Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

OFERTA PROGRAMU HORYZONT EUROPA DLA BIZNESU

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w gospodarce europejskiej i stanowią ważne źródło przedsiębiorczości i innowacji w Europie. MŚP są jednym z priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego. Horyzont Europa oferuje wiele różnych programów i konkursów, w których mogą uczestniczyć małe i średnie firmy. W Programie Ramowym Horyzont Europa przewidziano również działania przeznaczone dla dużych firm oraz instytucji otoczenia biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą dla firm:

.

Horyzont Europa to program Komisji Europejskiej finansujący badania naukowe i innowacje technologiczne. Zarówno małe jak i duże innowacyjne firmy mogą uczestniczyć w większości konkursów Horyzontu Europa, jednak w zdecydowanej większości z nich aplikować mogą międzynarodowe konsorcja złożone z instytucji naukowo – badawczych, uczelni wyższych, NGOsów oraz prywatnych firm. Wyjątek stanowi tutaj EIC Accelerator – konkurs dedykowany dla MŚP i startupów, a także programy dla startupów w EIT, w których firmy aplikują indywidualnie.

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)Duże firmyInstytucje otoczenia biznesu
EIC Accelerator

V

X

X

EIC Transition

V

V

V

EIC Pathfinder

V

V

V

EIT

V

V

V

Projekty klastrowe

V

V

V

MSCA

V

V

V

Infrastruktury badawcze

V

V

V


EIC Accelerator

Jest to sztandarowy konkurs w Horyzoncie Europa przeznaczony dla MŚP i startupów, które posiadają zweryfikowany rynkowo prototyp rozwiązania (TRL 6-8). Projekt realizowany jest indywidualnie i musi wyróżniać się innowacyjną technologią, przełomową w skali Europy, oczekiwanym dużym pozytywnym wpływem na rynek, środowisko i/lub społeczeństwo, możliwością skalowania, a także znacznym ryzykiem inwestycyjnym.  EIC Accelerator oferuje dofinansowanie w formie grantu na prace badawczo-rozwojowe oraz finansowanie w ramach inwestycji na komercjalizację rozwiązania. Aplikować można w kategorii Open (bez ograniczeń tematycznych), bądź w określanych corocznie przez KE wyzwaniach w kategorii Challenge.

EIC Pathfinder

Granty dla innowatorów finansujące przełomowe badania naukowe na najwcześniejszych etapach prac B+R (TRL 1-4). Celem programu jest weryfikacja radykalnie nowej technologii lub przełomu naukowego. Projekt najczęściej realizowany jest w ramach międzynarodowego konsorcjum.

EIC Transition

Instrument zapewnia dalsze wsparcie finansowe na rozwój technologii wypracowanej w ramach innego konkursu HE (np. EIC Pathfinder), która wykazuje potencjał biznesowy. Technologia powinna znajdować się na poziomie TRL 4-6, projekt realizowany jest indywidualnie lub w międzynarodowym konsorcjum.

EIT

Realizowane przez poszczególne EIT KICs programy akceleracyjne i mentoringowe dla startupów oraz partnerstwa  łączące innowacyjne firmy z wiodącymi w branży partnerami biznesowymi i jednostkami badawczymi w celu współpracy, wymiany doświadczeń oraz wprowadzania innowacji na rynek. 

Projekty klastrowe

Tematy konkursowe zgrupowane są w sześciu obszarach tematycznych wymienionych poniżej. Konkursy mają z góry określone tematy, a projekty mają być odpowiedzią na wskazane przez Komisję Europejską wyzwania i rozwiązywać konkretne problemy. Wszystkie projekty klastrowe realizowane są w międzynarodowych konsorcjach i mogą mieścić się w szerokim zakresie TRL 2-8.

Infrastruktura badawcza

Konkursy z obszaru Infrastruktura badawcza umożliwiają bezpłatny dostęp do najlepszych ośrodków badawczych w Europie dla pracowników firm prowadzących badania naukowe. W ramach projektu sfinansowane zostaną koszty podróży i pobytu pracownika w danym kraju oraz koszty realizacji badań.

MSCA

Udział w konkursach Marii Skłodowskiej-Curie umożliwia przedsiębiorstwom pozyskanie finansowania na zatrudnienie pracowników z sektora naukowo-badawczego, w celu prowadzenia badań i rozwoju innowacyjności w firmie. Zatrudniony naukowiec powinien mieć możliwość nabycia nowych kompetencji niezbędnych do pracy w sektorze przedsiębiorstw.

Poziom gotowości technologicznej (TRL)*

EIC PathfinderTRL 1 do 4
EIC TransitionTRL 4 do 6
EIC AcceleratorTRL 5/6 do 9
EITTRL 1 do 9
Projekty klastroweTRL 2 do 8
Infrastruktura badawczaTRL 1 do 4
MSCATRL 1 do 9

* oczekiwany poziom TRL na wejściu i na ukończeniu realizowanego projektu.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.