PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

aneta.maszewska@kpk.gov.pl

Pracownik KPK

Sekcja Fizyki Jądrowej PTF, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN zapraszają do wzięcia udziału w konferencji „Przyszłość Fizyki Jądrowej Niskich Energii w Polsce a rozwój Krajowej Infrastruktury Badawczej”, która odbędzie się w dniach  14-15 stycznia 2019, w Warszawie w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW.

Głównym celem konferencji jest integracja społeczności polskich fizyków jądrowych wokół badań z fizyki jądrowej, które będą mogły być w bliskiej lub nieco dalszej perspektywie prowadzone w Polsce.

Dla przypomnienia – główne infrastruktury badawcze fizyki jądrowej w Polsce to:

  • ŚLCJ UW Warszawa z izochronicznym ciężko-jonowym cyklotronem o K-160, który może przyśpieszać jony od helu do ksenonu do energii 10 MeV/u. Planowane jest zastąpienie tego pracującego od 25 lat akceleratora ciężkich jonów przez nowe urządzenie o znacznie polepszonych parametrach energii, zakresu jonów i natężenia wiązek;
  • CCB w IFJ PAN Kraków z cyklotronem Proteus-235 firmy IBA, przyspieszającym protony do energii 230 MeV, którego głównym zadaniem jest terapia protonowa nowotworów, ale który również służy do prowadzenia podstawowych badań z fizyki jądrowej, biologii i zastosowań;
  • Laboratorium eLBRUS na Uniwersytecie Szczecińskim wyposażone w mały akcelerator lekkich jonów z ultra wysoka próżnią, służący m.in. do badań astrofizycznych.

Planowanym wynikiem tej konferencji ma być tzw. biała księga, omawiająca planowane w przyszłości badania z fizyki jądrowej w Polsce prowadzone na krajowych infrastrukturach badawczych.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie konferencji.

World Nuclear Exhibition to największe w Europie, oraz jedno z największych na świecie, wydarzeń targowych sektora jądrowego. Wystawa odbywa się co dwa lata. Poprzednia edycja 2016 zgromadziła blisko 700 wystawców i 10 tys. gości.

Pomimo faktu, że targi odbywają się we Francji, blisko połowa gości i wystawców to podmioty zagraniczne. W ramach targów organizowane są liczne seminaria i panele dyskusyjne, które w tym roku skoncentrowane będą wokół aktualnych trendów sektora: digitalizacja, reaktory czwartej generacji czy SMR (małe reaktory modułowe).