Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Szczegółowe informacje o rodzaju wsparcia udzielanego przez sektorową wspólnotę EIT Manufacturing.

Strategiczne cele wspólnoty:

  • Doskonała wiedza i umiejętności produkcyjne: wartość dodana dzięki wykwalifikowanej sile roboczej i zaangażowanym studentom.
  • Efektywne ekosystemy innowacji w przemyśle wytwórczym: wartość dodana dzięki stworzeniu ekosystemów innowacji, przedsiębiorczości i przekształceń biznesowych skoncentrowanych na punktach zapalnych innowacji.
  • Pełna cyfryzacja produkcji: tworzenie wartości dodanej poprzez rozwiązania i platformy cyfrowe, które łączą sieci wartości w skali globalnej.
  • Produkcja zorientowana na klienta: zwiększanie wartości poprzez zwinną i elastyczną produkcję, która zaspokaja globalny zindywidualizowany popyt.
  • Produkcja zrównoważona społecznie: tworzenie wartości dodanej poprzez bezpieczną, zdrową, etyczną i zrównoważoną społecznie produkcję i produkty.
  • Produkcja zrównoważona środowiskowo: tworzenie wartości dodanej poprzez uczynienie przemysłu bardziej ekologicznym i czystszym.

Edukacja:

  • Studia magisterskie – Program studiów magisterskich, które oferują nie tylko edukację technologiczną na najlepszym europejskim poziomie, ale także dają unikalną wiedzę na temat przedsiębiorczości, tworzenia firm, poznania dwóch różnych uczelni podczas programu, a także międzynarodowego środowiska.
  • Programy dla doktorantów – Unikalna szkoła doktorska, która pomaga połączyć wiedzę technologiczną z mocnym zapleczem w dziedzinach innowacyjności I przedsiębiorczości.

Programy wsparcia dla startupów i innowacji:

  • Usługi dla przedsiębiorców – Działania w zakresie tworzenia przedsiębiorstw będą ukierunkowane poprzez trzy programy zapewniające tworzenie (creation), przyspieszanie (acceleration) i przekształcanie (transformation) przedsiębiorstw, które staną się liderami innowacji w europejskim przemyśle wytwórczym. Mają one na celu stworzenie europejskich gazeli – ambitnych przedsiębiorstw o wysokim wzroście, które dzięki swojemu unikalnemu know-how i ambitnej strategii mogą osiągnąć wysokie wskaźniki tworzenia miejsc pracy o wartości dodanej.
  • Projekty Innowacyjne – Programy innowacji w zakresie EIT Manufacturing wprowadzą na rynek nowe technologie i rozwiną nowe łańcuchy wartości wokół punktów zapalnych. Pozwoli to zmaksymalizować wpływ poprzez szybką identyfikację i wczesną stymulację newralgicznych punktów innowacji, które definiuje się jako sytuacje, w których technologie wspomagające mogą rozwiązać złożone problemy związane z produkcją i wnieść znaczną wartość dodaną oraz znacząco przyczynić się do przekształcenia przemysłu. Inicjatywy EIT Manufacturing oferują narzędzia i procesy, które doprowadzą do wprowadzenia (launch), rozwoju (development) i wzrostu (growth) nowych produktów, usług, procesów i zintegrowanych rozwiązań, aby sprostać przyszłym wyzwaniom związanym z produkcją.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.