Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Inicjatywa na rzecz Innowacji w Dziedzinie Zdrowia

(Innovative Health Initiative – IHI)

Inicjatywa na rzecz Innowacji w Dziedzinie Zdrowia (IHI) – to instytucjonalne partnerstwo publiczno-prywatne dla badań i innowacji na etapie przed-konkurencyjnym w zakresie zapobiegania, diagnostyki, leczenia i walki z chorobami aż po opiekę na koniec życia.

W ramach IHI zakres wspólnych badań prowadzonych przez stronę publiczną – naukowców, organizacje pacjentów, regulatorów oraz MŚP z dużym przemysłem zostanie rozszerzony poza sektor farmaceutyczny (EFPIA) i obejmie również związane ze zdrowiem: technologie medyczne, biotechnologię, zdrowie cyfrowe i szczepionki.

Partnerstwo instytucjonalne, realizowane przez specjalnie powołaną strukturę (Biuro), to w programie Horyzont Europa 2021-2027 partnerstwo pomiędzy Komisją Europejską oraz:

 1. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA);
 2. European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR);
 3. EuropaBio;
 4. MedTech Europe;
 5. VaccinesEurope

W odpowiedzi na aktualne problemy w opiece zdrowotnej IHI określiła cele na 7 lat programu:

 1. Lepsze zrozumienie czynników warunkujących zdrowie i priorytetowych obszarów chorobowych
 2. Integracja wysiłków w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie zdrowia rozproszonych między sektorami i technologiami, środowiskiem akademickim oraz zainteresowanymi stronami z sektora przemysłu/publicznego i prywatnego.
 3. Dostarczanie narzędzi, danych, platform, technologii i procesów w celu lepszego przewidywania, zapobiegania, wychwytywania, leczenia i kontroli chorób.
 4. Wykazanie wykonalności zintegrowanych rozwiązań ukierunkowanych na człowieka (np. połączenie nowych produktów i usług) w ramach systemu opieki zdrowotnej.
 5. Wykorzystanie pełnego potencjału digitalizacji i wymiany danych w opiece zdrowotnej (np. za pomocą standardów, metod i narzędzi zapewniających wzajemne połączenia i interoperacyjność).
 6. Dostarczanie nowych i ulepszonych metodologii i modeli kompleksowej oceny wartości dodanej innowacyjnych i zintegrowanych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej.

Priorytetowe obszary chorobowe:

 1. Demencja
 2. Starzenie
 3. Rak
 4. Cukrzyca
 5. Medycyna personalizowana i terapie innowacyjne
 6. Choroby zakaźne i lekooporność
 7. Choroby układu krążenia.

Partnerzy publiczni, non-profit oraz małe i średnie przedsiębiorstwa będą finansowane w 100%, partnerzy z dużego przemysłu wnoszą przede wszystkim wkład rzeczowy.

Strona Innovative Health Initiative.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.