Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Partnerstwo na rzecz czystego lotnictwa

European Partnership for Clean Aviation

Celem partnerstwa „Czyste Lotnictwo” jest skierowanie lotnictwa na drogę do neutralności klimatycznej poprzez przyspieszenie opracowywania, integracji i walidacji głównie przełomowych rozwiązań w tym dotyczących nowej generacji ultrawydajnych samolotów niskoemisyjnych z nowatorskimi źródłami zasilania, silnikami i systemami, które pojawią się w fazie badań i demonstracji przy wysokim TRL.

Nowe, zinstytucjonalizowane europejskie partnerstwo na rzecz czystego lotnictwa, skupiające się na najbardziej wpływowych rozwiązaniach, stanowi najskuteczniejsze podejście, które może odpowiednio zmniejszyć ryzyko przemysłowe dla badań i innowacji w dziedzinie transformacji. Takie podejście zapewni długoterminowe zobowiązania przemysłu potrzebne do długich cykli innowacyjnych. Jest to najlepsza gwarancja utrzymania efektywnego i tętniącego życiem, konkurencyjnego ekosystemu środowisk akademickich, organizacji badawczych, MŚP i przemysłu, które ściśle współpracują, aby osiągnąć wspólne cele zgodne z wyzwaniem społecznym.

Czyste lotnictwo, opierając się na sukcesach obecnego wspólnego przedsięwzięcia Clean Sky 2 i jego poprzednika (Wspólne Przedsięwzięcie Clean Sky 1), przyczyni się do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy do 2050 r., wprowadzając pionierskie rozwiązania w dyscyplinach lotniczych, zajmując się odpowiednimi priorytetami polityki UE (np. Zielony Ład) oraz wspieranie sektorowego europejskiego planu działania na rzecz zrównoważonego lotnictwa. Spowoduje to rewolucję technologiczną, która będzie ukierunkowana na lotnictwo neutralne dla klimatu w Europie do 2050 r. Ambitne technologie zero- i niskoemisyjne będą motorem transformacji. Obejmują one hybrydowo-elektryczne rozwiązania dla lotów regionalnych i krótkiego zasięgu oraz ultrawydajne projekty samolotów wykorzystujących silniki termiczne przystosowane do zrównoważonych paliw lotniczych (SAF), obejmujące większe i bardziej energochłonne sektory średniego i dalekiego zasięgu.

Technologie czystego lotnictwa niskoemisyjne i bezemisyjne pozwolą zwiększyć efektywność paliwową o jedną trzecią do połowy w 2050 r. w porównaniu z obecną flotą. Ponadto partnerstwo umożliwi samolotom, silnikom i układom wykorzystanie pełnego potencjału paliw o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla, w tym potencjalnych przełomowych innowacji, takich jak wodór. Wszystkie te wyniki przyspieszą przejście na neutralność klimatyczną.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.