Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

EIC ACCELERATOR  

EIC Accelerator to program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym startupów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.

Jest to instrument dedykowany pojedynczym podmiotom z sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

Komisja Europejska preferuje projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym.

O wsparcie firma musi aplikować samodzielnie. Nie ma możliwości złożenia wniosku jako konsorcjum.

Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie co najmniej 5. poziomu gotowości technologicznej TRL (ukończony poziom TRL 4 – przeprowadzona weryfikacja technologii w laboratorium lub warunkach zbliżonych do rzeczywistych).

Wyróżnia się 2 rodzaje aplikacji:

 • Accelerator Open: Nie ma narzuconych obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek.
 • Accelerator Challenge: Wspierane są startupy i MŚP, które opracowują rozwiązania w ramach wskazanych strategicznych technologii.  W 2023 r. takimi wyzwaniami  są:
 • Biomarkers for cancer
 • Decontamination for pandemic management
 • Energy storage
 • New European Bauhaus
 • Quantum or semiconductor components
 • Resilient agriculture
 • Space technologies and services.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wyzwań znajdują się w Programie Pracy EIC 2023.

CO OFERUJE

W ramach instrumentu dostępne jest finansowanie mieszane (w różnych proporcjach) składające się z:

 1. grantu – kwota dofinansowania do 2,5 mln euro – 70% kosztów kwalifikowalnych. Granty finansują projekty na poziomie od TRL 5/6 do TRL 8

 i/lub

 1. komponentu inwestycyjnego –  finansowanie kapitałowe w wysokości od 0,5 do 15 mln euro, w uzasadnionych przypadkach także powyżej tej kwoty. Finansowanie jest przeznaczone na działania powyżej TRL 8, w tym szczególności na komercjalizację i skalowanie rozwiązania.

Czas trwania projektu innowacyjnego od TRL 5/6 do TRL 8 wynosi od 12 do 24 miesięcy.

We wniosku należy podać m.in. oczekiwane rezultaty związane z realizacją projektu, a także oszacować jego wpływ na przyszłą kondycję firmy, np. na wysokość jej obrotów, zatrudnienie, sprzedaż, stopę zwrotu z inwestycji czy rentowność.

PROCES APLIKACJI 

ETAP 1. Krótki wniosek (short application), który obejmuje:

 • Formularz interaktywny (ok. 5-stronicowe podsumowanie),
 • Pitch deck presentation (10 slajdów),
 • Video pitch (3 minuty).

Decyzja o udzieleniu wsparcia podejmowana jest po ocenie projektu, którą przeprowadza indywidualnie 4 ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów.

Nabór wniosków do pierwszego etapu jest ciągły. To oznacza, że aplikację można złożyć w każdym momencie i po 4-6 tygodniach Komisja Europejska informuje o wyniku (GO/NO GO).

W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca zaproszony będzie do złożenia w przeciągu 12 miesięcy pełnej aplikacji.

ETAP 2. Przygotowanie długiego wniosku (full application).

Podczas przygotowania tego wniosku MŚP mogą skorzystać z usług dedykowanego Business Coacha, który skonsultuje wniosek i pomysł. Z usług coacha będzie można korzystać przez 3 dni.

ETAP 3. Złożenie długiego wniosku (full application) przed jednym z czterech terminów (tzw. cut-off dates).  W 2023 r. obowiązują cztery terminy naborów:

 • 11 stycznia 2023 (tylko w kategorii Open)
 • 22 marca 2023
 • 7 czerwca 2023
 • 19 października 2023

Ocena wniosku trwa ok. 6 tygodni. Wniosek jest oceniany indywidualnie przez 3 ekspertów.

W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca zaproszony do IV etapu.

ETAP 4. Panel z jury. Ostatni, 4. etap aplikacji odbywa się w 10-12 tygodniu od dnia zakończenia naboru pełnych wniosków. Jury składa się z 5-6 ekspertów wyróżniający się doświadczeniem w różnych dziedzinach jako przedsiębiorcy, którzy z sukcesem prowadzą innowacyjne przedsiębiorstwa na skalę europejską lub globalną, inwestorzy (banki, venture capital, aniołowie biznesu, itp.) oraz eksperci zaangażowani w ekosystemy innowacji.

Panel odbywa się w Brukseli albo online.

Panel trwa maks. 40 min i zawiera:

 • 10-minutową prezentację (pitchdeck), którą MŚP złożyło na 3. etapie wniosku.
 • 30-minutową sesję pytań i odpowiedzi.

Nabory wniosków 2023:

 • EIC Accelerator Open
 • 11 stycznia 2023
 • 22 marca 2023
 • 7 czerwca 2023
 • 19 października 2023
 • EIC Accelerator Challenges:
  • Biomarkers for cancer
  • Decontamination for pandemic management
  • Energy storage
  • New European Bauhaus
  • Quantum or semiconductor components
  • Resilient agriculture
  • Space technologies and services
 • 22 marca 2023
 • 7 czerwca 2023
 • 19 października 2023

.

APLIKUJ

Beneficjentom EIC Accelerator przysługują również  bezpłatne usługi dodatkowe, takie jak coaching, mentoring, dostęp do kontaktu z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi.

.

Polskie firmy, które pozyskały finansowanie w konkursie EIC Accelerator w programie Horyzont Europa:

Przydatne linki:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.