Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Konkurs dla stron trzecich (MŚP, start-upów) w tematyce IoT nowej generacji

Projekt ASSIST-IoT zaprasza do składania wniosków podmioty (MŚP, start-upy, scale-upy) mogące zaoferować konkretne działania w celu ulepszania funkcji i aplikacji IoT. W ramach konkursu zostanie wyselekcjonowanych osiem projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie do 60 tys. euro. Wnioski należy składać do 15 stycznia 2023.

Projekt ASSIST-IoT dostał dofinansowanie w ramach programu H2020 (H2020 ICT-56-2020). Celem projektu ASSIST-IoT jest opracowanie, zaprojektowanie, wdrożenie i walidacja otwartej, zdecentralizowanej architektury referencyjnej, powiązanych z nią urządzeń, usług i narzędzi, w celu wspomagania aplikacji skoncentrowanych na człowieku.

Inteligentne mechanizmy będą mogły zostać rozproszone między węzłami, a to za sprawą zintegrowania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego z procesami generowania i aktywizacji danych oraz zastosowania węzłów zapewniających hiperkomunikację. Wszystko to ma odbywać się między chmurą a środowiskiem brzegowym w inteligentnych sieciach opartych na oprogramowaniu.

Budżet konkursu dla stron trzecich: 480 tys. euro. W ramach konkursu zostanie wyselekcjonowanych osiem projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie do 60 tys. euro.

Wnioski należy składać do 15 stycznia 2023.

Zakres tematyczny konkursu:

ASSIST-IoT 2nd OPEN CALL PILOT CHALLENGES

 • Low-cost accurate GPS development,
 • Data semantic translator for the context of maritime terminals,
 • Stack collision prevention in port yards,
 • Maritime CHE Path optimising,
 • MR support for OSH training in the construction field,
 • Vision-based hazard monitoring,
 • 2D/3D localization map user interface with BIM interaction,
 • Eco-driving and automotive navigation system as a service,
 • 3D Image registration in the context of automated vehicle inspection via scanner,
 • Reflections- and shadows-noise removal on scanned images of vehicles,
 • Image acquisition and processing from user-wear edge nodes.

W związku z tym, że partnerem w konsorcjum projektu ASSIST-IoT jest firma Mostostal Warszawa, ewentualne pytania można kierować do Piotra Dymarskiego:

Piotr Dymarski
Kierownik Działu Transformacji Cyfrowej (Head of Digital Transformation Department)
Mostostal Warszawa
kom. +48 795522147
e-mail: p.dymarski@mostostal.waw.pl

Więcej informacji o konkursie dostępne jest na stronie ASSIST-IoT.

.

Dodatkowe informacje o mechanizmie FSTP (Financial Support for Third Parties):

Mechanizm ten zwany jest również finansowaniem kaskadowym, a konkursy ogłaszane zwane są open calls.
Finansowanie dla stron trzecich jest to mechanizm Komisji Europejskiej służący do dystrybucji środków publicznych w celu pomocy beneficjentom, takim jak przedsiębiorstwa typu start-up, scale-up, MŚP, często we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami lub podmiotami publicznymi lub instytutami badawczymi we wdrażaniu, rozwoju lub testowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Ta metoda finansowania ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych, stworzenie przyjaznego dla MŚP schematu składania wniosków, poprzez umożliwienie niektórym projektom finansowanym przez Komisję Europejską (w ramach programu Horyzont 2020 oraz obecnie Horyzontu Europa) ogłaszania otwartych konkursów (tzw. open calls). Celem tego typu finansowania jest szersze dotarcie do potencjalnych zainteresowanych.

Konkursy w tym mechanizmie nie są ogłaszane bezpośrednio przez KE, ale przez projekt, który otrzymał z KE dofinansowanie i część swojego budżetu przeznacza na konkursy dla stron trzecich.

W przypadku finansowania kaskadowego zasady uczestnictwa w danym konkursie określone są przez konsorcjum projektu ogłaszającego dany konkurs.

Jak działa finansowanie dla stron trzecich

Więcej konkursów w ramach finansowania kaskadowego.

Projekty finansowane w modelu FSTP w porównaniu z „tradycyjnymi” konkursami w ramach Programu Horyzont Europa, są łatwiejsze do uzyskania. Przemawiają za tym następujące względy:

 • wniosek aplikacyjny jest krótszy,
 • nie trzeba tworzyć dużych konsorcjów, czasami wystarczy jeden lub kilka podmiotów, w zależności od warunków zapisanych w danym konkursie.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.