Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Partnerstwo EuroHPC

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)

EuroHPC JU to wspólna inicjatywa UE, krajów europejskich i partnerów prywatnych mająca na celu stworzenie światowej klasy ekosystemu superkomputerów w Europie.

EuroHPC JU jest podmiotem prawnym i finansowym, utworzonym w 2018 r. i mającym siedzibę w Luksemburgu. Jest to partnerstwo utworzone na mocy artykułu 187 – partnerstwo instytucjonalne.

Partnerstwo EuroHPC umożliwia Unii Europejskiej i państwom w nim uczestniczącym koordynację wysiłków i łączenie zasobów tak, aby Europa stała się światowym liderem w dziedzinie obliczeń superkomputerowych. Zwiększy to doskonałość naukową i siłę przemysłową Europy, wesprze transformację cyfrową gospodarki, zapewniając jednocześnie suwerenność technologiczną.

Celem partnerstwa jest:

  • rozwijać, wdrażać, rozbudowywać i utrzymywać w Europie wiodącą na świecie infrastrukturę obliczeń superkomputerowych i danych. Celem jest osiągnięcie zdolności eksaskalowych do roku 2022/2024. Superkomputery eksaskalowe są w stanie wykonać ponad miliard miliardów operacji na sekundę (w porównaniu do dziesięciu miliardów operacji na sekundę w przypadku zwykłego laptopa). Kolejnym celem jest zbudowanie maszyn „hybrydowych”, które łączą najlepsze technologie kwantowe i klasyczne HPC z pierwszymi najnowocześniejszymi pilotowymi komputerami kwantowymi do 2025 roku.
  • wspierać rozwój i absorpcję innowacyjnych i konkurencyjnych technologii i aplikacji superkomputerowych opartych na łańcuchu dostaw, co zmniejszy zależność Europy od zagranicznych technologii obliczeniowych. Szczególny nacisk zostanie położony na bardziej ekologiczne i energooszczędne technologie HPC. Wspierane będą synergie z szerszymi sektorami technologii i rynkami, takimi jak pojazdy autonomiczne, ekstremalna skala, duże zbiory danych oraz aplikacje oparte na obliczeniach brzegowych lub sztucznej inteligencji.
  • poszerzyć wykorzystanie infrastruktur HPC na dużą liczbę użytkowników publicznych i prywatnych niezależnie od ich lokalizacji w Europie oraz wspierać rozwój kluczowych umiejętności w zakresie HPC, edukację i szkolenia dla europejskiej nauki i przemysłu. Jednym z celów jest stworzenie sieci krajowych centrów kompetencyjnych HPC, aby ułatwić dostęp do europejskich możliwości HPC w różnych sektorach przemysłu i dostarczać rozwiązania dostosowane do potrzeb. Kolejnym charakterystycznym celem będzie utworzenie pierwszego paneuropejskiego programu Master of Science dla HPC, aby rozwijać talenty HPC w Europie.

Partnerstwo EuroHPC składa się z członków publicznych i prywatnych:

Członkowie publiczni:

  • Unia Europejska (reprezentowana przez Komisję),
  • Państwa członkowskie i kraje stowarzyszone, które zdecydowały się włączyć do partnerstwa: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Turcja.

Członkowie prywatni:

EuroHPC jest wspólnie finansowane przez jego członków, a jego budżet wynosi około 7 mld euro na lata 2021-2027.

Większość tych środków pochodzi z obecnego długoterminowego budżetu UE (2021–2027) z wkładem w wysokości 3 mld euro, podzielonym w następujący sposób:

  • 1,9 mld euro z Europejskiego Programu Cyfrowego (DEP) na wsparcie nabywania, wdrażania, modernizacji i eksploatacji infrastruktur, federacji usług superkomputerowych oraz zwiększania wykorzystania i umiejętności w zakresie HPC;
  • 900 mln euro z programu Horyzont Europa na wsparcie działań badawczych i innowacyjnych na rzecz rozwoju światowej klasy, konkurencyjnego i innowacyjnego ekosystemu superkomputerów w całej Europie;
  • 200 mln euro z instrumentu „Connecting Europe Facility-2” (CEF-2) na poprawę wzajemnych połączeń HPC, obliczeń kwantowych i zasobów danych, a także wzajemnych połączeń z unijnymi wspólnymi europejskimi przestrzeniami danych i bezpieczną infrastrukturą chmury.

Wkład UE jest wyrównany podobną kwotą z krajów uczestniczących. Dodatkowo członkowie prywatni wnoszą kwotę 900 mln euro.

Wspólne przedsięwzięcie zapewnia wsparcie finansowe w formie zamówień publicznych lub dotacji na badania naukowe i innowacje, na podstawie otwartych i konkurencyjnych zaproszeń.

Strona partnerstwa Euro HPC.

Kontakt:

Rafał Duczmal
Dział Krajowego Punktu Kontaktowego
Sekcja Wyzwań Globalnych
Tel.: 664 032 132
rafal.duczmal@ncbr.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.