Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

OFERTA PROGRAMU HORYZONT EUROPA DLA BIZNESU

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w gospodarce europejskiej. Stanowią one ważne źródło przedsiębiorczości oraz innowacji w Europie. Dlatego też MŚP są jednym z priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego. Horyzont Europa oferuje dla nich wiele różnych programów i konkursów.

Przewidziano również działania przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw – przemysłu oraz instytucji otoczenia biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą.

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)Duże Przedsiębiorstwa (Przemysł)Instytucje otoczenia biznesu
EIC Accelerator

V

X

X

EIC Transition

V

V

V

EIC Pathfinder

V

V

V

EIT

V

V

V

Projekty klastrowe

V

V

V

MSCA

V

V

V

Infrastruktury badawcze

V

V

V

.

Poziom gotowości technologicznej (TRL)
Infrastruktura badawczaTRL 1 do 4
EIC PathfinderTRL 1 do 4
MSCATRL 1 do 9
Projekty klastroweTRL 2 do 8
EIC TransitionTRL 4 do 6
EITTRL 4 do 9
EIC AcceleratorTRL 5 do 9

.

EIC Pathfinder

Granty dla innowatorów dla najwcześniejszych etapów prac B+R na weryfikację wizji radykalnie nowej technologii lub przełomu naukowego. Projekt realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum.

EIC Transition

Zapewnia wsparcia na dalsze rozwijanie technologii w oparciu o wyniki osiągnięte w ramach EIC Pathfinder oraz ERC Proof of concept. Projekt realizowany indywidualnie lub w konsorcjum.

EIC Accelerator

Program dla MŚP, którzy posiadają już prototyp rozwiązania. Accelerator oferuje granty na dalsze prace rozwojowe oraz dofinansowanie w formie komponentu inwestycyjnego na komercjalizację rozwiązania. Projekt realizowany indywidualnie.

EIT

Programy akceleracyjne dla startupów, programy wsparcia dla przedsiębiorców – innowatorów oraz programy łączące innowacyjne firmy z wiodącymi w branży partnerami korporacyjnymi i jednostkami badawczymi w celu współpracy, wymiany doświadczeń oraz wprowadzania innowacji na rynek.

Projekty klastrowe

W ramach filaru drugiego „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” finansowane są projekty realizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów. Tematy badawcze są z góry określone i stawiają przed konsorcjami określone wyzwania i problemy do rozwiązania. Pogrupowane są one w 6 obszarów tematycznych, zwanych klastrami:

  • Zdrowie;
  • Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne;
  • Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa;
  • Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna;
  • Klimat, energia, transport;
  • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.
MSCA

Działania Marii Skłodowskiej-Curie oferują m.in. finansowanie rozwoju kadr zaangażowanych w badania i innowacje w przedsiębiorstwach.

Infrastruktura badawcza

Konkursy z obszaru Infrastruktura badawcza dają możliwość naukowcom, jak i pracownikom przedsiębiorstw bezpłatnego dostępu do najlepszych ośrodków badawczych w Europie. Ze środków Horyzontu Europa można sfinansować koszty nie tylko badań, ale także również podróży i pobytu.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.