Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejskie partnerstwo na rzecz bezemisyjnego transportu drogowego

Towards zero-emission road transport (2ZERO)

Mobilność osób i towarów jest podstawą zintegrowanego jednolitego rynku europejskiego, spójności terytorialnej i otwartego zintegrowanego społeczeństwa: jest podstawą wzrostu gospodarczego na całym kontynencie, umożliwiając dobrobyt i zatrudnienie. Jednak transport, mobilność i związane z nimi usługi nadal wymagają poprawy ich ekologiczności. Ponadto transport drogowy jest jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń w miastach, co powoduje rosnące obawy o wpływ transportu drogowego na zdrowie ludzi.

Partnerstwo stanowi ambitny program badawczy mający na celu przyspieszenie rozwoju i wspieranie wdrażania transportu drogowego o zerowej emisji spalin z podejściem systemowym w Europie. Opracuje wspólną wizję i dostarczy plan działania dla wielu zainteresowanych stron na rzecz neutralnego dla klimatu i czystego systemu transportu drogowego. Poprawi mobilność i bezpieczeństwo ludzi i towarów, a tym samym zapewni Europie wiodącą pozycję w dziedzinie innowacji, produkcji i usług. Torując drogę do neutralnego dla klimatu systemu transportu drogowego, partnerstwo wniesie kluczowy wkład w sukces Europejskiego Zielonego Ładu.

2ZERO to współprogramowane partnerstwo finansowane w ramach programu Horyzont Europa, którego celem jest przyspieszenie przejścia na bezemisyjną mobilność drogową w całej Europie.

W ramach partnerstwa 2ZERO finansowane będą następujące filary:

  1. Technologie pojazdów i rozwiązania w zakresie napędu pojazdów dla pojazdów typu BEV i FCEV.
  2. Integracja pojazdów elektrycznych na baterie z systemem energetycznym i powiązaną infrastrukturą ładowania.
  3. Innowacyjne koncepcje, rozwiązania i usługi dla mobilności osób i towarów o zerowej emisji z rury wydechowej.
  4. Podejście na bazie analizy nisko-kosztowej i aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym dla zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności drogowej.

Strona partnerstwa 2ZERO.

Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA).

Osoba do kontaktu:

Agata Głowacka-Gil
główny specjalista operacyjny
Dział Krajowego Punktu Kontaktowego
Tel.: +48 728 517 568
agata.glowacka-gil@ncbr.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.