Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Partnerstwo Photonics21

Partnerstwo Photonics21 wywodzi się z Europejskiej Platformy Technologicznej Photonics21, która zrzesza ponad 3000 członków z przemysłu, instytutów naukowych i badawczych. Powstała ona w 2005 roku i działa na zasadzie dobrowolności swoich członków. W 2013 r. założone zostało stowarzyszenie branżowe Photonics21.

Stowarzyszenie Photonics21 reprezentuje prywatną stronę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, natomiast strona publiczna reprezentowana jest przez Komisję Europejską. Umowa, tzw. Memorandum of Understanding (MoU) pomiędzy Partnerstwem Photonics 21 a Komisją Europejską, została podpisana 23 czerwca 2021 r. Określa ona cele i ramy współpracy na okres trwania programu Horyzont Europa, z przedłużeniem do 2030, gdyż w tym roku zostaną zakończone ostatnie projekty.

Jednym z głównych celów jest tworzenie społeczności naukowo-przemysłowej definiującej Strategiczną Agendę Badawczo-Innowacyjną dla rozwoju i wdrażania technologii fotonicznych w Europie. Stowarzyszenie jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit o celu naukowym, zarejestrowanym na mocy prawa belgijskiego.

Partnerstwo Photonics21 stanowi długoterminowe zobowiązanie Komisji Europejskiej i interesariuszy fotoniki do inwestowania w Europie w tę dziedzinę nauki, w celu zabezpieczenia wiodącej pozycji Europy w przemyśle oraz wzrostu gospodarczego w dziedzinie fotoniki i powiązanych z nią branż. Przemysł fotoniczny, który opiera się na około 5000 MŚP w całej Europie, dysponuje wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą i zdolnością do tworzenia nowych miejsc pracy, a także rozwiązań dla ważnych dziedzin społecznych, jak zdrowie, transport, energia, itp.

Partnerstwo Photonics 21 jest partnerstwem współprogramowanym, a to oznacza, że Strategiczna Agenda Badawczo-Innowacyjna jest realizowana przez konkursy otwierane głównie w ramach Klastra 4  – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna (Digital, Industry and Space). Jednakże, w związku z tym, że technologie fotoniczne mają zastosowanie w różnych dziedzinach (zdrowie, energia, transport, itp.), tematy związane z tym partnerstwem, można znaleźć również i w innych klastrach.

Ważne fakty:

  • 2005: Utworzenie Rady Interesariuszy (Board of Stakeholders – BoS)
  • 2013: Utworzono „Photonics21 Association IVZW” – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, na podstawie prawa belgijskiego, w celu zawarcia Umowy PPP z KE
  • 2014-2020: Photonics21 działa w programie Horyzont 2020 jako partnerstwo kontraktowe – cPPP Photonics21
  • 23 czerwca 2021 podpisano Umowę (MoU) z KE, tym samym partnerstwo Photonics21 zaczęło formalnie działać w programie Horyzont Europa jako partnerstwo współprogramowane.

Stowarzyszenia wchodzące w skład partnerstwa:

Stowarzyszenie Photonics21

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej partnerstwa oraz na stronie Komisji Europejskiej a także w dokumentach:

 

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Szołucha
NCBR, Dział Krajowego Punktu Kontaktowego | Sekcja Konkurencyjności Przemysłowej
Klaster 4: Technologie Cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
E-mail: malgorzata.szolucha@ncbr.gov.pl
Tel.: +48 664 032 128

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.