Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Komisja Europejska otworzyła konkursy na 2023 rok dla klastra 5

13 grudnia 2022 otworzyły się pierwsze na 2023 rok konkursy w klastrze 5: klimat, energia i mobilność. Tematy konkursowe dotyczą obszaru baterii i akumulatorów, odnawialnych źródeł energii, magazynów energii i sieci, zagadnień związanych z klimatem oraz współpracy międzynarodowej, wychwytu i składowania CO2, budownictwa. A także transportu wodnego i lotnictwa. Wnioski są przyjmowane – w zależności od tematu – do końca marca lub kwietnia 2023 r.

W 2023 roku uruchomione zostaną 64 konkursy na kwotę 882,9 mln euro, łącznie w pięciu kierunkach badawczo-innowacyjnych:

Konkursy w kierunku badawczym Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality dotyczą:

 • Poszerzania wiedzy o klimacie dzięki zaawansowanym technologiom,
 • Wpływu gospodarki wodorowej na klimat,
 • Inicjatyw klimatycznych o wysokiej integralności,
 • Poszerzenia zakresu opcji politycznych w analizie ścieżki przejścia,
 • Modelowania odporności lokalnej na zmiany klimatu,
 • Badania dotyczącego promieniowania słonecznego,
 • Badania na rzecz transformacji systemowych w kierunku odporności na zmianę klimatu,
 • Analizy wpływu edukacji na temat zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatu oraz powiązanych efektów uczenia się,
 • Możliwości adaptacji do zmian klimatu w Afryce,
 • Międzynarodowej współpraca UE-Chiny w zakresie ścieżek prowadzących do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla oraz w zakresie niebieskiego węgla.

Budżet: 117,5 mln euro.

Termin składania wniosków: 18 kwietnia 2023.

Konkursy w kierunku badawczym Cross-sectoral solutions for the climate transition dotyczą:

 • Technologii na rzecz zrównoważonego, opłacalnego i niskoemisyjnego przetwarzania i produkcji materiałów do akumulatorów,
 • Nowych rozwiązań w zakresie recyklingu,
 • Zaawansowanych cyfrowych bliźniaków dla linii produkcyjnych ogniw akumulatorowych,
 • Zaprojektowania systemu akumulatorów dla stacjonarnych systemów magazynowania energii w celu poprawy interoperacyjności i ułatwienia integracji akumulatorów drugiego życia,
 • Hybrydowych rozwiązań do magazynowania energii elektrycznej dla wsparcia sieci i infrastruktury ładowania,
 • Linii pilotażowej / stanowiska testowego dla wodoru,
 • Wsparcia wdrażania wyników badań naukowych i innowacji w celu łagodzenia zmiany klimatu.

Budżet: 111,7 mln euro.

Termin składania wniosków: 18 kwietnia 2023.

Konkursy w kierunku badawczym Sustainable, secure and competitive energy supply dotyczą:

 • Doliny energii odnawialnej w celu zwiększenia niezależności energetycznej przy jednoczesnym przyspieszeniu zielonej transformacji w Europie,
 • Integracji systemów fotowoltaicznych w budynkach i infrastrukturze,
 • Pływających systemów fotowoltaicznych,
 • Systemów słonecznych do zasilania procesów przemysłowych i/lub ciepła,
 • Kluczowych przyszłościowych technologii dla farm morskich,
 • Demonstracji zaawansowanych technologii biopaliw dla lotnictwa i/lub żeglugi,
 • Demonstracji syntetycznego odnawialnego paliwa dla lotnictwa i/lub żeglugi,
 • Ponownego wykorzystania ciepła odpadowego z centrów danych,
 • Wspierania rozwoju cyfrowego bliźniaka w celu poprawy zarządzania, funkcjonowania i odporności systemu elektroenergetycznego UE w celu wsparcia REPowerEU,
 • Demonstracji zasilanych prądem stałym centrów danych, budynków, przemysłu i portów,
 • Rozwoju technologii dla zwiększenia odporności sieci energetycznej,
 • Rozwoju nowatorskich technologii długoterminowego magazynowania energii elektrycznej,
 • Demonstracji innowacyjnych, wielkoskalowych, sezonowych technologii magazynowania ciepła i/lub chłodu na rzecz dekarbonizacji i bezpieczeństwa dostaw,
 • Wspierania ekologicznej i cyfrowej transformacji ekosystemu energetycznego oraz zwiększanie jego odporności,
 • Opracowania projektów demonstracyjnych transportu i składowania CO2.

Budżet: 397,6 mln euro.

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2023.

Konkursy w kierunku badawczym Efficient, sustainable and inclusive energy use dotyczą:

 • Innowacyjnych i ekonomicznych rozwiązań dla budynków zeroemisyjnych,
 • Adaptacji budynków historycznych na potrzeby transformacji w kierunku czystej energii,
 • Integracji lokalnych odnawialnych źródeł energii i lokalnych źródeł nadmiaru ciepła,
 • Gospodarki cieplnej i optymalizacji energetycznej urządzeń systemów IT o dużym zapotrzebowaniu na energię w budynkach usługowych,
 • Innowacyjnych rozwiązań dla efektywnej kosztowo dekarbonizacji budynków.

Budżet: 78 mln euro.

Termin składania wniosków: 20 kwietnia 2023.

Konkursy w kierunku badawczym Clean and competitive solutions for all transport modes dotyczą:

 • Projektowania pojazdów elektrycznych w celu zoptymalizowania efektywności energetycznej,
 • Innowacyjnych systemów zarządzania akumulatorami dla pojazdów nowej generacji,
 • Systemów gospodarki o obiegu zamkniętym dla pojazdów bezemisyjnych,
 • Tworzenia sieci współpracy w zakresie polityki badawczej w celu przyspieszenia bezemisyjnej mobilności drogowej,
 • Napędów wodorowych dla lotnictwa,
 • Konkurencyjności i transformacji cyfrowej w lotnictwie,
 • Opracowania nowej generacji technologii konwersji energii dla zrównoważonych alternatywnych paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla w zastosowaniach wodnych,
 • Przyspieszenia przejścia na bezpieczne stosowanie nowych zrównoważonych paliw neutralnych dla klimatu w transporcie wodnym,
 • Opracowania elastycznego morskiego zaopatrzenia w bezemisyjną energię pomocniczą,
 • Zmniejszenia negatywnego wpływu stoczni na środowisko,
 • Rozwoju małych, elastycznych, bezemisyjnych i zautomatyzowanych statków,
 • Zaawansowanych sieci monitorowania emisji z transportu.

Budżet: 217 mln euro.

Termin składania wniosków: 20 kwietnia 2023.

Instytucje zainteresowane powyższą tematyką  zachęcamy do udziału w dniach informacyjnych Komisji Europejskiej dla Klastra 5, które odbędą się 15-16 grudnia 2022 oraz dniu informacyjnym, organizowanym przez KPK, 12 stycznia 2023 roku w Warszawie.

Poniżej znajdą Państwo zestawienie konkursów:

Konkursy_Klaster5

Link do Programu Pracy 2023-2024.

Zachęcamy do konsultacji z naszymi ekspertami!

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.