Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Partnerstwo Made in Europe

Typ partnerstwa: współprogramowane

Made in Europe to europejskie, współprogramowane partnerstwo publiczno-prywatne, ustanowione przez stowarzyszenie EFFRA – jako podmiot prywatny – oraz Komisję Europejską w ramach Klastra 4 (Digital, Industry and Space) Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont Europa. Partnerstwo jest realizowane przez cały okres PR Horyzont Europa, t.j. w latach 2021-2027. Implementacja partnerstwa jest oparta o jego Strategiczną Agendę Badawczą.

Podwójna transformacja: ekologiczna i cyfrowa jest kluczowym elementem osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej od 2050 r. przy zachowaniu poziomu życia społeczeństw europejskich, konkurencyjności gospodarki europejskiej i pozycji Europy w świecie.

Rozmiar i złożoność związanych z tym wyzwań – takich jak integracja sztucznej inteligencji, wykorzystanie przemysłowe danych, transformacja w gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz potrzeba elastyczności i reaktywności przemysłu – wymaga łączenia zasobów i nowatorskiego podejścia do współpracy.

Partnerstwo Made in Europe będzie motorem tych zmian, skupiając środowiska naukowe, przemysłowe, organizacji pozarządowych i sektora publicznego reprezentujące wiodące ekosystemy produkcyjne.

Partnerstwo będzie służyć jako platforma dla krajowych i regionalnych inicjatywy w zakresie technologii wytwarzania, przyczyniając się do stworzenia konkurencyjnego, ekologicznego, cyfrowego, odpornego i zorientowany na człowieka europejskiego przemysłu wytwórczego.

Partnerstwo jest budowane jako kontynuacja partnerstwa Factories of the Future,  powołanego w ramach 7. Programu Ramowego i kontynuowanego w ramach PR Horyzont 2020.

Członkami stowarzyszenia A.SPIRE jest jedna polska organizacja: Politechnika Wrocławska.

Partnerstwo jest dedykowane działaniom badawczo-innowacyjnym w przemyśle wytwórczym, w którym to Polska ma relatywnie duży potencjał. Potencjał ten w ostatnich latach podlega samoorganizacji towarzyszącej wdrażaniu paradygmatu Przemysłu 4.0.

W szczególności należy tu wymienić Huby Innowacji Cyfrowych oraz Fundację Skarbu Państwa Polska Platforma Przemysłu Przyszłości, powstałą w 2019 r.

Osoby do kontaktu:

dr inż. Jarosław Piekarski
Tel.: 664 032 133
Jaroslaw.Piekarski@ncbr.gov.pl

Małgorzata Kapica
Tel.: 668 935 258
Malgorzata.Kapica@ncbr.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.