Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Partnerstwo na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych

Key Digital Technologies Joint Undertaking

 

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych (Key Digital Technologies Joint Undertaking – KDT JU) jest jednym z dziesięciu europejskich partnerstw zinstytucjonalizowanych, działających w ramach programu Horyzont Europa. Zostało ustanowione rozporządzeniem Rady (UE) nr 2021/2085 (Single Basic Act – ROZPORZĄDZENIE RADY ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu Horyzont Europa)

Partnerstwo KDT jest jednym z ważniejszych partnerstw europejskich, gdyż dotyczy – jak sama nazwa wskazuje – kluczowych technologii cyfrowych, czyli podzespołów i układów elektronicznych, na których opierają się wszystkie produkty i usługi cyfrowe. Są one postrzegane jako kluczowe, ponieważ stanowią podstawowy budulec systemów cyfrowych. W zakresie działań Partnerstwa KDT będą również komponenty elektroniczne oraz fotoniczne (technologie oparte na świetle), a także ich projektowanie, produkcja i integracja w systemach oraz oprogramowanie, które definiuje sposób ich działania.

Partnerstwo KDT działa w modelu trójstronnym: partnerami–założycielami Partnerstwa KDT jest Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej, państwa uczestniczące w tej inicjatywie (w praktyce agencje finansujące B+R w tych krajach) oraz strona prywatna reprezentowana przez trzy europejskie stowarzyszenia branżowe (Aeneas, Inside, EPoSS) skupiające interesariuszy we wskazanych obszarach rozwoju technologii.

Państwa, które dotychczas przystąpiły do partnerstwa: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa , Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria.

Partnerstwo KDT nie jest całkiem nowym partnerstwem. KDT jest następcą Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership), które funkcjonowało w latach 2014-2020. Dawne biuro ECSEL JU stało się teraz biurem KDT JU.

Partnerstwo KDT jest częścią unijnego programu na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa, ustanowionego w ramach wieloletnich ram finansowych UE 2021-2027 (siedmioletni budżet UE). W ramach tego programu, Partnerstwo KDT ma otrzymać do 1,8 mld euro z KE. Do tego należy doliczyć finansowanie ze strony państw uczestniczących w Partnerstwie oraz inwestycje ze strony prywatnej.

 

Cele Partnerstwa KDT

  • Wzmocnienie suwerenności technologicznej UE w dziedzinie podzespołów i układów elektronicznych w celu wsparcia przyszłych potrzeb branż „pionowych” i całej gospodarki. Utrzymanie UE w czołówce technologicznej w dziedzinie zaawansowanych podzespołów i układów elektronicznych przyczyniających się do odporności strategicznych łańcuchów wartości. Będzie to nabierało coraz większego znaczenia, ponieważ transformacja cyfrowa postępuje i upowszechnia się wykorzystanie technologii cyfrowych we wszystkich sektorach. Większa suwerenność powinna przełożyć się na podwojenie wartości projektowania i produkcji podzespołów i układów elektronicznych w UE do 2030 r. zgodnie z jej ogólnym znaczeniem w produktach i usługach.
  • Zapewnienie doskonałości naukowej i wiodącej roli UE w zakresie innowacji w powstających technologiach podzespołów i układów. Dalsza miniaturyzacja, coraz bliższa granicy możliwości fizycznych, szybkie upowszechnianie się sztucznej inteligencji oraz pojawienie się przetwarzania brzegowego i alternatywnych modeli obliczeniowych otwierają nowe możliwości dla podzespołów i układów elektronicznych oraz ich zastosowań. Solidna baza naukowa w nowo powstających dziedzinach może umożliwić UE wykorzystanie tych możliwości. MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up prowadzące działalność w dziedzinie nowych technologii mogą czerpać korzyści z nowych ekosystemów i pomagać w ich kształtowaniu. MŚP powinny stanowić co najmniej jedną trzecią całkowitej liczby uczestników inicjatywy dotyczącej kluczowych technologii cyfrowych i otrzymywać co najmniej 20% środków z funduszy publicznych.
  • Zagwarantowanie, że technologie podzespołów i układów sprostają wyzwaniom społecznym i środowiskowym UE. Unijne i krajowe organy publiczne odegrałyby zasadniczą rolę w skoordynowanej inicjatywie, zapewniając jej zgodność z priorytetami politycznymi. Technologie podzespołów i układów elektronicznych powinny zapewniać odpowiedni poziom zaufania i prywatności oraz przyczyniać się do realizacji celów środowiskowych UE.

Partnerstwo ma również pomóc zespołom badawczym i gałęziom przemysłu europejskiego w utrzymaniu ich obecnych mocnych stron i pozostaniu w czołówce w kontekście silnej konkurencji na rynku międzynarodowym oraz aby zniwelować lukę pod względem technologii, które mają zasadnicze znaczenie dla transformacji cyfrowej w Europie, odzwierciedlającej podstawowe wartości Unii, w tym prywatność, zaufanie, bezpieczeństwo i ochronę.

 

Ważne fakty

Stowarzyszenia wchodzące w skład partnerstwa:

  • EPoSS – (European Technology Platform on Smart Systems Integration) – Europejska Platforma Technologiczna Integracji Inteligentnych Systemów to inicjatywa polityczna kierowana przez branżę, określająca potrzeby w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji, a także wymagania polityczne związane z integracją inteligentnych systemów oraz zintegrowanymi mikro- i nanosystemami;
  • Aeneas (Inside) – jest stowarzyszeniem branżowym promującym RD&I w dziedzinie komponentów i systemów elektronicznych (Electronic Components & Systems);
  • ARTEMIS Industry Association – jest stowarzyszeniem zrzeszającym podmioty działające na rzecz wbudowanych inteligentnych systemów (Embedded Intelligent Systems) w Europie.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

Kontakt:

Małgorzata Szołucha
NCBR, Dział Krajowego Punktu Kontaktowego | Sekcja Konkurencyjności Przemysłowej
Klaster 4: Technologie Cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
e-mail: malgorzata.szolucha@ncbr.gov.pl
Tel.: +48 664 032 128

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.