Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Partnerstwo na rzecz połączonej, współpracującej i zautomatyzowanej mobilności

European Partnership on Connected and Automated Driving (CCAM)

Proponowane partnerstwo ma na celu zharmonizowanie europejskich wysiłków w zakresie badań i innowacji w celu przyspieszenia wdrażania innowacyjnych technologii i usług CCAM. Ma na celu wykorzystanie pełnych systemowych korzyści wynikających z nowych rozwiązań w zakresie mobilności, które umożliwia CCAM: zwiększone bezpieczeństwo, zmniejszony wpływ na środowisko i integracja. Łącząc uczestników złożonego międzysektorowego łańcucha wartości, partnerstwo będzie pracować nad wspólnym, spójnym i długoterminowym programem badań i innowacji. Wizja partnerstwa to: europejska pozycja lidera w bezpiecznym i zrównoważonym transporcie drogowym dzięki automatyzacji.

To partnerstwo na rzecz badań i innowacji dotyczy wszystkich ścieżek rozwoju CCAM na następną dekadę, które są istotne z punktu widzenia polityki publicznej, operatora drogowego, użytkownika dróg / konsumenta oraz z punktu widzenia przemysłu. Skoncentruje się na rozwiązaniach i usługach CCAM, które mogą przynieść korzyści w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i trwałości całego systemu transportowego.

Partnerstwo CCAM obejmie technologie pojazdów, kluczowe technologie wspomagające, integrację pojazdu z systemem transportowym, walidację, a także aspekty społeczne i potrzeby użytkowników

Nacisk zostanie położony na transport drogowy, ale rozważone zostaną odpowiednie interfejsy z innymi rodzajami (na przykład transfery i integracja z transportem publicznym lub kolejowym transportem towarowym).

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.