.in. do rozwijania działań służących przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Europy.
  • system obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych uzupełniony o komponenty obserwacyjne związane ze zdarzeniami pogody kosmicznej, wraz z systemem monitorowania ryzyka zbliżania się do planety obiektów bliskich Ziemi (świadomość sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej – SSA),
  • usługi łączności satelitarnej umożliwiającej świadczenie usług komunikacji satelitarnej organom UE i państw członkowskich, zarządzającym misjami i infrastrukturą o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa (GOVSATCOM).

Program kosmiczny UE jest realizowany w ścisłej współpracy z udziałem państw członkowskich Unii Europejskiej, Agencją Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA), Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i wieloma innymi zainteresowanymi stronami. Zapewnienie skutecznej i wydajnej współpracy i koordynacji między tymi podmiotami ma zasadnicze znaczenie dla optymalizacji wpływu europejskich polityk i inwestycji na przestrzeń kosmiczną. Głównymi adresatami programu są władze publiczne, użytkownicy komercyjni i prywatni z UE oraz inni interesariusze, tacy jak naukowcy i organizacje pozarządowe.

Celem programu jest służenie obywatelom Unii Europejskiej. Informacje gromadzone przez należące do UE satelity oraz świadczone przez nie usługi są dobrem publicznym i są swobodnie dostępne dla wszystkich.

Budżet Europejskiego Programu Kosmicznego na lata 2021 – 2027 wynosi 14,8 miliarda euro.

Informacje dotyczące możliwości korzystania z programu udziela Polska Agencja Kosmiczna:

sekretariat@polsa.gov.pl

Trzy Lipy 3 (Budynek C) 80-172 Gdańsk

tel. +48 58 500 87 60

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.