Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

AI, Data and Robotics Association

Bazując na fakcie iż Europa posiada specjalistyczną wiedzę, doskonałą bazę naukową, a także nowoczesną i rozbudowaną bazę komercyjną potrzebną do szybkiego postępu we wdrażaniu nowych technologii, rozpoznano potrzebę skupienia energii i działań na budowaniu spójnej infrastruktury w celu stymulowania wdrożenia i rozbudowy skutecznego ekosystemu innowacji w zakresie sztucznej inteligencji (SI), danych oraz robotyki.

W związku z tym, powołano nowe partnerstwo współprogramowane – AI, Data and Robotics Association (ADRA), którego zadaniem jest wspieranie realizacji programu Horyzontu Europa.

Ważne fakty

21 maja 2021 r. stowarzyszenia sektorowe: BDVA, CLAIRE, ELLIS, EurAI i euRobotics założyły stowarzyszenie ADRA (AI, Data and Robotics Association), łącząc tym samym siły i integrując szerokie grono interesariuszy w działania partnerstwa. Stowarzyszenie ADRA reprezentuje  prywatną stronę partnerstwa z Komisją Europejską.

23 czerwca 2021 r. podpisane zostało porozumienie (Memorandum of Understanding –  MoU) pomiędzy KE a ADRA, oficjalnie rozpoczynając działanie partnerstwa.

25 listopada 2021 zorganizowane zostało  spotkanie inaugurujące działanie Partnerstwa ADRA. Nagrania z tego spotkania można obejrzeć TUTAJ.

Stowarzyszenia zaangażowane w partnerstwo ADRA

ADRA została założona  przez pięć europejskich stowarzyszeń sektorowych:

Tych pięć europejskich stowarzyszeń opracowało  wspólną  Strategiczną Agendę Badań, Innowacji i  Wdrożeń (SRIDA – Strategic Research, Innovation and Deployment Agenda). SRIDA Partnerstwa ADRA została opublikowana w 2020 roku. Stowarzyszenia te brały również udział w definiowaniu tematów wpisanych do Programu Pracy dla Klastra 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna, w programie Horyzont Europa.

Partnerstwo ADRA jest europejskim punktem skupiającym działania w zakresie SI, danych oraz robotyki i  połączy społeczności, które wspierają te obszary w Europie. Będzie również stymulować inwestycje prywatne i ukierunkowywać finansowanie publiczne na rozwiązywanie problemów w kluczowych wyzwaniach. Współpraca pomiędzy stowarzyszeniami i członkami stowarzyszeń – założycieli partnerstwa, zapewni realizację europejskiej wizji wykorzystania SI, danych i robotyki w sposób budzący zaufanie społeczeństwa.

Partnerstwo obejmuje wszystkie aspekty sztucznej inteligencji, danych i robotyki, zarówno w ich obrębie, jak i pomiędzy tymi dyscyplinami. Kierując się europejską strategią, dotychczasowymi badaniami i informacjami z  rynku ADRA będzie dążyć do odpowiedniej stymulacji rozwoju obszarów objętych działaniem partnerstwa. W związku z tym, ADRA skoncentruje się głównie na tworzeniu infrastruktury cyfrowej, w tym regulacji, umożliwieniu efektywnych łańcuchów wartości, oraz promowaniu doskonałości w badaniach oraz innowacjach. Ważnym działaniem będzie również zatrzymywanie talentów. ADRA uważa te elementy, jako niezbędne, aby Europa zachowała przewagę w zdobywaniu wiedzy technicznej oraz suwerenność technologiczną.

ADRA stawia przed sobą trzy kluczowe cele w obrębie SI, danych i robotyki :

  1. Zapewnienie europejskiej suwerenności technologicznej i know-how
  2. Ustanowienie europejskiego przywództwa o dużym wpływie społeczno-gospodarczym
  3. Wzmocnienie silnej i globalnej pozycji konkurencyjnej Europy

Realizacja założonych celów oraz i wynikające z nich połączenie sztucznej inteligencji, danych i robotyki będzie głównym motorem innowacji, produktywności i wzrostu gospodarczego w Europie. Razem można je wykorzystać do rozwiązania największych wyzwań, przed którymi stoi nie tylko Europa, a są to:

  • ochrona środowiska,
  • zrównoważony rozwój,
  • bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe i wodne,
  • poprawa zdrowia i jakości życia.

Szczegółowe informacje na temat zakresu działań i celów ADRA można znaleźć w SRIDA (Strategic Research, Innovation and Deployment Agenda).

Po więcej informacji zapraszamy na stronę ADRA.

Osoby do kontaktu:

Mirosław Raba

Główny specjalista operacyjny
Dział Krajowego Punktu Kontaktowego | Sekcja Konkurencyjności Przemysłowej
Klaster 4: Technologie Cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
email: miroslaw.raba@ncbr.gov.pl
tel.: +48 664 032 126

Aleksandra Ihnatowicz

Główny specjalista operacyjny
Dział Krajowego Punktu Kontaktowego | Sekcja Konkurencyjności Przemysłowej
Klaster 4: Technologie Cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
email: aleksandra.ihnatowicz@ncbr.gov.pl
tel.: +48 795 112 967

Małgorzata Szołucha

Główny specjalista operacyjny
Dział Krajowego Punktu Kontaktowego | Sekcja Konkurencyjności Przemysłowej
Klaster 4: Technologie Cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
email: malgorzata.szolucha@ncbr.gov.pl
tel.: +48 664 032 128

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.