Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Konkurs Eureka: zintegrowane czujniki fotoniczne nowej generacji

14 kwietnia br. został otwarty nabór w konkursie w ramach programu Eureka na finansowanie badań i prac rozwojowych skoncentrowanych na zintegrowanych czujnikach fotonicznych nowej generacji. Będą to technologie seryjnej produkcji dla masowych zastosowań, a zatem prace z końcowych poziomów gotowości technologicznej, urealniające szerokie wprowadzanie na rynek opracowywanych dotąd technologii. Beneficjentami konkursu mogą być MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz jednostki prowadzące badania i upowszechniające wiedzę. Wnioski należy składać do 27 czerwca 2022 r.

Zakres tematyczny konkursu

Propozycje projektów muszą koncentrować się na co najmniej jednym z trzech podtematów:

  1. PICs (photonic integrated circuits): integrating photonics and electronics for novel photonic sensors and sensing systems, considering packaging and connection approaches, scalability, CMOS-compatibility, and new material systems;
  2. QPICs (photonic quantum sensors): combining and integrating classical and quantum optics (e. g. onto a photonic chip) to use quantum properties or quantum phenomena to perform a measurement of a physical quantity;
  3. Hybrid sensing: combining two or more sensing methods – at least one of which originates from the field of photonics – to enable new sensor applications or to substantially improve existing ones.

Proponowane prace badawczo-rozwojowe powinny być ukierunkowane na przyszłościowe technologie czujników i systemy, które dotyczą co najmniej jednego z następujących wyzwań:

  • Ochrona klimatu i środowiska, w tym zmniejszenie zużycia energii;
  • Zapewnienie nowatorskich produktów dla klienta końcowego i dostępu do rynków masowych za pomocą wytrzymałych, zminiaturyzowanych, skalowalnych i zrównoważonych czujników oraz systemów fotonicznych.

Wnioskodawcy powinni jasno określić obszary i sposoby zastosowania (najlepiej w formie produktów), do realizacji których ma zmierzać projekt. Potencjalne obszary zastosowania obejmują – ale nie ograniczają się do  – monitorowanie środowiska, sterowanie procesami, mobilność (w tym kontrola ruchu drogowego), monitorowanie zdrowia i nadzór żywności.

Szczegóły w dokumentacji konkursowej, dostępnej na stronie Eureka.

Niniejszy konkurs jest inicjatywą oddolną grupy państw zrzeszonych w ramach Mirror Group europejskiego Partnerstwa Photonics21.

Kraje, które zdecydowały się wziąć udział w konkursie i częściowo pokryć koszty uczestnictwa w konkursie (na indywidualnych zasadach ustalonych przez dane państwo): Austria, Belgia (Flandria), Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Niemcy, Polska i Szwajcaria.

Szczegóły uczestnictwa w konkursie i zasady finansowania polskich podmiotów na stronie NCBR.

W związku z tym, iż konkurs dotyczy prac B+R w zakresie technologii fotonicznych i został opracowany przez Mirror Group europejskiego Partnerstwa Photonics21, jest komplementarny do działań finansowanych przez KE w programie Horyzont Europa, w ramach Klastra 4: Digital, Industry and Space.

Strona internetowa programu: www.eurekanetwork.org

Spotkanie brokerskie dotyczące poszukiwania partnerów do współpracy w zakresie tematyki konkursowej:

Matchmaking Event ‘Next Generation Integrated Photonic Sensing’ Photonics21 Mirror Group Eureka Call odbędzie się 10 maja 2022 r. Istnieje możliwość indywidualnych wystąpień i promocji podmiotów działających w zakresie tematycznym konkursu. Zachęcamy do uczestnictwa!!!

 

Informacji o zasadach formalnych uczestnictwa w konkursie udziela:
Andrzej Wajs
koordynator projektu | NCBR – Dział Współpracy Międzynarodowej
Tel: +48 516 958 527
Email: andrzej.wajs@ncbr.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.