Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation & Technology – EIT)

 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), z siedzibą główną w Budapeszcie na Węgrzech, to niezależna jednostka UE mająca za zadanie wzmacnianie innowacyjnego potencjału Europy poprzez wsparcie przedsiębiorców i innowatorów.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii jest organem UE utworzonym przez Unię Europejską w 2008 r. w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji. EIT stanowi integralną część programu Horyzont Europa, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

 

Czym zajmuje się EIT?

Instytut to inicjatywa UE, która napędza innowacje w Europie poprzez integrację przedsiębiorstw, edukacji i badań naukowych w celu znalezienia rozwiązania dla palących globalnych problemów.

Wspieramy rozwój dynamicznych, długoterminowych partnerstw ogólnoeuropejskich wśród czołowych przedsiębiorstw, laboratoriów badawczych, przedsiębiorców i innych firm. Są to tzw. wspólnoty wiedzy i innowacji (z ang. KIC – Knowledge and Innovation Center), z których każda ma na celu znalezienie odpowiedzi na konkretne globalne wyzwanie, od zmiany klimatu i zrównoważonej energii po zdrowie i żywność.

EIT, który zrzesza ponad 1500 partnerów, jest największą europejską siecią innowacji i elementem scalającym. EIT wspiera wynalazców i przedsiębiorców w całej Europie, aby przekształcali swoje najlepsze pomysły w produkty, usługi, miejsca pracy i wzrost gospodarczy. Ma to kluczowe znaczenie dla realizacji misji EIT: tworzenia miejsc pracy i zapewniania możliwości zrównoważonego wzrostu gospodarczego dla Europy.

Wspólnota EIT wraz z czołowymi partnerami oferuje szeroki wachlarz działań w zakresie innowacji i przedsiębiorczości: kursy edukacyjne łączące umiejętności techniczne i w zakresie przedsiębiorczości, dostosowane do potrzeb usługi w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i przyspieszania ich rozwoju oraz projekty badawcze oparte na innowacjach. Wprowadza to nowe pomysły i rozwiązania na rynek, pomaga studentom stać się przedsiębiorcami i, co najważniejsze, prowadzi do innowacji.

 

Czym jest wspólnota wiedzy i innowacji EIT?

EIT poprawia konkurencyjność Europy i wspiera jej zrównoważony rozwój gospodarczy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, promowanie i wzmacnianie synergii między przemysłem, przedsiębiorstwami, instytucjami edukacyjnymi oraz organizacjami badawczymi. Misją EIT jest tworzenie środowiska sprzyjającego kreatywności oraz warunków dla rozkwitu światowej klasy innowacji i przedsiębiorczości w Europie. Trójkąt innowacji to trzy główne filary działań, które mają prowadzić do:

  • Rozwoju innowacyjnych produktów i usług rozwijanych w całym spektrum sektorów, od zmian klimatu, poprzez zrównoważoną gospodarkę surowcami, po zdrowie publiczne;
  • Tworzenia nowych firm opartych na innowacjach;
  • Wykształcenia nowej generacji przedsiębiorców.

Działania wspólnot wiedzy i innowacji obejmują cały łańcuch innowacji: programy szkoleń i kształcenia, ułatwianie przejścia z sektora badań naukowych do działalności rynkowej, projekty innowacyjne, inkubatory i akceleratory biznesu.

Istnieje osiem wspólnot wiedzy i innowacji EIT, z których każda koncentruje się na konkretnym globalnym wyzwaniu:

Każda ze wspólnot wiedzy i innowacji EIT działa w centrach innowacji. Centra te są rozproszone w całej UE, aby zwiększyć wpływ działalności EIT. Obecnie w całej Europie istnieje ponad 50 centrów innowacji, obejmujących ośrodki kolokacji, w których odbywają się spotkania i kontakty przedstawicieli sektora kształcenia, badań naukowych i działalności gospodarczej. Poznaj działalność EIT w Polsce.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.