Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Klaster 5 – Klimat, energia, transport | Konkursy

StatusZamknięcie naboru
ForthcomingIAInnovative components and/or sub-systems for CSP plants and/or concentrating solar thermal installations2022-09-06
 • 2023-01-10
 • ForthcomingRIABest international practice for scaling up sustainable biofuels2022-09-06
 • 2023-01-10
 • ForthcomingRIAEfficient and circular artificial photosynthesis2022-09-06
 • 2023-01-10
 • ForthcomingRIAIntegrated wind farm control2022-09-06
 • 2023-01-10
 • ForthcomingRIANovel Thin Film (TF) technologies targeting high efficiencies2022-09-06
 • 2023-01-10
 • ForthcomingRIAEfficient and low-emission technologies for industrial use of combustion and gasification systems from low-value biogenic residues and wastes2022-09-06
 • 2023-01-10
 • ForthcomingRIADevelopment of algal and renewable fuels of non-biological origin2022-09-06
 • 2023-01-10
 • ForthcomingRIADevelopment of digital solutions for existing hydropower operation and maintenance2022-09-06
 • 2023-01-10
 • ForthcomingIARecycling end of life PV modules2022-09-06
 • 2023-01-10
 • ForthcomingIADesigns, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation (Built4People)2022-09-06
 • 2023-01-24
 • ForthcomingIASolutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People)2022-09-06
 • 2023-01-24
 • ForthcomingRIASustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People)2022-09-06
 • 2023-01-24
 • ForthcomingIASmart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People)2022-09-06
 • 2023-01-24
 • ForthcomingIAMore sustainable buildings with reduced embodied energy / carbon, high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People)2022-09-06
 • 2023-01-24
 • ForthcomingCSASupport to the activities of technology areas of the SET Plan: Action dedicated to energy efficiency in industry2022-09-06
 • 2023-01-24
 • OpenRIADigital solutions for defining synergies in international renewable energy value chains2022-05-26
 • 2022-10-27
 • OpenRIAAU-EU Energy System Modelling2022-05-26
 • 2022-10-27
 • OpenIAInnovative renewable energy carrier production for heating from renewable energies2022-05-26
 • 2022-10-27
 • OpenRIATechnological interfaces between solar fuel technologies and other renewables2022-05-26
 • 2022-10-27
 • OpenIARenewable energy carriers from variable renewable electricity surplus and carbon emissions from energy consuming sectors2022-05-26
 • 2022-10-27
 • OpenRIADirect renewable energy integration into process energy demands of the chemical industry2022-05-26
 • 2022-10-27
 • OpenIARenewable energy incorporation in agriculture and forestry2022-05-26
 • 2022-10-27
 • OpenIADemonstration of complete value chains for advanced biofuel and non-biological renewable fuel production2022-05-26
 • 2022-10-27
 • OpenIASustainable processing and refining of battery grade graphite (Batteries Partnership)2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenRIAInterface and electron monitoring for the engineering of new and emerging battery technologies (Batteries Partnership)2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenRIAFurthering the development of a materials acceleration platform for sustainable batteries (combining AI, big data, autonomous synthesis robotics, high throughput testing) (Batteries Partnership)2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenIATowards creating an integrated manufacturing value chain in Europe: from machinery development to plant and site integrated design (Batteries Partnership)2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenRIANext generation technologies for High-performance and safe-by-design battery systems for transport and mobile applications (Batteries Partnership)2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenRIAEmbedding smart functionalities into battery cells (embedding sensing and self-healing functionalities to monitor and self-repair battery cells) (Batteries Partnership)2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenRIADigitalisation of battery testing, from cell to system level, including lifetime assessment (Batteries Partnership)2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenCSACoordination of large-scale initiative on future battery technologies (Batteries Partnership)2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenRIAPhysics and data-based battery management for optimised battery utilisation (Batteries Partnership)2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenRIAStreamlined collection and reversed logistics, fully automated, safe and cost-efficient sorting, dismantling and second use before recycling (Batteries Partnership)2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenCSACIVITAS 2030 – Coordination and support for EU funded urban mobility innovation2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenIADemand response in energy-efficient residential buildings2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenIARenewable-intensive, energy positive homes2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenIASmarter buildings for better energy performance2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenRIADevelopment and pilot demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the range 150-250°C2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenRIADevelopment of high temperature thermal storage for industrial applications2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenIALogistics networks integration and harmonisation through operational connectivity to optimise freight flows and drive logistics to climate neutrality2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenIAUrban logistics and planning: anticipating urban freight generation and demand including digitalisation of urban freight2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenRIASmart enforcement for resilient, sustainable and more efficient transport operations2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenIAAccelerating the deployment of new and shared mobility services for the next decade2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenRIAAdvanced multimodal network and traffic management for seamless door-to-door mobility of passengers and freight transport2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenIASmart and efficient ways to construct, maintain and decommission with zero emissions from transport infrastructure2022-04-28
 • 2022-09-06
 • OpenRIANew concepts and approaches for resilient and green freight transport and logistics networks against disruptive events (including pandemics)2022-04-28
 • 2022-09-06

 • Administrator strony prowadzi i uaktualnia stronę internetową bardzo starannie, ale jedyne oficjalne, kompletne i zawsze aktualne informacje na temat konkursów i zasad ich realizacji znajdą Państwo na portalu Komisji Europejskiej: Funding&Tender Opportunities.

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody, które mogą wyniknąć z bezpośredniego czy pośredniego używania strony, z wyjątkiem sytuacji, gdyby szkody wyniknęły z celowego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Administratora.

  Na stronie mogą znajdować się łącza do stron internetowych osób trzecich. Łącza te podaje się tylko jako usługę dla odwiedzających naszą stronę internetową. Administrator nie ma kontroli ani wpływu na strony internetowe osób trzecich (w tym Komisji Europejskiej). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ani funkcjonowanie stron internetowych, których łącza podaje, ani za łącza umieszczone na takich stronach internetowych.

  Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.