Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Granty europejskie na rozszerzenie infrastruktury testbedu 6G-SANDBOX

Projekt 6G-SANDBOX oferuje możliwość współtworzenia europejskiego testbedu 6G. Wyselekcjonowane projekty mogą otrzymać dofinansowanie do 60 tys. euro. Wnioski należy składać do 3 lipca 2023.

Projekt 6G-SANDBOX otrzymał dofinansowanie w ramach programu Horyzont Europa (temat: HORIZON-JU-SNS-2022-STREAM-C-01-01). W ramach finansowania kaskadowego rozpoczął swój pierwszy nabór wniosków na eksperymentalne działania związane z rozszerzeniem infrastruktury eksperymentalnej 6G-SANDBOX do prowadzenia zaawansowanych eksperymentów.

Nie zwlekaj, dorzuć swoją cegiełkę do standardów 6G!

Opis infrastruktury 6G-SANDBOX znajduje się na stronie projektu.
Otwarcie konkursu: kwiecień 2023
Zamknięcie konkursu: 3 lipca 2023 (o godz. 17:00 CEST)
Informacja o konkursie: 1st 6G-SANDBOX Open Call New Infrastructures and Functionalities

 

Finansowanie:

 • Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla każdej strony trzeciej: 60 tys. euro (w uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może wnioskować o wyższe kwoty).
 • Konsorcjum może wnioskować o kwotę do 180 tys. euro, gdy składa się z trzech lub więcej uczestników.
 • W ramach niniejszego otwartego naboru dostępne jest 540 tys. euro.
 • Wnioski (ocenione powyżej progu) zostaną wybrane do finansowania w celu objęcia jak największej liczby określonych tematów zaproszenia. Dalszy priorytet zostanie nadany zbliżonemu do równego wykorzystaniu urządzeń 6G-SANDBOX (patrz poniżej).
 • Przewidywany czas trwania realizacji to sześć miesięcy. Technologia musi być utrzymywana przez resztę czasu trwania projektu.

 

Zakres tematyczny konkursu 1ST 6G-SANDBOX OPEN CALL:

 • AI Extensions of the 6G-SANDBOX NEF emulator
 • Integrating LoRaWAN in the 6G-SANDBOX connectivity infrastructure
 • Adding NWDAF Capabilities 6G-SANDBOX Testbeds
 • Adding NEF Capabilities to the 6G-SANDBOX Testbeds
 • Inclusion of Release 16 Devices
 • Location information capability
 • Integrated Sensing & Communication (ISAC or JCAS) to save energy
 • Expanding the 6G-SANDBOX testbed capabilities with additional ORAN solutions
 • Advanced Channel modeling capabilities for 6G to augment the 6G-SANDBOX testbed
 • Multilink backhaul management
 • Augmenting 6G-SANDBOX with Terahertz communication capabilities
 • RAN extensions towards 6G RAN with new xApps
 • Expand the 6G-SANDBOX with validated Digital twin performance for realistic deployments
 • Technology for use cases in Internet of Sense
 • Expanding the 6G-Sandbox testbed With Content Distribution Networks for Quality of Experience
 • Expanding 6G capabilities and/or experimenting with the 6G capabilities

Pytania można kierować na adres: opencalls@6g-sandbox.eu 

Informacja o projekcie:

Projekt 6G-SANDBOX oferuje kompletny i modułowy obiekt dla europejskiego ekosystemu eksperymentalnego (zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez SNS JU), który ma wspierać w następnej dekadzie technologie i procesy walidacji badań potrzebnych na drodze do 6G. Celem są technologie i osiągnięcia badawcze, które obejmują cały łańcuch świadczenia usług i odnoszą się do płaszczyzny użytkownika/danych, kontroli i zarządzania. W tym kierunku 6G-SANDBOX wprowadza koncepcję sieci testowych, które odnoszą się do w pełni konfigurowalnych, zarządzanych i kontrolowanych sieci typu end-to-end, składających się zarówno z węzłów cyfrowych, jak i fizycznych. Sieci próbne 6G-SANDBOX obejmują infrastrukturę rozmieszczoną w UE (w Maladze, Atenach, Berlinie i Oulu) i oferują stronom trzecim (w tym eksperymentatorom z otwartych zaproszeń) zautomatyzowane możliwości eksperymentowania za pomocą bogatego i rozszerzalnego zestawu narzędzi.

Projekt był składany w konkursie HORIZON-JU-SNS-2022-STREAM-C-01-01-SNS experimental infrastructure
ogłoszonym przez europejskie partnerstwo na rzecz inteligentnych sieci i usług (Smart Networks and Services Joint Undertaking – SNS JU). 

Mechanizm finansowania dla stron trzecich  (Financial support to Third Parties – FSTP), znany jest również pod nazwą  grantów kaskadowych (cascade grants) lub open calls. Jest to mechanizm Komisji Europejskiej służący do dystrybucji środków publicznych w celu pomocy beneficjentom, takim jak przedsiębiorstwa typu start-up, scale-up, MŚP, czasami we współpracy z uczelniami, instytucjami badawczymi we wdrażaniu, rozwoju lub testowaniu innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach tematycznych. Ta metoda finansowania ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych, stworzenie przyjaznego dla MŚP schematu składania wniosków, poprzez umożliwienie niektórym projektom finansowanym przez Komisję Europejską (w ramach programu Horyzont 2020 oraz obecnie Horyzontu Europa) ogłaszania otwartych konkursów (tzw. open calls). Celem tego typu finansowania jest także szersze dotarcie do potencjalnych zainteresowanych i dotarcie do podmiotów, które niekoniecznie chcą rozwijać/ testować technologie w ramach dużych konsorcjów międzynarodowych.

Formalne zapisy dotyczące finansowania dla stron trzecich, inaczej mówiąc podstawa prawna, została zdefiniowana w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046, z dnia 18 lipca 2018 r. 

Więcej o tym mechanizmie można poczytać na stronie KPK.

Informacje o innych konkursach ogłaszanych w mechanizmie finansowania dla stron trzecich publikowane są na komisyjnym portalu Funding & tender opportunities.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.