Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Szczegółowe informacje o rodzaju wsparcia udzielanego przez sektorową wspólnotę EIT RawMaterials.

Cele Wspólnoty:

 • Ocena zasobów poszukiwawczych i surowcowych: innowacyjne i wydajne technologie zabezpieczające dostawy surowców w Europie;
 • Wydobycie w trudnych warunkach: Innowacyjne technologie dla inteligentnego i zrównoważonego górnictwa;
 • Przetwarzanie zwiększające efektywność wykorzystania zasobów w procesach mineralnych i metalurgicznych: poprawa efektywności wykorzystania zasobów i bezpieczeństwa;
 • Zastępowanie materiałów krytycznych i toksycznych w produktach oraz zastępowanie ich w celu optymalizacji działania: zrównoważone materiały dla kluczowych technologii;
 • Recykling i optymalizacja łańcucha materiałowego produktów wycofanych z eksploatacji: przekształcanie odpadów w cenne zasoby;
 • Projektowanie produktów i usług dla gospodarki o obiegu zamkniętym: projektowanie inteligentniejszych rozwiązań, zamykanie pętli materiałowych.

Edukacja:

 • Studia magisterskie – Program studiów magisterskich, które oferują nie tylko edukację technologiczną na najlepszym europejskim poziomie, ale także dają unikalną wiedzą na temat przedsiębiorczości, tworzenia firm, poznania dwóch różnych uczelni podczas programu, a także międzynarodowego środowiska.
 • Programy doktoranckie – Unikalna szkoła doktorska, która pomaga połączyć wiedzę technologiczną z mocnym zapleczem w dziedzinach innowacyjności I przedsiębiorczości.
 • Lifelong Learning oraz Wider Society Learning – Kursy i szkolenia są otwarte dla wszystkich, skierowane do każdego – od wynalazców, poprzez przedsiębiorców, po pracowników przemysłu na różnym etapie kariery. Znajdziesz tutaj nie tylko kursy poświęcone zagadnieniom technologicznym, ale również biznesowym.

Programy wsparcia startupów i innowacji:

 • Accelerator – Akcelerator RawMaterials składa się z trzech faz (Explore, Build, Grow). Pomiędzy poszczególnymi fazami znajdują się bramki etapowe, po przejściu których startupy muszą uzyskać zgodę na przejście do kolejnej fazy. Każda faza ma określone cele, proces, finansowanie i ramy czasowe. Wsparcie zapewniane w każdej fazie obejmuje zarówno pracę w grupach, indywidualny coaching, jak i zakotwiczenie nowo powstałych przedsiębiorstw w ich lokalnych i krajowych ekosystemach, przy jednoczesnym umożliwieniu im nawiązania kontaktów na poziomie ogólnoeuropejskim z partnerami wspólnoty innowacji EIT RawMaterials. Przewiduje się, że połączenie lokalnego zakotwiczenia z ogólnoeuropejskimi możliwościami zwiększy wskaźnik sukcesu i szanse rynkowe wybranych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność.
 • Projekty Innowacyjne – Poprzez swoje projekty innowacyjne EIT RawMaterials wspiera nowych przedsiębiorców i innowatorów, aby przekształcili swoje innowacyjne pomysły w możliwości biznesowe za pośrednictwem ekosystemu innowacji. Ma to na celu zwiększenie wpływu poprzez tworzenie synergii i będzie stanowić skuteczny sposób maksymalizacji możliwości w sektorze surowców i zabezpieczenia dostaw surowców dla Europy.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.