PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
<< Lip 2019 >>
pwścpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

aneta.maszewska@kpk.gov.pl

Pracownik KPK

W dniach 25-27 czerwca 2019 r., w Brukseli odbywać się będą spotkania brokerskie dedykowane najnowszym konkursom w obszarze Energia. Będzie to wspaniała okazja, aby znaleźć partnerów do konsorcjum lub przedyskutować z ekspertami swój pomysł na projekt. Na aplikujących w konkursach czeka 640 mln euro. Nie może Państwa zabraknąć na tym wydarzeniu! Spotkania brokerskie będą integralną częścią dni informacyjnych Horyzont 2020 dedykowanych obszarowi Energia. Koncentrować się będą wokół następujących tematów: efektywność energetyczna, inteligentne miasta i społeczności oraz niskoemisyjne technologie energetyczne.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli firm, zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i przemysłu, naukowców, instytucje otoczenia biznesu i przedstawicieli administracji.

Rejestracja na wydarzenie.

Obecnie mamy już zarejestrowanych 123 uczestników z 22 krajów, większość z nich stanowią firmy (54 uczestników) i przedstawiciele świata nauki (38) oraz instytutów badawczych (19).

Miejsce spotkania:

Charlemagne Building
Rue de la Loi, 170
B- 1000 Brussels

 

Agenda spotkania:

25.06.2019, 16:00-18:30 Matchmaking Session 1

Research, Innovation and Market uptake projects on Clean Energy

 

26.06.2019, 16:18:30 Matchmaking Session 2

Research, Innovation and Market uptake projects on Clean Energy

 

27.06.2019, 16:00-18:30 Matchmaking Session 3

Energy efficiency – Buildings and Consumers in Energy transition

 

 

Europejskie Forum Energii Jądrowej (ENEF), które odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia 2019 r. w Pradze, będzie okazją do szerokiej dyskusji wśród wszystkich zainteresowanych stron na temat możliwości i zagrożeń związanych z energią jądrową.  Tematy „Starzenie się i długoterminowa eksploatacja elektrowni jądrowych w Europie – wyzwania i możliwości” oraz „Strategia długoterminowa 2050”, pozwolą na dyskusję związaną z wyzwaniami energetycznymi, przed którymi stoją państwa członkowskie UE,.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

Sekcja Fizyki Jądrowej PTF, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN zapraszają do wzięcia udziału w konferencji „Przyszłość Fizyki Jądrowej Niskich Energii w Polsce a rozwój Krajowej Infrastruktury Badawczej”, która odbędzie się w dniach  14-15 stycznia 2019, w Warszawie w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW.

Głównym celem konferencji jest integracja społeczności polskich fizyków jądrowych wokół badań z fizyki jądrowej, które będą mogły być w bliskiej lub nieco dalszej perspektywie prowadzone w Polsce.

Dla przypomnienia – główne infrastruktury badawcze fizyki jądrowej w Polsce to:

  • ŚLCJ UW Warszawa z izochronicznym ciężko-jonowym cyklotronem o K-160, który może przyśpieszać jony od helu do ksenonu do energii 10 MeV/u. Planowane jest zastąpienie tego pracującego od 25 lat akceleratora ciężkich jonów przez nowe urządzenie o znacznie polepszonych parametrach energii, zakresu jonów i natężenia wiązek;
  • CCB w IFJ PAN Kraków z cyklotronem Proteus-235 firmy IBA, przyspieszającym protony do energii 230 MeV, którego głównym zadaniem jest terapia protonowa nowotworów, ale który również służy do prowadzenia podstawowych badań z fizyki jądrowej, biologii i zastosowań;
  • Laboratorium eLBRUS na Uniwersytecie Szczecińskim wyposażone w mały akcelerator lekkich jonów z ultra wysoka próżnią, służący m.in. do badań astrofizycznych.

Planowanym wynikiem tej konferencji ma być tzw. biała księga, omawiająca planowane w przyszłości badania z fizyki jądrowej w Polsce prowadzone na krajowych infrastrukturach badawczych.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie konferencji.