Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Partnerstwo na rzecz bezemisyjnego transportu wodnego

Zero Emission Waterborne Transport

Współprogramowane partnerstwo na rzecz bezemisyjnego transportu wodnego jest partnerstwem w ramach programu ramowego Horyzont Europa.

W ramach partnerstwa wspierane są działania badawczo-rozwojowe ukierunkowane na opracowanie i testowanie bezemisyjnych rozwiązań dla wszystkich typów środków transportu wodnego (śródlądowego i morskiego) przed 2030 rokiem, co umożliwi pełną bezemisyjność tej gałęzi w 2050 roku.

Ponadto partnerstwo wspiera:

  • Opracowanie rozwiązań i technologii służących dekarbonizacji i eliminacji innych szkodliwych emisji z środków transportu wodnego;
  • Wdrażania ekonomicznie opłacalnych europejskich nowych technologii i koncepcji dotyczących bezemisyjnego transportu wodnego w celu wzmocnienia konkurencyjności przemysłu europejskiego;
  • Rozwój i wdrażanie regulacji i polityk na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym opracowanie standardów umożliwiających wdrożenie rozwiązań technologicznych dla bezemisyjnego transportu wodnego najpóźniej do 2030 roku;
  • Wdrażanie innowacyjnych bezemisyjnych technologii i rozwiązań w zakresie transportu wodnego w europejskim sektorze transportu, wspierając wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie.

Strona internetowa partnerstwa Zero Emission Waterborne Transport

Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA)

Osoba do kontaktu:

Łukasz Brzeziński
główny specjalista operacyjny
Dział Krajowego Punktu Kontaktowego
Tel.: 507 064 498
lukasz.brzezinski@ncbr.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.