Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Dołącz do partnerstwa Clean Aviation Joint Undertaking!

Clean Aviation Joint Undertaking poszukuje nowych członków stowarzyszonych (Associated Members), którzy zaangażowaliby się w działalność partnerstwa długofalowo przyczyniając się do implementacji wizji neutralnego dla klimatu lotnictwa w Unii Europejskiej. Deklaracje należy złożyć do 22 czerwca 2023.

Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym na stronie internetowej partnerstwa Clean Aviation nowi członkowie powinni posiadać kluczowe kompetencje w zakresie innowacji w lotnictwie (opracowywanie, integrowanie i demonstrowanie przełomowych technologiczni w sektorze zdolnych do zmniejszenia emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 30% do 2030 r.).

Cele zaproszenia:

  • Angażowanie interesariuszy posiadających dodatkowe kompetencje i zdolności istotne dla realizacji programu Clean Aviation i jego celów.
  • Mobilizowanie i gromadzenie dodatkowych wkładów rzeczowych i inwestycji w agendę badawczą.
  • Wspieranie synergii z innymi częściami programu ramowego Horyzont Europa, a także programami krajowymi i regionalnymi.

Więcej informacji w treści zaproszenia.

Formularze wniosków są do pobrania na stronie internetowej partnerstwa Clean Aviation, wypełnione dokumenty w języku angielskim należy przesłać na adres e-mail: cei-2023@clean-aviation.eu

Termin składania deklaracji to 22 czerwca 2023 r. godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Wszelkie wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Ewentualnie pytania należy kierować na ten sam adres e-mai.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.