Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Misje UE: Komisja zadowolona z realizacji celów, proponuje większy budżet i szóstą misję

Misje UE na dobrej drodze do realizacji założonych celów – głosi komunikat Komisji Europejskiej. Dokument zawiera ocenę dotychczasowych postępów, po pierwszych dwóch latach funkcjonowania pięciu misji. Komisja zaproponowała utworzenie szóstej misji w programie Horyzont Europa poświęconą w całości Nowemu Europejskiemu Bauhausowi (NEB).

19 lipca 2023 r. Komisja Europejska (KE) wydała komunikat, w którym wyrażono poparcie dla kontynuacji realizacji dotychczasowych pięciu misji Unii Europejskiej (UE) oraz zaproponowano uruchomienie szóstej misji  – na rzecz Nowego Europejskiego Bauhausu, co wiąże się ze zwiększeniem budżetu przeznaczonego na misje do 11% (z 10%) wartości środków II filaru programu Horyzont Europa począwszy od 2024 r.

W ciągu pierwszych dwóch lat istnienia misje UE w ramach programu Horyzont Europa wspierały prace Komisji dotyczące realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, Europy na miarę ery cyfrowej i europejskiego planu walki z rakiem. Od momentu ich zainicjowania misje UE wykazują potencjał w zakresie przyspieszenia procesów zmian. Dzięki środkom pochodzącym głównie z programu Horyzont Europa, umożliwiają one również powiązanie i wspieranie unijnych polityk i programów, wykorzystując lokalne działania i zaangażowanie obywateli. W ocenie Komisji, znajdują się na dobrej drodze do osiągnięcia swoich ambitnych celów na rok 2030 w kluczowych obszarach, takich jak przystosowanie się do zmiany klimatu, poprawa jakości życia pacjentów onkologicznych, oczyszczenie ekosystemów morskich i słodkowodnych, uczynienie miast neutralnymi dla klimatu oraz zapewnienie zdrowych gleb.

Nowa misja UE

Biorąc pod uwagę potencjał misji w zakresie pobudzania zmian oraz fakt, że inicjatywa Nowego Europejskiego Bauhausu ma już kilka cech charakterystycznych dla misji UE, Komisja rozpoczęła fazę przygotowawczą do powołania specjalnej nowej misji UE, zgodnie z tą samą procedurą, co w przypadku pierwszych pięciu misji. Obejmuje to powołanie Rady Misji oraz opracowanie planu realizacji misji, co pomoże następnie określić dokładne cele i etapy misji.

Nowy Europejski Bauhaus to ruch na rzecz zrównoważonego projektowania, uwzględniającego wiedzę naukową, technologie, kulturę i sztukę, przyjaznego dla środowiska, dostosowanego do lokalnych potrzeb i dostępnego dla każdego. To twórcza inicjatywa, która znosi granice między nauką i technologią, sztuką i kulturą, aby pozwolić projektantom znaleźć rozwiązania codziennych problemów. Ten ekologiczno-gospodarczo-kulturalny projekt łączy dizajn, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Jego najważniejszymi wartościami są zrównoważony rozwój, estetyka i włączenie społeczne.

Nowy Europejski Bauhaus wypracował dotąd synergię między inwestycjami w badania i innowacje, innymi instrumentami finansowania oraz inwestycjami sektora prywatnego. Nowa misja UE będzie angażować ludzi w budowanie większej akceptacji społecznej dla polityki Zielonego Ładu, promowanie społecznej odpowiedzialności za ekologiczne rozwiązania i zachęcanie do zmian zachowań niezbędnych do osiągnięcia „zielonych” celów UE.

Źródło: Komisja Europejska

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.