Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.
Na granatowym tle ikony domu, żarówki, klucza i wifi
Pixabay.com

Europejskie Partnerstwo SNS planuje konkurs w zakresie rozwoju sieci 5G/6G

15 grudnia 2021, na swym pierwszym posiedzeniu, Rada Zarządzająca Partnerstwa Smart Networks and Services przyjęła program prac w zakresie rozwoju sieci 5G/6G na lata 2021-2022. W praktyce oznacza to, iż na początku roku zostanie otwarty pierwszy konkurs Partnerstwa SNS, z przeznaczeniem środków publicznych w wysokości około 240 mln euro. Środki pochodzić będą z budżetu programu Horyzont Europa.

Ogólne informacje o konkursie:

 • Identyfikator konkursu (Call identifier): H2022-SNS-JU-2022
 • Planowana publikacja/ otwarcie konkursu: styczeń 2022
 • Planowane zamknięcie konkursu: kwiecień 2022
 • Proponowany budżet konkursu (wszystkich tematów): 240 mln euro

Tematy, jakie będą otwarte w ramach konkursu:

Strumień A (projekty typu Research and Innovation Actions – RIA): Inteligentne komponenty komunikacyjne, systemy i sieci na rzecz ewolucji systemów 5G.

 • SNS-2022-STREAM-A-01-01: Green Radio technology
 • SNS-2022-STREAM-A-01-02: Ubiquitous Radio Access
 • SNS-2022-STREAM-A-01-03: Sustainable Capacity Networks
 • SNS-2022-STREAM-A-01-04: Evolved Architecture for Global Green Systems
 • SNS-2022-STREAM-A-01-05: Edge Computing Evolution
 • SNS-2022-STREAM-A-01-06: Trustworthy and Reliable End to End connectivity Software platforms
 • SNS-2022-STREAM-A-01-07: Real Time Zero Touch Service Technologies.

Strumień B (projekty typu Research and Innovation Actions – RIA): Badania nad radykalnym postępem technologicznym (w ramach przygotowań do 6G i rozwoju IoT, urządzeń i oprogramowania).

 • SNS-2022-STREAM-B-01-01: System Architecture
 • SNS-2022-STREAM-B-01-02: Wireless Communication Technologies and Signal Processing
 • SNS-2022-STREAM-B-01-03: Communication Infrastructure Technologies and Devices
 • SNS-2022-STREAM-B-01-04: Secure Service development and Smart Security
 • SNS-2022-STREAM-B-01-05: 6G Holistic System.

Strumień C (projekty typu Research and Innovation Actions – RIA): Opracowanie i rozwój platform eksperymentalnych pod technologię 6G, która będzie mogła być dalej wykorzystywana w późniejszych fazach realizowanych przez Partnerstwo Smart Networks and Services w celu ich dalszej walidacji.

 • SNS-2022-STREAM-C-01-01: SNS experimental Infrastructure.

Strumień D (projekty typu Innovation Actions – IA): Testy i działania pilotażowe na dużą skalę (w tzw. branżach wertykalnych). Niektóre sektory wertykalne są wskazane na stronie Partnerstwa:

 • SNS-2022-STREAM-D-01-01: SNS Large Scale Trials and Pilots (LST&Ps) with Verticals

Dodatkowo w Programie Pracy ujęte są dwa tematy na projekty typu działania koordynujące i wspierające:

 • SNS-2022-STREAM-CSA-01: SNS operational CSA
 • SNS-2022-STREAM-CSA-02: SNS External Cooperation and Global 6G Events (G6GE).
Program Pracy 2021-2022

Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) – Wspólne Przedsięwzięcie SNS skupia zarówno członków publicznych, jak i prywatnych.

Członkowie publiczni:
Unia Europejska (reprezentowana przez Komisję Europejską). Państwa członkowskie nie są członkami, ponieważ nie planuje się żadnych dodatkowych wkładów finansowych ze strony państw członkowskich. Państwa członkowskie są jednak ściśle powiązane ze strukturą zarządzania. Mogą również stać się partnerami wnoszącymi wkład, np. wkłady rzeczowe (in-kind contributions).

Członkowie prywatni:
Stowarzyszenie 6G Smart Networks and Services Industry Association – 6GIA, które skupia interesariuszy zainteresowanych rozwojem/testami i wykorzystaniem sieci 5G/6G.

Strona Partnerstwa 6G-IA
Filmik prezentujący założenia Partnerstwa.

Informacji dodatkowych udziela:

Małgorzata Szołucha
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Krajowego Punktu Kontaktowego | Sekcja Konkurencyjności Przemysłowej
Klaster 4: Technologie Cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
Tel.: 664 032 128
email: malgorzata.szolucha@ncbr.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.