Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Partnerstwo na rzecz bezemisyjnego transportu wodnego

European Partnership on zero-emission waterborne transport

Partnerstwo ma na celu stworzenie podstaw do przekształcenia transportu wodnego w bezemisyjny środek transportu netto, poprzez demonstrację możliwych do zastosowania rozwiązań o zerowej emisji odpowiednich dla wszystkich głównych typów statków i usług przed 2030 r. Przyczyni się to do utrzymania i wzmocnienia globalnego przywództwa w innowacyjnych, ekologicznych rozwiązaniach w zakresie transportu wodnego.

Partnerstwo zajmie się aspektami osiągnięcia zerowej emisji w transporcie wodnym, wraz z powiązanymi działaniami infrastrukturalnymi. Partnerstwo rozwinie, połączy i zintegruje szeroką gamę technologii.

Jeśli chodzi o wpływ na wodę i na środowisko, to partnerstwo zajmie się złagodzeniem tych skutków, podczas gdy odpowiednie działania dotyczące zrównoważonego środowiska morskiego będą dotyczyły wpływu na ekosystemy. Pojawią się powiązania, zwłaszcza dotyczące interfejsów, z innymi rodzajami transportu, bateriami i ogniwami paliwowymi. W przypadku istniejących partnerstw zaplanowano synergie ze „Wspólnym przedsięwzięciem na rzecz ogniw paliwowych i wodoru” (JU FCH), które obecnie obejmuje transport wodny. Opracowane w ramach programu Horyzont 2020 przez Wspólne Przedsięwzięcie FCH demonstratory nie zapewniają pełnej możliwości przenoszenia rozwiązań do szerszego zakresu produktów transportu wodnego, w tym integracji z szerszymi systemami statków. W ramach programu Horyzont Europa konieczne będzie zatem zwiększenie skali tych wdrożeń. Te działania w zakresie rozwoju i demonstracji zostaną podjęte w ramach tego partnerstwa.

Partnerstwo Bezemisyjny transport wodny zmobilizuje zasoby i pobudzi inwestycje prywatne i publiczne, aby osiągnąć główny cel, jakim jest zademonstrowanie do 2030 r. możliwych do rozmieszczenia rozwiązań potrzebnych dla wszystkich głównych rodzajów transportu wodnego, aby najpóźniej do 2050 r. osiągnąć „zerową emisję netto”.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.