Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejskie Partnerstwo Metrologiczne

European Partnership on Metrology

 

Typ partnerstwa: instytucjonalne

Europejskie Partnerstwo w dziedzinie Metrologii jest ważnym elementem pakietu zinstytucjonalizowanych partnerstw europejskich zaproponowanych w ramach programu Horyzont Europa (oparte na art. 185 TFUE, publiczno-publiczne).

Cel Partnerstwa

Przyspieszenie globalnej przewagi Europy w badaniach metrologicznych i stworzenie zrównoważonych europejskich sieci metrologicznych w wysoce konkurencyjnych i wschodzących obszarach metrologicznych, które będą w stanie konkurować z Chinami i USA.

Do 2030 r. Europa ma dysponować światowej klasy systemem metrologicznym, oferującym dopasowane do celu rozwiązania wspierające i stymulujące nowe innowacyjne produkty, odpowiadające na wyzwania społeczeństwa oraz umożliwiające skuteczne projektowanie i wdrażanie regulacji i norm leżących u podstaw polityk publicznych.

W nowej odsłonie niezbędne wydaje się stworzenie jednoznacznej strategii działań i nadążanie z dostosowywaniem jej do wyzwań stojących przed współczesnym światem:

  • nowych obszarów wiedzy, takich jak badania nanostruktur, chemia związków wykazujących aktywność biologiczną, biotechnologia, diagnostyka medyczna i cyfryzacja przemysłu,
  • bardziej tradycyjne dziedziny badań, takie jak odnawialne źródła energii, ochrona środowiska czy metrologia promieniowania jonizującego.

Dołączenie do Europejskiego Partnerstwa w dziedzinie Metrologii pozwoli nam zestroić standardy pomiarowe we wszystkich państwach członkowskich i osiągnąć cele transformacji ekologiczno-cyfrowej.

Czym jest metrologia?

Metrologia jest nauką o pomiarach i ich zastosowaniach. Ponieważ ogromna większość dziedzin aktywności społecznej wymaga wykonywania pomiarów, metrologia jest nauką o charakterze wybitnie horyzontalnym. Budowa, utrzymanie i stała modernizacja infrastruktury metrologicznej kraju jest nieodzownym warunkiem efektywnego funkcjonowania i konkurencyjności gospodarki w skali lokalnej, krajowej, regionalnej i globalnej. Wszystkie kraje uczestniczące w rynku globalnym muszą posiadać rozwiniętą strukturę metrologiczną, której centralnym elementem w każdym państwie jest Krajowy Instytut Metrologiczny (National Metrology Institute, NMI). NMI pełni nadzór nad pomiarami w danym kraju, sprawując bezpośrednią lub pośrednią kuratelę nad działalnością krajowej administracji miar oraz poczynaniami firm komercyjnych.

Czym jest Partnerstwo Metrologiczne?

Europejskie Partnerstwo w dziedzinie Metrologii, podobnie jak i poprzednie programy, jest inicjatywą Regionalnej Organizacji Metrologicznej EURAMET i jest tym samym „dedykowane” Krajowym Instytucjom Metrologicznym (KIM), oraz Instytucjom Desygnowanym.

Rolę KIM w Polsce pełni Główny Urząd Miar, dwoma Instytutami Desygnowanymi są : POLATOM (Świerk) w dziedzinie promieniowania jonizującego oraz Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (INTiBS Wrocław) w dziedzinie niskich temperatur.

11 listopada 2021 r. Parlament Europejski przyjął Decyzję o udziale Unii Europejskiej w Europejskim Partnerstwie w dziedzinie Metrologii. DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uczestnictwa Unii w Europejskim Partnerstwie w dziedzinie Metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich.

Możliwości udziału dla polskich jednostek

Programy te są zarządzane przez Krajowe Instytucje Metrologiczne (KIM), składki opłacane są z ich budżetów (odpowiednio do zadeklarowanego wkładu własnego). Nie ma możliwości wejścia do partnerstwa jednostki innej, niż KIM.

Natomiast udział KIM w programie umożliwia udział w projektach innych jednostek z danego kraju (uczelni, instytutów badawczych, przedstawicieli przemysłu itp.) wiążący się z otrzymaniem finansowania z budżetu UE (jako tzw. partner finansowany zewnętrzny). Co więcej, kładzie się duży nacisk na to, aby konsorcja projektów tworzyli partnerzy wewnętrzni i zewnętrzni.

Proponowany czas działania partnerstwa: 2022-2030

Strona Partnerstwa w dziedzinie Metrologii.

Kontakty:

KE:  Nicholas DELIYANAKIS and Georgios VALSAMOS

EURAMET: Duncan Jarvis

Reprezentantką GUM w Grupie Roboczej ds. partnerstwa jest p. Joanna Przybylska joanna.przybylska@gum.gov.pl

Osoby do kontaktu w NCBR/KPK:

dr inż. Jarosław Piekarski
Tel.: 664 032 133
Jaroslaw.Piekarski@ncbr.gov.pl

Małgorzata Kapica
Tel.: 668 935 258
Malgorzata.Kapica@ncbr.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.