Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Konkurs dla przedsiębiorstw wdrażających zaawansowane technologie laserowe

Zachęcamy do aplikowania w pierwszym otwartym naborze organizowanym w ramach europejskiego projektu PULSATE – Adopters. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw wdrażających zaawansowane technologie wytwarzania przyrostowego oparte na laserach. Nabór wniosków trwa do 31 marca 2022 r.

W ramach naboru, konsorcjum projektu PULSATE wybierze do 21 użytkowników końcowych/firm produkcyjnych o statusie MŚP lub nieco większych przedsiębiorstw, którzy zaprezentują przypadki biznesowe o wysokim potencjale do wdrożenia technologii Laser-Based Advanced and Additive Manufacturing (LBAAM) w swoim środowisku.

Wybrane firmy wezmą udział w 3-miesięcznym programie, który zostanie przeprowadzony w okresie wrzesień – listopad 2022, dzięki któremu firmy otrzymają:

  • do 25 000 euro w formie kwoty ryczałtowej,
  • dedykowany program coachingowy i mentorski prowadzony przez partnerów Konsorcjum PULSATE w zakresie oceny wykonalności technicznej i/lub biznesowej wdrożenia technologii LBBAM w procesach, produktach i modelach biznesowych wybranych firm.

Kto może uczestniczyć w konkursie: MŚP oraz nieco większe przedsiębiorstwa.

Nazwa konkursu: 1st Open Call for Adopter Use Cases (Laser-Based Advanced and Additive Manufacturing)

Data otwarcia konkursu: 24 stycznia 2022

Data zamknięcia konkursu: 31 marca 2022

Propozycje projektowe można składać na stronie PULSATE Adopters.

Więcej informacji o otwartym konkursie w broszurce informacyjnej (3_PULSATE_OC1_AUC_CallAnnouncement_20122021) oraz w kanałach informacyjnych.

Konkurs projektu PULSATE jest również opublikowany na stronie Komisji Europejskiej: Competitive calls and calls for third parties.

Projekt PULSATE

Powyższy konkurs otwarty jest w ramach projektu PULSATE, który otrzymał dofinansowanie z programu Horyzont 2020. W budżecie tego projektu został przewidziany budżet dla stron trzecich, w ramach mechanizmu tzw. finansowania kaskadowego.

Celem projektu PULSATE jest wspieranie MŚP we wdrażaniu zaawansowanych technologii obróbki przyrostowej opartych na laserach (laser-based advanced and additive manufacturing technologies – LBAAM). Technologie te odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie rozwoju produkcji cyfrowej i oferują istotne korzyści przedsiębiorstwom, które zdecydują się na ich wdrożenie. Istnieją jednak przeszkody, takie jak wysokie koszty inwestycji, złożoność technologii oraz trudności związane z integracją systemów, a także niski poziom świadomości wśród małych i średnich przedsiębiorstw, które utrudniają ich wykorzystanie w praktyce.

Uczestnicy projektu mają za zadanie ograniczanie wpływu tych przeszkód i popularyzacji nowatorskich technologii wśród firm z sektora MŚP, a także promowanie urządzeń i rozwiązań laserowych przyjaznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Założenie to zostanie zrealizowane dzięki stworzeniu europejskiej sieci mającej na celu promowanie innowacyjnych rozwiązań laserowych wśród MŚP dzięki połączeniu sił centrów innowacji cyfrowych, co pozwoli na budowę struktury umożliwiającej rozwiązywanie problemów ograniczających wdrożenie na szerszą skalę technologii LBAAM. Prace zrealizowane w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Informacje o projekcie podane są również na stronie CORDIS.

Finansowanie kaskadowe

Granty kaskadowe zwane są również finansowaniem dla stron trzecich (Financial support to Third Parties – FSTP) lub „open call”. Jest to mechanizm Komisji Europejskiej służący do dystrybucji środków publicznych w celu pomocy beneficjentom, takim jak przedsiębiorstwa typu startup, scaleup, MŚP, często we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami lub podmiotami publicznymi we wdrażaniu, rozwoju lub testowaniu innowacyjnych rozwiązań. Ta metoda finansowania ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych, stworzenie przyjaznego dla MŚP schematu składania wniosków, poprzez umożliwienie niektórym projektom finansowanym przez Komisję Europejską (w ramach programu Horyzont 2020 oraz obecnie Horyzontu Europa) ogłaszania otwartych konkursów (tzw. open calls). Celem tego typu finansowania jest szersze dotarcie do potencjalnych zainteresowanych.

W przypadku finansowania kaskadowego zasady uczestnictwa w danym konkursie określone są przez konsorcjum projektu ogłaszającego dany konkurs.

Jak działa finansowanie dla stron trzecich

Więcej konkursów w ramach finansowania kaskadowego.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.