Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejskie partnerstwo na rzecz czystej stali

European Partnership for Clean Steel – Low Carbon Steelmaking

Typ partnerstwa: współprogramowane

Cel partnerstwa:

Partnerstwo ma na celu przekształcenie przemysłu stalowego w sektor neutralny dla klimatu, poprzez wprowadzanie szeregu przełomowych technologii dla czystej stali. Partnerstwo zostało ustanowione na mocy porozumienia (Memorandum of understanding)  pomiędzy Komisją Europejską a Europejską Platformą Technologiczną Stali (ESTEP). Partnerstwo obejmie całą społeczność łańcucha wartości stali w UE (producentów stali, przetwórców stali,  sektorowych instytucji badawczych, deweloperów technologii, klientów, dostawców, konstruktorów fabryk), innych interesariuszy spoza branży stalowej i będzie stale otwarte na nowych partnerów.

Główne wyzwania:

  • Demonstracja technologii w sektorze stalowym prowadzących do redukcji emisji CO2 do 2050 r. O co najmniej 80-95% w porównaniu z poziomami z 1990 r .;
  • Poprawienie efektywności energetycznej i zasobowej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesach metalurgicznych w celu zastąpienia paliw kopalnych;
  • Umożliwienie produkcji stali dzięki technologiom bezpośredniego unikania węgla na skalę demonstracyjną.

Współpraca

Nie ma możliwości oczekiwanego zmniejszenia emisji CO2 z sektora stalowego bez znaczących,  przełomowych zmian w technologiach wytopu i przetwarzania stali. Dlatego istotna dla tego partnerstwa jest:

  • współpraca z  przygotowywanymi partnerstwami europejskimi mającymi w agendach badawczych  technologie istotne z punktu widzenia sektora stalowego: Clean Hydrogen, Clean Energy Transition, Process4Planet, Built4People (downstream), Made in Europe;
  • synergie z innymi źródłami finansowania UE, takimi jak Fundusz Badawczy Węgla i Stali, Fundusz Innowacji*, Program LIFE, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, InnovFin, InvestEU, Program CEF, IPCEI, fundusz modernizacyjny**, fundusze spójności

Udział polskich jednostek

Członkiem ETP ESTEP jest Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wśród członków Platformy są obecne koncerny międzynarodowe, posiadające zakłady produkcyjne, lub spółki-córki w Polsce, m.in. ArcelorMittal, Celsa Group.

W programie pracy Klastra 4 na lata 2021-2022 znalazło się 5 tematów o łącznym budżecie ok. 80 mln euro zdefiniowanych jako tematy implementujące Mapę Drogową Partnerstwa z następującymi tematami:

2021

  • Metalurgia oparta na elektryczności i wodorze;
  • Podnoszenie wydajności produkcji żelaza i stali;
  • Transformacja procesu produkcji stali w kierunku neutralności klimatycznej.

2022

  • Wstępne przygotowanie surowców pierwotnych dla czystej produkcji stali;
  • Modularne i hybrydowe technologie ogrzewnicze w produkcji stali.

Proponowany czas działania partnerstwa: 2021-2027

Przydatne linki:

Kontakt:

EU: Alejandro Germán González González

ESTEP:  Klaus Peters

Osoby do kontaktu w NCBR/KPK:

Małgorzata Kapica malgorzata.kapica@ncbr.gov.pl

Jarosław Piekarski jaroslaw.piekarski@ncbr.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.