Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejskie partnerstwo na rzecz czystej stali

European Partnership for Clean Steel – Low Carbon Steelmaking

Typ partnerstwa: współprogramowane

Cel partnerstwa:

Partnerstwo ma na celu przekształcenie przemysłu stalowego w sektor neutralny dla klimatu, poprzez wprowadzanie szeregu przełomowych technologii dla czystej stali. Partnerstwo zostało ustanowione na mocy porozumienia (Memorandum of understanding)  pomiędzy Komisją Europejską a Europejską Platformą Technologiczną Stali (ESTEP). Partnerstwo obejmie całą społeczność łańcucha wartości stali w UE (producentów stali, przetwórców stali,  sektorowych instytucji badawczych, deweloperów technologii, klientów, dostawców, konstruktorów fabryk), innych interesariuszy spoza branży stalowej i będzie stale otwarte na nowych partnerów.

Główne wyzwania:

  • Demonstracja technologii w sektorze stalowym prowadzących do redukcji emisji CO2 do 2050 r. O co najmniej 80-95% w porównaniu z poziomami z 1990 r .;
  • Poprawienie efektywności energetycznej i zasobowej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesach metalurgicznych w celu zastąpienia paliw kopalnych;
  • Umożliwienie produkcji stali dzięki technologiom bezpośredniego unikania węgla na skalę demonstracyjną.

Współpraca

Nie ma możliwości oczekiwanego zmniejszenia emisji CO2 z sektora stalowego bez znaczących,  przełomowych zmian w technologiach wytopu i przetwarzania stali. Dlatego istotna dla tego partnerstwa jest:

  • współpraca z  przygotowywanymi partnerstwami europejskimi mającymi w agendach badawczych  technologie istotne z punktu widzenia sektora stalowego: Clean Hydrogen, Clean Energy Transition, Process4Planet, Built4People (downstream), Made in Europe;
  • synergie z innymi źródłami finansowania UE, takimi jak Fundusz Badawczy Węgla i Stali, Fundusz Innowacji*, Program LIFE, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, InnovFin, InvestEU, Program CEF, IPCEI, fundusz modernizacyjny**, fundusze spójności

Projekt wniosku dla Partnerstwa Clean Steel.

Udział polskich jednostek

Członkiem ETP ESTEP jest Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wśród członków Platformy są obecne koncerny międzynarodowe, posiadające zakłady produkcyjne, lub spółki-córki w Polsce, m.in. ArcelorMittal, Celsa Group.

W programie pracy Klastra 4 na lata 2021-2022 znalazło się 5 tematów o łącznym budżecie ok. 80 mln euro zdefiniowanych jako tematy implementujące Mapę Drogową Partnerstwa z następującymi tematami:

2021

  • Metalurgia oparta na elektryczności i wodorze;
  • Podnoszenie wydajności produkcji żelaza i stali;
  • Transformacja procesu produkcji stali w kierunku neutralności klimatycznej.

2022

  • Wstępne przygotowanie surowców pierwotnych dla czystej produkcji stali;
  • Modularne i hybrydowe technologie ogrzewnicze w produkcji stali.

Proponowany czas działania partnerstwa: 2021-2027

Przydatne linki:

Kontakt:

EU: Alejandro Germán González González

ESTEP:  Klaus Peters

Osoby do kontaktu w NCBR/KPK:

Małgorzata Kapica malgorzata.kapica@ncbr.gov.pl

Jarosław Piekarski jaroslaw.piekarski@ncbr.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.