Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Otwarte konkursy w obszarze technologii cyfrowych w klastrze 4 Horyzontu Europa

Od 8 grudnia 2022 otwarte są nabory wniosków w nowych konkursach w obszarze technologii cyfrowych, w ramach klastra 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna na 2023. Konkursy otwarte są do 29 marca 2023.

Zakresy tematyczne konkursów 2023 związanych z technologiami cyfrowymi:

Kierunek badawczy 3: Wiodące na świecie technologie w zakresie danych i obliczeń

HORIZON-CL4-2023-DATA-01

 • Zarządzanie danymi, architektura danych i standardy dla złożonych cykli życia danych,
 • Badania podstawowe nad nowymi koncepcjami dla obliczeń rozproszonych,
 • Działania na rzecz chmury, krawędzi, IoT dla europejskich danych,
 • Cognitive Computing Continuum: Inteligencja i automatyzacja na rzecz bardziej wydajnego przetwarzania danych.

Kierunek badawczy 4: Technologie cyfrowe i wschodzące technologie na rzecz konkurencyjności i dostosowania do Zielonego Ładu

HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01

 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w autonomicznych robotach,
 • Adaptacyjne zestawy do modelowania i charakteryzacji (od laboratorium do produkcji),
 • Fotonika- integracja wielu technologii na rzecz infrastruktury cyfrowej, czujników i IoT,
 • Systemy oparte na świetle jako narzędzia do produkcji i zastosowań medycznych (rozszerzone i nowe zastosowania aplikacyjne),
 • Zaawansowane technologie obrazowania i detekcji.

HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-CNECT

 • Zaawansowana interakcja człowieka z robotem,
 • Badania o niskim TRL w zakresie mikroelektroniki i technologii integracyjnych dla rozwiązań przemysłowych,
 • Grafen i materiały 2D,
 • Technologie kwantowe,
 • Fotoniczne układy scalone,
 • Technologie alternatywnych platform dla obliczeń i symulacji kwantowych,
 • Kwantowe technologie detekcji i metrologii nowej generacji,
 • Strategie w zakresie fotoniki i rozwój umiejętności.

Kierunek badawczy 6: Skoncentrowany na człowieku i etyczny rozwój technologii cyfrowych i przemysłowych

HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01

 • Licencjonowanie własności intelektualnej,
 • Poprawa współpracy pomiędzy przemysłem, środowiskiem akademickim oraz sektorem publicznym,
 • Wspieranie waloryzacji wiedzy poprzez interakcje społeczne i kulturowe,
 • Pilotaż  – przemysł skoncentrowany na człowieku,
 • Motywatory i czynniki sukcesu dla postępu w kierunku Przemysłu 5.0,
 • Wspieranie działań standaryzacyjnych,
 • Upowszechnianie kierunków studiów nakierowanych na standaryzację,
 • Badania przednormatywne i standaryzacja w ekosystemach przemysłowych,
 • Międzynarodowy hub dla partnerstw cyfrowych w regionie Indo-Pacyfiku,
 • Współpraca w zakresie badań i innowacji z Afryką Subsaharyjską,
 • Współpraca R&I z Ameryką Łacińską (Meksyk, Brazylia, Argentyna i inne kraje w sieci BELLA lub członkowie RedClara).

HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-CNECT

 • Efektywna, godna zaufania SI w celu optymalizacji wykorzystania danych,
 • Piloty na dużą skalę w zakresie godnego zaufania wykorzystania SI, danych i robotyki na rzecz kluczowych wyzwań społecznych,
 • Rozumienie języka naturalnego i interakcja w zaawansowanych technologiach językowych,
 • Podejmowanie wyzwań w zakresie SI (optymalizacja, odporność, rozumienie języka naturalnego i interakcja oraz inteligencja współpracująca),
 • Innowacyjne rozwiązania SI do produkcji zaufanych informacji dla pracowników mediów,
 • Innowacyjne rozwiązania SI wspierające godną zaufania aktywność internetową obywateli,
 • Rozwój Internetu Nowej Generacji (Internet skoncentrowany na człowieku, zgodny z wartościami i zasadami powszechnie podzielanymi w Europie, takimi jak ochrona prywatności, integracja, przejrzystość, autonomia, otwartość, decentralizacja i współpraca ponad granicami),
 • Współpraca z USA w zakresie Internetu Nowej Generacji,
 • silniejsza integracja inicjatywy Internet Nowej Generacji, jej wizji i ekosystemu, z polityką w zakresie wspólnych przedsięwzięć cyfrowych na szczeblu krajowym i europejskim,
 • eXtended Reality nowej generacji,
 • eXtended Reality na rzecz Przemysłu 5.0,
 • Wspieranie powstawania otwartego „metawersum” skoncentrowanego na człowieku,
 • Normy europejskie na rzecz konkurencyjności przemysłu,
 • Instrument wsparcia dla normalizacji cyfrowej i międzynarodowej współpracy w zakresie partnerstw cyfrowych,
 • Promowanie norm UE na świecie,
 • Cyfrowy humanizm – postawienie ludzi w centrum cyfrowej transformacji,
 • Innowacje cyfrowe napędzane sztuką (Art-driven digital innovation) działania w kierunku technologii zgodnych z człowiekiem i przyjaznych środowisku.

Pełne opisy danych tematów znajdują się w Programie Pracy dla Klastra 4:
Program pracy Klastra 4 na lata 2023-24

Zainteresowanych udziałem w bieżących konkursach zachęcamy również do obejrzenia nagrania dni informacyjnych organizowanych dla Klastra 4 rzez Komisję Europejską, w dniach 12-14 grudnia 2022:

Kierunek badawczy 1: Neutralna klimatycznie, cyrkularna i zdygitalizowana produkcja
Kierunek badawczy 2: Zwiększona autonomia w kluczowych strategicznych łańcuchach wartości dla odpornego przemysłu

Kierunek badawczy 3: Wiodące na świecie technologie w zakresie danych i obliczeń

Kierunek badawczy 4: Technologie cyfrowe i wschodzące technologie na rzecz konkurencyjności i dostosowania do Zielonego Ładu

Kierunek badawczy 5: Otwarta autonomia strategiczna w zakresie opracowywania, wdrażania i wykorzystywania globalnej infrastruktury kosmicznej, usług, aplikacji i danych

Kierunek badawczy 6: Skoncentrowany na człowieku i etyczny rozwój technologii cyfrowych i przemysłowych

Podmioty poszukujące partnerów do współpracy zachęcamy do odwiedzenia strony wydarzenia brokerskiego, które jest otwarte do marca 2023:

Zapraszamy Państwa również na Dzień Informacyjny , który organizowany jest już 12 stycznia 2023, w Warszawie, przez Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR. Będzie istniała możliwość bezpośredniej rozmowy z naszymi ekspertami.

Jeśli jednak nie mogą Państwo przyjechać do Warszawy w tym terminie, to zachęcamy do konsultacji telefonicznych z naszymi ekspertami!

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.