Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Partnerstwo na rzecz transformacji europejskiego systemu szynowego

European Partnership for transforming Europe’s rail system

Nowe europejskie partnerstwo szynowe ma na celu sprostanie polityce UE poprzez ambitny zintegrowany systemowy program badań i innowacji dostosowany do potrzeb sektora.

Partnerstwo „Transformacja europejskiego systemu szynowego” przyczyni się do stworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, wprowadzając na rynek zorientowany na użytkownika końcowego, zintegrowany, zrównoważony i cyfrowy system systemów kolejowych dla sieci dużych prędkości, linii towarowych i podmiejskich, integrując linie regionalne w celu zapewnienia solidności i odporności operacji korytarzowych.

Proponowane partnerstwo europejskie w dziedzinie kolei, opierając się na sukcesie obecnego wspólnego przedsiębiorstwa Shift2Rail, zapewni rozwiązania technologiczne i operacyjne, które będą odpowiedzią na nową koncepcję eksploatacji kolei, poprzez podejście oparte na systemie systemów, zorientowane na usługi, w którym zintegrowany system kolei, w tym transport towarowy, miejski, podmiejski, regionalny i główny, zrealizuje swój pełny potencjał. Odbywać się to będzie przy jednoczesnym poszanowaniu specyficznych potrzeb i wymagań operacyjnych osób reprezentujących różne elementy całości. Prace będą prowadzone w sposób spójny i odpowiednio przejrzysty i obejmujący wszystkie strony oraz, w stosownych przypadkach, koordynowane z innymi rodzajami transportu i połączonymi usługami.

Dzięki lepszemu zrozumieniu połączeń i interakcji między komponentami całego systemu oraz jego powiązań z innymi modami – tworząc funkcjonalną architekturę systemu – możliwe będzie opracowanie zintegrowanego programu badań i innowacji. Zostanie to zrealizowane poprzez projekty transformacyjne, oparte na systemowej, inteligentnej i zrównoważonej Koncepcji Operacyjnej opartej na wizji obejmującej cały sektor, umożliwiającej realizację jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Partnerstwo to skupi się na przyspieszeniu badań, rozwoju i demonstracji innowacyjnych technologii i rozwiązań operacyjnych, aby uczynić kolej bardziej atrakcyjną dzięki cyfryzacji i automatyzacji.

Nowe europejskie partnerstwo kolejowe będzie ukierunkowane na duże wyzwania w dziedzinie kolei oraz ogólnej mobilności i transportu. Obejmuje to silny nacisk na przyspieszenie wdrażania innowacji w celu realizacji gospodarczych, społecznych i ekologicznych przemian systemowych, których Europa potrzebuje, w oparciu o innowacje już dostarczone przez Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail i inne inicjatywy.

Przyszłe europejskie partnerstwo kolejowe będzie opierać się na długoterminowym zobowiązaniu Unii Europejskiej i jej prywatnych członków do dostarczania ukierunkowanych na system rozwiązań gotowych do uprzemysłowienia, wdrożenia i eksploatacji.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.