Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Partnerstwo w zakresie agroekologii, żywych laboratoriów i infrastruktur badawczych

A partnership on agroecology living labs and research infrastructures

Partnerstwo ma na celu ustrukturyzowanie i wsparcie sieci żywych laboratoriów i infrastruktur badawczych, które zapewnią i przyspieszą przejście na rolnictwo ekologiczne w całej Europie.

Dlaczego

Agroekologia, zdefiniowana przez FAO za pomocą dziesięciu elementów, oznacza lepsze zrozumienie ekosystemów i wykorzystanie tej wiedzy do projektowania bardziej zrównoważonych praktyk i systemów rolniczych.

Agroekologia może być podstawą systemów rolniczych, które są bardziej odporne i ściślej powiązane ze społeczeństwem i które zapewniłyby wystarczającą, bezpieczną, pożywną i przystępną cenowo żywność, przy jednoczesnym poszanowaniu granic planety i lepszych dochodach rolników.

Komisja zaproponowała to partnerstwo, ponieważ agroekologia może wnieść ogromny wkład w rozwiązywanie problemów klimatycznych, środowiskowych, różnorodności biologicznej,  gospodarczych i społecznych, przed którymi stoi świat.

Potencjał agroekologii, widoczny jest już w założeniach  Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii od pola do stołu i różnorodności biologicznej, które podkreślają jej potencjał  w zakresie ograniczania stosowania pestycydów, nawozów i środków przeciwdrobnoustrojowych. Utworzenie żywych laboratoriów w agroekologii jest również częścią strategicznego programu wdrażania strategii UE w zakresie biogospodarki.

Żywe Laboratoria/living labs

W celu przyspieszenia wdrożeń innowacji, oceny ich postępu postanowiono wykorzystać żywe laboratoria. Zaangażowanie  rolników i innych zainteresowanych aktorów we wspólne opracowywanie rozwiązań problemów, z jakimi borykają się oni w ich miejscowości lub regionie, pozwala   uwzględniać specyfikę systemów rolniczych i ich środowiska.

Rola infrastruktur badawczych

Infrastruktury badawcze to obiekty, które zapewniają społecznościom badawczym zasoby i usługi w celu prowadzenia badań i wspierania innowacji. Rozwój agroekologii wymaga głębszego zrozumienia agroekosystemów i ich długoterminowych interakcji z naturą. Infrastruktury badawcze poświęcone ekosystemom mogą wspierać działania badawcze, które będą rozwijane w ramach partnerstwa poprzez dostarczanie danych naukowych, systemów komputerowych lub komunikacyjnych lub specjalnych ośrodków badawczych i dalsze ich promowanie.

Dlaczego żywe laboratoria, infrastruktura badawcza i agroekologia do siebie pasują?

Zarówno w żywych laboratoriach, jak iw podejściu agroekologicznym, bardzo ważny jest związek z terytorium i społecznością, w której są one rozwijane (oparte na miejscu). Potrzeba zaangażowania grup rolników i podmiotów pracujących na tym samym terytorium lub regionie w celu wywierania wpływu na poziomie krajobrazu, a także znaczenie przypisywane aspektom społecznym i behawioralnym obok aspektów technicznych są również charakterystyczne dla obu podejść.

Ponieważ ekosystemy ewoluują powoli, a wpływ praktyk rolniczych mierzymy tylko w perspektywie długoterminowej, stąd  eksperymenty muszą być połączone z wykonywanymi badaniami w celu lepszego zrozumienia długoterminowej ewolucji ekosystemów i skutków praktyk agroekologicznych.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.