Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nowy konkurs 2023 w zakresie rozwoju sieci 6G

Europejskie partnerstwo Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inteligentnych Sieci i Usług (Smart Networks and Services Joint Undertaking – SNS JU) przyjęło swój drugi Program Prac na lata 2023-2024, w którym zdefiniowane są tematy konkursów B+R+I w zakresie prac nad 6G w Europie. Formalne ogłoszenie konkursu nastąpi 17 stycznia, a zamknięcie 25 kwietnia 2023.

Wraz z publikacją konkursu rozpocznie się w Europie realizacja drugiego etapu Programu Badań i Innowacji zdefiniowanego przez Partnerstwo na rzecz inteligentnych sieci i usług.

Ogólne informacje o konkursie 2023:

Identyfikator konkursu (Call identifier): HORIZON-SNS-JU-2023
Oficjalna publikacja konkursu: 17 stycznia 2023
Zamknięcie konkursu: 25 kwietnia 2023, 17:00 (Brussels Local Time)
Budżet konkursu (wszystkich tematów):  132 mln euro.
Środki pochodzą z budżetu programu Horyzont Europa

Konkurs 2023 przewiduje nabory projektów w następujących zakresach:

  • Strumień B: Badania nad znaczącymi postępami w zakresie technologii, w ramach przygotowań do 6G, oraz rewolucyjnymi postępami w zakresie internetu rzeczy (IoT), urządzeń i oprogramowania, ukierunkowane na niskie i średnie poziomy gotowości technologicznej (TRL), w celu dostarczenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz rzeczywistych sieci w perspektywie długoterminowej. W ramach tego strumienia są również działania ukierunkowane na współpracę międzynarodową ze Stanami Zjednoczonymi.
  • Strumień C: Testowanie koncepcji (Proof of Concept – PoC) mające na celu dalszy rozwój, połączenie i konsolidację ogólnoeuropejskiej infrastruktury eksperymentalnej (infrastruktur eksperymentalnych) na potrzeby różnych etapów wdrażania wyników w ramach Smart Networks and Services.
  • Dziedzina D: Zakrojone na szeroką skalę próby/testy partnerstwa SNS i projekty pilotażowe w dziedzinach wertykalnych, w tym wymagana infrastruktura do badania i demonstracji technologii oraz zaawansowanych zastosowań i usług w obszarach wertykalnych. Działania mają się koncentrować na dwóch priorytetach mniej uwzględnionych w poprzednim zaproszeniu, a mianowicie:
    • motoryzacja
    • zdrowie, inteligentne miasta, rolnictwo lub edukacja.

W Programie Prac w zakresie badań naukowych i innowacji na 2023 r. zwrócono również uwagę na pewne orientacyjne tematy badań naukowych i innowacji na 2024 r., które osiągną stabilną wersję do zatwierdzenia w późniejszym okresie w 2023 r. i będą stanowić podstawę trzeciego zaproszenia do składania wniosków w ramach SNS w 2024 r., z dofinansowaniem UE w wysokości około 129 mln euro.

Szczegółowe opisy tematów znajdziecie Państwo w dokumencie bazowym – Programie Pracy 2023-2024 (Work Programme 2023-20024).

Ogólne aspekty formalne uczestnictwa:

Projekty składane w powyższych tematach muszą być realizowane w międzynarodowych konsorcjach – min. 3 niezależnych partnerów, z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.

Spotkanie informacyjne na temat konkursu

23 stycznia 2023 r., Komisja Europejska wraz z europejskim partnerstwem Smart Networks and Services, organizują dzień informacyjny (w formule online), podczas którego zostaną zaprezentowane tematy konkursu 2023 w zakresie rozwoju sieci 6G.

Więcej informacji:

W przypadku zainteresowania powyższą tematyką informacji dodatkowych udziela:

Małgorzata Szołucha
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Krajowego Punktu Kontaktowego | Sekcja Konkurencyjności Przemysłowej
Klaster 4: Technologie Cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
Tel.: 664 032 128
email: malgorzata.szolucha@ncbr.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.