Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Treści autora: malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl

Włącz się w prace KE nad przygotowaniem Partnerstwa na Rzecz Inteligentnych Sieci i Usług
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Wiadomości HE
 • Data publikacji: 06/12/2019
Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi konsultacje społeczne projektu „Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027”
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności
 • Data publikacji: 26/08/2019
Konkurs dla Hubów Innowacji Cyfrowych: 30 mln zł na wsparcie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Horyzont 2020, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT
 • Data publikacji: 19/08/2019
Tematy konkursów przewidzianych na lata 2019-2020 w obszarze ICT w programie H2020
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Horyzont 2020, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, TEMATYKA, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne
 • Data publikacji: 23/07/2019
Konkurs na transgraniczne korytarze dla zautomatyzowanej mobilności opartej na sieci 5G
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Horyzont 2020, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, TEMATYKA, Wiodąca pozycja w przemyśle
 • Data publikacji: 22/07/2019
Digital Opportunity Traineeships – pomoc dla firm w znalezieniu specjalistów ds. technologii cyfrowych
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Horyzont 2020, Kariera i mobilność, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, TEMATYKA, Wiodąca pozycja w przemyśle
 • Data publikacji: 13/08/2018
Budżet UE: Komisja proponuje inwestycje 9,2 mld euro w program Cyfrowa Europa
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Horyzont 2020, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, TEMATYKA, Wiodąca pozycja w przemyśle
 • Data publikacji: 12/07/2018
Dofinansowanie kosztów wyjazdu na ICT 2018 Imagine Digital – Connect Europe
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności
 • Data publikacji: 12/06/2018
ACTPHAST 4.0 – nowej generacji inkubator one-stop-shop dla europejskich przedsiębiorstw
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Horyzont 2020, Innowacje w MŚP, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne
 • Data publikacji: 14/05/2018
Otwarty konkurs akceleracyjny dla innowacyjnych start-upów z dziedziny robotyki
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Horyzont 2020, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne
 • Data publikacji: 20/04/2018
Broszura prezentuje projekty z robotyki sfinansowane w 2017 r. z programu Horyzont 2020
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Horyzont 2020, Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania - NMP, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, TEMATYKA, Wiodąca pozycja w przemyśle
 • Data publikacji: 20/04/2018
Otwarty konkurs w temacie: Data driven applications and experiments in CPS/IOT
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Horyzont 2020, Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania - NMP, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, Wiodąca pozycja w przemyśle
 • Data publikacji: 18/04/2018
Otwarty konkurs – specjaliści ds. standardów ICT mogą ubiegać się o dofinansowanie działań normalizacyjnych
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Horyzont 2020, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, TEMATYKA, Wiodąca pozycja w przemyśle
 • Data publikacji: 17/04/2018
Poszukiwani ewaluatorzy do konkursu ICT w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli, Horyzont 2020, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, TEMATYKA, Wiodąca pozycja w przemyśle
 • Data publikacji: 13/02/2018
Otwarto konkurs na utworzenie sieci Centrów Kompetencji Cyberbezpieczeństwa
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli, Horyzont 2020, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne
 • Data publikacji: 13/02/2018
Ogłoszono wyniki konkursu na Huby Innowacji Cyfrowych w krajach EU13
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT
 • Data publikacji: 23/01/2018
Powstaje grupa wysokiego szczebla ds. fałszywych informacji w sieci – KE czeka na wnioski
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT
 • Data publikacji: 15/11/2017
Przewodnik o konkursach związanych z ICT w programie Horyzont 2020
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Horyzont 2020, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, TEMATYKA
 • Data publikacji: 07/11/2017
Program Pracy ICT na lata 2018-2020
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka, Bezpieczna, czysta i efektywna energia, Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli, Biotechnologia, Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce, Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa, Horyzont 2020, Innowacje w MŚP, Inteligentny, zielony i zintegrowany transport, Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania - NMP, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne, Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
 • Data publikacji: 27/09/2017
Granty kaskadowe w programie Horyzont 2020
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Aspekty finansowo-prawne, Horyzont 2020, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, TEMATYKA, Wiodąca pozycja w przemyśle
 • Data publikacji: 03/07/2017
Huby Innowacji Cyfrowych – ankieta dla potencjalnych hubów
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Bezpieczna, czysta i efektywna energia, Horyzont 2020, Inteligentny, zielony i zintegrowany transport, Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania - NMP, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, TEMATYKA, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wyzwania społeczne, Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
 • Data publikacji: 25/04/2017
Prace nad Programem Pracy ICT 2018-2020 w programie H2020
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania - NMP, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce, Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka, Bezpieczna, czysta i efektywna energia, Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli, Inteligentny, zielony i zintegrowany transport, Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
 • Data publikacji: 30/12/2016
Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, TEMATYKA, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce, Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka, Bezpieczna, czysta i efektywna energia, Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli, Inteligentny, zielony i zintegrowany transport, Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
 • Data publikacji: 13/12/2016
ICT Proposers’ Day 2016 w Bratysławie – materiały ze spotkania
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa, Przestrzeń kosmiczna, Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania - NMP, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce, Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka, Bezpieczna, czysta i efektywna energia, Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli, Inteligentny, zielony i zintegrowany transport, Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa, Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa, Przyszłe i powstające technologie - FET, Działania Marii Skłodowskiej-Curie - MSCA, Europejska infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury
 • Data publikacji: 24/10/2016
Uaktualniony przewodnik po tematach związanych z ICT w konkursach 2016-2017 w Programie H2020
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Horyzont 2020, Wiodąca pozycja w przemyśle, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT, Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce, Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka, Bezpieczna, czysta i efektywna energia, Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli, Inteligentny, zielony i zintegrowany transport, Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
 • Data publikacji: 26/09/2016
Przygotowywanie Programu pracy ICT 2018-2020 w Horyzoncie 2020
 • Wpis
 • Kategorie: Archiwum
 • Data publikacji: 13/09/2016
Podsumowanie międzynarodowego spotkania w temacie sieci nowej generacji 5G
 • Wpis
 • Kategorie: Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT
 • Data publikacji: 25/05/2016
Międzynarodowe Targi Elektroniki i Informatyki CEBIT 2016
 • Wpis
 • Kategorie: Archiwum
 • Data publikacji: 11/03/2016
Przewodnik po tematach z ICT (2016-2017) w programie Horyzont 2020
 • Wpis
 • Kategorie: Aktualności, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT
 • Data publikacji: 14/10/2015
Przykład projektu z obszaru ICT – zarządzanie danymi na potrzeby jednolitego rynku cyfrowego
 • Wpis
 • Kategorie: Archiwum, Technologie informacyjne i komunikacyjne - ICT
 • Data publikacji: 22/06/2015

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.