Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Szczegółowe informacje o rodzaju wsparcia udzielanego przez sektorową wspólnotę EIT Food.

Cele wspólnoty:

 • Przezwyciężenie niskiego poziomu zaufania konsumentów: wspieranie Europejczyków w przejściu na inteligentny system żywnościowy, który sprzyja włączeniu społecznemu i budzi zaufanie;
 • Stworzenie żywności cenionej przez konsumentów na rzecz zdrowszego odżywiania: umożliwienie jednostkom dokonywania świadomych i przystępnych cenowo wyborów w zakresie odżywiania osobistego
 • Stworzenie systemu żywności zorientowanego na konsumenta: opracowanie cyfrowej sieci dostaw żywności, w której konsumenci i przemysł będą równorzędnymi partnerami
 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju: opracowanie rozwiązań umożliwiających przekształcenie tradycyjnego modelu “wyprodukuj – użyj – wyrzuć” w biogospodarkę o obiegu zamkniętym
 • Kształcenie w celu zaangażowania, innowacji I postępu: zapewnienie studentom, przedsiębiorcom i profesjonalistom umiejętności związanych z systemem żywnościowym poprzez zaawansowane programy szkoleniowe i otwarte kursy online.
 • Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji w zakresie żywności: wspieranie innowacji na wszystkich etapach tworzenia przedsiębiorstw.

Edukacja:

 • Studia magisterskie – Program studiów magisterskich, które oferują nie tylko edukację technologiczną na najlepszym europejskim poziomie, ale także dają unikalną wiedzą na temat przedsiębiorczości, tworzenia firm, poznania 2 różnych uczelni podczas programu, a także międzynarodowego środowiska.
 • Programy dla doktorantów – Unikalna szkoła doktorska, która pomaga zdobyć unikalne połączenie wiedzy technologicznej z mocnym zapleczem w dziedzinach innowacyjności I przedsiębiorczości.
 • Nasze kursy i szkolenia – Nasze kursy online są otwarte dla wszystkich, skierowane do każdego – od wynalazców, poprzez przedsiębiorców, po pracowników przemysłu na różnym etapie kariery. Znajdziesz tutaj nie tylko kursy poświęcone zagadnieniom technologicznym ale również biznesowym.

Programy wsparcia i innowacji:

 • Seedbed Incubator – Sześciomiesięczny program, który ma na celu przekształcenie innowacyjnych pomysłów i przełomowych badań w zatwierdzone przez rynek propozycje biznesowe. Program zapewnia uczestnikom światowej klasy szkolenia i coaching w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej w celu zidentyfikowania ich podstawowych założeń biznesowych oraz wsparcie w dopracowaniu ich propozycji wartości biznesowej.
 • The EIT Food Accelerator Network (EIT FAN) – Program łączy młode, innowacyjne firmy rolno-spożywcze z wiodącymi w branży partnerami korporacyjnymi i badawczymi w celu pilotowania ich technologii i osiągnięcia ostatecznego celu: pomyślnego wprowadzenia na rynek.
 • RisingFoodStars – Organizacja sieciowa dla odnoszących innowacyjnych,  młodych przedsiębiorstw rolno-spożywczych, umożliwiająca swoim członkom uczestnictwo jako partnerom we wszystkich działaniach EIT Food. Sieć pozwala przedsiębiorstwom rolno-spożywczym wejść na wyższy poziom i stać się międzynarodowymi innowatorami przyszłości.

Dodatkowo dla państw naszego regionu:

 • TeamUp – Gdzie genialni współzałożyciele łączą siły i tworzą wpływowe start-upy z branży rolno-spożywczej. TeamUp to program, który łączy czołowych technologów z najlepszymi specjalistami w dziedzinie biznesu i wspiera ich w tworzeniu wpływowych przedsięwzięć rolno-spożywczych.
 • Test Farms – Program, który łączy start-upy rolnicze z farmerami i terenami testowymi. EIT Food pomaga innowacyjnym, początkującym firmom z branży agrotechnicznej w testowaniu i walidacji ich produktów oraz prezentowaniu ich działalności klientom i inwestorom.
 • EWA (Empowering Women in Agrifood) – Celem tego programu jest motywowanie kobiet-przedsiębiorców na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstw i wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę, pewność siebie i sieci kontaktów, aby z powodzeniem zakładały i rozwijały trwałe przedsiębiorstwa.
 • Water Scarcity – Program ma na celu poszerzenie wiedzy i pokonanie obecnych barier w rozwiązywaniu problemu niedoboru wody w Europie Południowej poprzez innowacje, przedsiębiorczość, edukację i komunikację.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.