Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

KLASTER 5

Klimat, energia, transport

Na dłoni leży szklana kula, w której zamknięte jest drzewoProdukcja i wykorzystanie energii oraz transport towarów i ludzi odpowiadają za znaczącą część emisji, w tym emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się do zmian klimatycznych. Jednocześnie są to bardzo istotne gałęzie gospodarki, zarówno europejskiej, jak i innych regionów świata. Generują przychody, a mieszkańcom naszej planety dostarczają niezbędne usługi i produkty.

Główne cele działań klastra Klimat, energia, transport to walka ze zmianami klimatycznymi, poprawa konkurencyjności branży energetycznej i transportowej oraz jakości usług, które te sektory dostarczają społeczeństwu.

Strategiczna wizja Komisji Europejskiej „Czysta planeta dla wszystkich” określa, że ​​przejście do neutralności klimatycznej – wraz z szybszą cyfryzacją i przyspieszonymi zmianami gospodarczymi i społecznymi – przekształci sektory energii i mobilności w nadchodzących dziesięcioleciach, sprawiając, że będą one coraz bardziej ze sobą powiązane. Badania naukowe i innowacje będą miały duży wpływ na szybkość, z jaką te przemiany mogą się odbywać. Są one niezbędne do realizacji Porozumień Paryskich, koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu czy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W ramach klastra finansowane będą badania i innowacje dotyczące w szczególności:

 • Nauki o klimacie i adaptacjach do zmian klimatu,
 • Odnawialnych źródeł energii,
 • Systemów energetycznych, sieci i magazynowania energii,
 • Efektywności energetycznej i neutralności klimatycznej budynków,
 • Transformacji energetycznej przemysłu,
 • Bezemisyjnego transportu lądowego, powietrznego i wodnego,
 • Bezpieczeństwa transportu, jego wpływu na zdrowie i środowisko,
 • Transportu autonomicznego,
 • Multimodalnych systemów transportu osób i towarów.

Natomiast w zgodnie z Planem Strategicznym na lata 2021-2024 Horyzontu Europa interwencje w zakresie badań i innowacji w ramach klastra Klimat, energia, transport będą ukierunkowane na następujące sześć wyzwań (Destinations):

 • Nauki o klimacie i odpowiedzi na rzecz transformacji w kierunku neutralności klimatycznej

Przejście na neutralne pod względem klimatu i odporne społeczeństwo i gospodarkę dzięki zaawansowanej nauce o klimacie, ścieżki i reakcje na zmianę klimatu (łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej) oraz przemiany behawioralne. Tematyka konkursów będzie dotyczyła zagadnień takich jak nauka o systemie Ziemi, ścieżki neutralności klimatycznej, przystosowanie się do zmiany klimatu, w tym usługi w zakresie klimatu, nauka społeczna na rzecz działań w dziedzinie klimatu, interakcje klimatyczno-ekosystemowe

 • Międzysektorowe działania na rzecz klimatu

Czyste i zrównoważone przejście sektorów energii i transportu w kierunku neutralności klimatycznej, ułatwione dzięki innowacyjnym rozwiązaniom przekrojowym. Tematyka konkursów będzie dotyczyła zagadnień takich jak: baterie, wodór, społeczności i miasta, przełomowe technologie na wczesnym etapie rozwoju oraz zaangażowanie obywateli.

 • Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna dostawa energii

Neutralna dla klimatu podaż energii, mniejsze koszty, większa niezawodność, działania zgodnie z zasadą „nie wyrządzaj szkody”, lepsza integracja różnych źródeł w systemach. Tematyka konkursów będzie dotyczyła zagadnień takich jak odnawialne źródła energii (OZE), systemy i sieci energetyczne, magazynowanie energii, wychwyt i składowanie CO2.  

 • Efektywne, zrównoważone i dostępne dla każdego wykorzystanie energii

Działania ukierunkowane na popyt. Większa efektywność energetyczna to jeden z najlepszych sposobów na: neutralność klimatyczną, zmniejszenie zużycia surowców, obniżanie kosztów dla konsumentów, zmniejszanie zależności od importu. Tematyka konkursów będzie dotyczyła zagadnień takich jak zwiększona efektywność energetyczna budynków i przemysłu, renowacje, zmiany w procesach przemysłowych, inteligentne rozwiązania.

 • Czyste i konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich rodzajów transportu

Poprawa wpływu na klimat i środowisko, a także konkurencyjność różnych rodzajów transportu. Tematyka konkursów będzie dotyczyła zagadnień takich jak drogowy transport zeroemisyjny, lotnictwo, zeroemisyjny, transport wodny, infrastruktura ładowania, cyfrowe modelowanie, modernizacja.

 • Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i towarów

Przekształcenie transportu opartego na podaży w bezpieczny, odporny i zrównoważony transport oraz oparte na popycie, inteligentne usługi w zakresie mobilności dla pasażerów i towarów. Tematyka konkursów będzie dotyczyła zagadnień takich jak  mobilność połączona, współpracująca i zautomatyzowana, multimodalny system transportowy, logistyka, infrastruktury, bezpieczeństwo transportu.

Program Pracy 2023-2024

Tematyka występująca w ramach klastra Klimat, energia, mobilność będzie uzupełniana poprzez działania prowadzone w ramach Partnerstw i Misji, w ramach programu Horyzont Europa.

Więcej o działalności Partnerstw  i Misji.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.